108 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Denemarken* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  denemarken

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 12
Paul de Willem inzake het overmaken van het geld voor Denemarken . Er wordt nog geen besluit genomen.
12/01/1626, 6
Op zijn verzoek wordt de RvS een afschrift gegeven van de alliantie met Engeland en Denemarken op voorwaarde van geheimhouding en mits daarvan geen kopieën worden gegeven.
26/03/1626, 6
Vosbergen dient het verslag en de declaratie in van zijn vorig jaar gemaakte reis naar Denemarken , Zweden en
27/03/1626, 10
De heer van Hulhuisen verzoekt ongehinderd door de soldaten magere ossen uit Denemarken te mogen halen om die
23/04/1626, 7
Het verzoek van Govert Willemsen uit Waalwijk om een paspoort waarop hij magere ossen uit Denemarken ter vetweiding naar
06/05/1626, 16
koning ) aan de prins van Denemarken worden geschreven hen te behandelen als ingezetenen van de ... moeten onderwerpen aan de wetten van Denemarken noch daarvan de tiende penning moeten innemen.
27/07/1626, 10
zal worden bekostigd. Tot nu toe zijn de ambassadeurs van de koning van Denemarken gedurende hun volledige ... verblijf gedefroyeerd en die van HHM zijn op gelijke wijze behandeld in Denemarken .
21/08/1626, 12
aanbiedt op bepaalde voorwaarden. Ook overhandigt Quade een brief van de koning van Denemarken ... te onderwerpen, neemt het gevaar voor Frankrijk , Engeland en Denemarken ... verbond dat door de gezanten van Engeland en Denemarken in 's- Gravenhage is tot stand
25/08/1626, 4
in Denemarken is gedaan. De laatste staat komt uit op een lager bedrag aangezien in Denemarken
27/08/1626, 6
Commies Casenbroot heeft op de vraag of de RvS garandeert dat in Denemarken de gage van kapiteins wordt gekort in
29/08/1626, 1
Thomas Munson is van plan naar Denemarken te gaan en krijgt daartoe 12 gld. Hij heeft als soldaat
15/09/1626, 16
Aangezien de ambassadeur van Denemarken wil vertrekken, is de gedeputeerden die zich met de zaak [van Denemarken
02/10/1626, 19
van Jean Gruauld . Hij verzoekt de arbitragezaak tussen Frankrijk en Denemarken niet te
07/10/1626, 12
van het beraad inzake de arbitrage in de zaak tussen Frankrijk en Denemarken . Zij
14/10/1626, 1
uit Denemarken zijn gekomen. HHM willen op dit punt het advies van de RvS vernemen.
19/10/1626, 8
In een brief d.d. 16 okt. schrijven de gedeputeerden te velde over de ondersteuning van Denemarken ... geraadpleegd besluiten HHM te antwoorden dat een definitief besluit over de steun aan Denemarken
14/11/1626, 13
van de op 3 okt. ontvangen brief van de koning van Denemarken en hetgeen daarna door zijn ambassadeur ... van Z.M. d.d. 21 okt. hebben zij hun ambassadeurs opgedragen de gezanten van Denemarken ... laat werven. Op het schriftelijk verzoek van de prins van Denemarken hebben zij ... verzoek van de prins van Denemarken d.d. 6 okt. Jan de Wilm en Laurens Molegraeff toegestaan ... voor de koning van Denemarken het bovengenoemde wapentuig in de daar genoemde hoeveelheden,
19/12/1626, 8
Carl van Cracou meldt ter vergadering de door hem verkregen opschorting van de rechtsgang in Denemarken
06/01/1627, 11
onder contributie staan, vormt goede prijs. II De Infanta verklaart de ossen uit Denemarken ... te bewerken land, voor elke os (die uit Denemarken uitgezonderd) die daar wordt gevetweid
16/01/1627, 12
doen wat hij wil, op voorwaarde dat ze niet van hier naar Oost-Indië , Engeland of Denemarken
26/03/1627, 10
door Denemarken bij de prins bewerken dat er een einde komt aan de beslagleggingen
27/05/1627, 7
opgenomen. Dit geld kwam de compagnieën die in Denemarken zijn geweest nog toe, maar staat los
01/06/1627, 5
opgestelde antwoord op de propositie van Buchner over het subsidie van Denemarken .
