25 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Doel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  doel

Zoekopdracht aanpassen
26/03/1626, 8
Maximiliaen van Nispen , burger van Middelburg, wordt toegestaan met zijn familie te verhuizen naar het neutrale Doel [Beveren] .
23/06/1626, 5
De RvS moet adviseren over het verzoek van Bartholomeus de Moor om met zijn familie in Doel [Beveren] te mogen gaan wonen.
16/07/1626, 5
verzoekt sauvegarde om op dezelfde voorwaarden als anderen gedurende enige tijd met zijn familie in Doel
30/09/1626, 13
in Doel [Beveren] te mogen vestigen. HHM hebben al deze verzoeken afgewezen.
13/11/1626, 7
De ingelanden en ingezetenen van Doel [Beveren] , Sint Anna en Ketenisse verzoeken
08/02/1627, 4
van Brabant met betrekking tot de goederen in Doel [Beveren] . De RvS zal adviseren.
12/02/1627, 5
zoon mr. Johan Houck in Doel [Beveren] vestigen en de daar geldende neutraliteit genieten.
03/03/1627, 4
van Willem de Rovre . De Raad heeft lang voor het Bestand jurisdictie uitgeoefend in Doel
03/04/1627, 8
de vrijdom die de ingezetenen van Doel [Beveren] krachtens sauvegarde is verleend.
06/08/1627, 1
weigering geldt eveneens die burgers die in Antwerpen wonen en in Doel [Beveren] gegoed zijn:
12/10/1627, 8
De ingelanden en gebruikers van de dijk of polders van Doel [Beveren] , Calloo , Sint Anna en
03/11/1627, 2
De ingelanden en gebruikers van de bedijkte polders van Doel [Beveren] , Sint Anna en Ketenisse
04/11/1627, 20
water naar Breda en 's- Hertogenbosch te brengen en dat het aan die van Doel [Beveren]
08/03/1628, 7
Vanwege het bericht over transport van een partij hout naar Lillo en daarvandaan over Doel [Beveren] naar
01/07/1628, 10
Op verzoek van de in Doel [Beveren] verblijvende Jan van Heemskerck van Beeckestein geven HHM hem toestemming
20/09/1628, 14
HHM geven het verzoek van de jongeman Michiel van Basselaer om te mogen wonen in Doel [Beveren]
20/03/1629, 7
Zij stellen een retorsiemaatregel voor. Zo kan de ingelanden van Doel [Beveren] ... kan overigens gemakkelijk overgebracht worden aangezien een aantal ingelanden van Doel
25/04/1629, 11
der Goos , woonachtig in Middelburg in Zeeland. HHM stemmen ermee in dat ze in Doel
27/04/1629, 2
en Machtelt van Gent op hun verzoek toestemming om met hun familie van Utrecht naar Doel [Beveren]
20/07/1629, 7
te mogen vestigen in Doel [Beveren] . HHM laten een beslissing over aan de RvS.
26/03/1630, 18
Die van Doel [Beveren] verzoeken de opbrengsten van hun land alsmede hun vee te mogen vervoeren
08/04/1630, 2
Jan Martens Cromstryen verzoekt om een sauvegarde die hem in staat stelt onder contributie in de Doel
11/04/1630, 15
van de RvS d.d. 5 april over het verzoek en de bijlagen van de ingelanden en ingezetenen van Doel ... het voorwendsel dat ze op een particuliere sauvegarde wonen in Doel en daarom dezelfde ... kooplieden die in Doel handel drijven zonder daar land te bezitten, ingetrokken moeten ... worden. Alleen ingelanden van Doel mogen deze vrijdom genieten. Zij verwachten
27/04/1630, 9
anders vrijdom te laten genieten van het octrooi dat is verleend aan de polders Doel [Beveren] ... dat zij in Doel vuur en licht branden. Hierover zal het advies van de RvS worden ingewonnen.
30/04/1630, 8
Op het verzoek van de ingelanden en ingezetenen van de polder Doel [Beveren] , Sint Anna en

Volledige tekst Meer opties..