27/07/1627, 6
De RvS adviseert het verzoek van Coert Poppe lonten en kogels naar de koning van Denemarken te mogen uitvoeren, af te wijzen ... omdat er recent nog een grote partij lonten naar Denemarken is gegaan. HHM nemen dit advies over.
17/08/1627, 4
Ook moeten de ambassadeurs van Denemarken meereizen, indien zij in Rotterdam aankomen. Als
23/08/1627, 11
De Gedeputeerde Staten van Stad en Lande schrijven d.d. 7 aug. het subsidie voor Denemarken te willen ontlenen ... steunverlening lang achterloopt. Bovendien kan de financiering van de koning van Denemarken geen uitstel dulden.
27/09/1627, 5
de kanselier, stadhouder en rijksraden van Denemarken ernstig is aanbevolen. HHM verzoeken
04/11/1627, 11
De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 27 sept. Willem Martenssen toe te staan vierhonderd ... centenaar buskruit uit de Republiek te laten halen voor Denemarken. HHM vragen hierover advies aan de RvS.
04/11/1627, 12
de rijksraden van Denemarken mag Laurens van Mullengraeff voor de koning van Denemarken
04/11/1627, 15
restant dat de met overste Merwe in Denemarken gediende compagnieën toekwam.
08/11/1627, 9
De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 4 sept. tweehonderd centenaar buskruit, duizend schoppen,
09/11/1627, 5
Conform het verzoek van de rijksraden van de koning van Denemarken d.d. Kopenhagen 6 okt. mogen ... en vierhonderd bossen lont naar Denemarken sturen tegen betaling van 's lands rechten.
19/11/1627, 1
overlegd over de povere gesteldheid van de zaken van de koning van Denemarken ... Oostzee en Noordzee te veroveren om deze zo van Denemarken en de Oostzeelanden af ... welke belastingen en contributies er geheven worden, hoe het tussen Denemarken en Zweden
28/01/1628, 14
de daarin vermelde kwestie Denemarken naar behoren zal worden behartigd.
01/02/1628, 4
HHM schrijven de rijksraden van Denemarken te regelen dat het land goed wordt verdedigd. ... Een kopie daarvan gaat naar de koning van Denemarken teneinde te besluiten of Z.M.
03/02/1628, 9
Hoewel HHM volgens hun resolutie van 1 feb. de rijksraden van Denemarken schriftelijk zouden verzoeken
18/02/1628, 6
Teute , kooplieden uit het Land van Mark, verlenen HHM hun paspoort om uit Denemarken
05/04/1628, 13
aannemen en schrijven de provincies hun bijdragen aan het subsidie voor Denemarken
17/04/1628, 2
vestingen en de Elbe in handen komen van de vijand en tot schade en verderf van Denemarken
08/05/1628, 11
op de verschillende kantoren mensen waarschuwen dat de koning van Denemarken hun schepen en goederen ... de koning staande kooplieden van Hamburg naar de Republiek hebben gebracht naar Denemarken
13/05/1628, 3
pond lont, tweeduizend corseletten met riemen en honderdduizend pond lood naar Denemarken
06/06/1628, 14
pond lood, tenzij zij het benodigde geld op het subsidie aan Denemarken of hun eerstvolgende
07/06/1628, 5
betalen in mindering van hun quote in het subsidie voor Denemarken , maar zij weigeren dit.
27/06/1628, 1
HHM verlenen gratis paspoort voor Mathias Tipotius om naar Denemarken te reizen en bij de koning bepaalde zaken te doen.
27/06/1628, 12
secretaris Gunter als vierde heer uit Denemarken geld en informatie van ... hem verzoekt. Het betreft de door hem met de koning van Denemarken overeengekomen 90.000
09/09/1628, 5
vanwege zijn correspondentie in Denemarken zonder daarvoor echter een vast bedrag te betalen.
20/09/1628, 10
De grootschipper Pieter Cornelissen Borgoignen , burger en inwoner van Medemblik, meldt dat zijn uit Denemarken komende
17/10/1628, 15
bestemd voor de troepen van Morgan en gedeeltelijk voor transport naar Denemarken .
04/11/1628, 5
kwestie echter opgedragen aan resident Schultetus , aangezien hij naar Denemarken wil vertrekken.
10/11/1628, 4
, koopman en inwoner van Kopenhagen, gesteund door een brief van de koning van Denemarken ... de toezegging van HHM aan ambassadeur Rosencrants naar Denemarken de volgende goederen te mogen

Volledige tekst Meer opties..