112 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Dordrecht* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  dordrecht

Zoekopdracht aanpassen
14/01/1626, 14
HHM staan het halen van hout, steen, kalk en kolen en andere materialen uit Dordrecht toe
03/02/1626, 5
buiten Geertruidenberg - bijvoorbeeld uit Dordrecht - te mogen halen aangezien zij
12/02/1626, 7
met inwoners en hetgeen die per week nodig hebben, deze levensbehoeften uit Dordrecht
17/02/1626, 8
ingeleverde lijsten onderzocht. Oudenbosch telt 344 ingezetenen en mag uit Dordrecht ... telt 204 ingezetenen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: elke week, tot de oogst, zeven ... Bosch' licent. Hoeven telt 269 ingezetenen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: ... Zegge telt 67 personen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: elke week, tot de ... Gastel en Nieuw Gastel toegestaan uit Dordrecht te halen: per week vijftien viertel rogge,
18/02/1626, 10
Het verzoek van Jenneken Aerts Houweninge om haar mede van Dordrecht voor verkoop naar Prinsenland te mogen brengen, is afgewezen.
06/03/1626, 7
de Rotterdam se magistraat verzoeken ter vergadering niet uitsluitend Dordrecht maar ook
06/04/1626, 1
van de konvooien en licenten te Dordrecht ten behoeve van Henrick Claessen uit Hoorn. Hij heeft de eed afgelegd.
06/04/1626, 5
Op verzoek van de gedeputeerden van de laatste, in Dordrecht gehouden Nationale Synode zal de magistraat van Veere geschreven worden
07/04/1626, 2
Pieter Hendrixen verzoekt een molensteen van Dordrecht naar Brecht te mogen vervoeren. De RvS wordt advies gevraagd.
11/04/1626, 5
Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe toe zaaigoed tegen Bosch' licent uit Dordrecht
06/05/1626, 10
Het stadsbestuur van Dordrecht doet in een brief d.d. Dordrecht 2 mei de aanbeveling Jan Guillaume
23/05/1626, 9
Utrecht hebben verzocht een plakkaat te publiceren tegen het gouden en zilveren draadwerk in Dordrecht
23/05/1626, 15
Ook wacht men nog met een besluit over het schrijven van de magistraat van Dordrecht
06/06/1626, 5
aanbeveling van Dordrecht staan HHM dit toe tegen betaling van de rechten van het land.
18/06/1626, 2
de brief van 10 juni persoonlijk in Dordrecht te hebben overhandigd. HHM hebben daarom
03/07/1626, 11
en onder waarborg dat de goederen niet naar elders worden vervoerd toegestaan uit Dordrecht
04/07/1626, 2
terwijl zij die volgens de lijst uit Dordrecht moeten halen. Hij verzoekt het fort
18/07/1626, 9
niet alleen uit Bergen op Zoom betrekken, maar ook via een tweede lijst op Dordrecht ... bericht de licentmeester te Dordrecht op te dragen dat hij zich aan dit besluit moet houden.
28/07/1626, 18
, Leur [Etten-Leur] en Etten [Etten-Leur] hun waren halen uit Dordrecht en Bergen ... Ook moet zij het kantoor te Dordrecht waarschuwen deze dorpelingen geen goederen meer te doen toekomen.
29/07/1626, 6
enkele van de vijf uit Rotterdam ontsnapte bootsgezellen die zij in Dordrecht hebben
02/08/1626, 2
twintig paar pistolen en voor baron Carleton honderd kortelassen licentvrij van Dordrecht
06/08/1626, 7
en Carpentier in Dordrecht wordt gemaakt. De gedeputeerden van Holland houden deze zaak in beraad.
10/08/1626, 5
te gebeuren in Dordrecht . De Rotterdamse Admiraliteit dient te adviseren.
13/08/1626, 15
De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat Dordrecht klaagt over de op 28 juli genomen
14/08/1626, 10
De abdis van het Clarissenklooster Sint Clara te Hoogstraten klaagt dat de rentmeester van Dordrecht ... weigert een rente van 3 pond Vlaams op de geestelijke goederen te Dordrecht te betalen ... omdat het Bestand is afgelopen. Het stadsbestuur van Dordrecht wordt advies gevraagd.
17/08/1626, 8
de WIC te Dordrecht . Raadsheer Wijngarden is in zijn plaats gecommitteerd.
27/08/1626, 13
achttien tonnen bier en voor de periode van een jaar vijfhonderd tonnen turf in een keer uit Dordrecht te
05/09/1626, 12
Voortaan mag naar keuze uit Dordrecht of Bergen op Zoom worden gehaald, op voorwaarde
22/09/1626, 5
gezegd dat Segwaert heeft gelast de schepen van Dordrecht niet te inspecteren. Hij
26/09/1626, 4
De RvS brengt ter tafel dat Janneken van Hasselt vanuit Venlo in Dordrecht aangekomen, ... aan de Hoge Krijgsraad . Het stadsbestuur van Dordrecht houdt echter vol dat in de
03/10/1626, 8
naar de Republiek komen, niettegenstaande de schriftelijke bemiddeling van de magistraat van Dordrecht .
15/10/1626, 16
vorm van toestemming, voor conversie naar de munt te Dordrecht hebben gestuurd. De muntmeester
20/10/1626, 7
Afgevaardigden van de stad Dordrecht komen de vergadering binnen met het bericht dat kapitein Pleuren
26/10/1626, 3
Met brieven van de magistraat van Dordrecht verzoekt Margareta Gotschalx , dochter van wijlen
05/11/1626, 1
De heren van Holland hebben uit een brief van Dordrecht vernomen dat de vijand met sloepen
16/11/1626, 5
Degenen uit Drimmelen die rijshout en visgronden bij Dordrecht hebben, moeten in het vervolg elk ... 60 gld. per jaar betalen. Omgekeerd moeten die van Dordrecht voor het halen van rijshout of vis uit de Biesbosch
17/11/1626, 8
344 gld. 13 st. die als ontvangen is opgenomen. Dit bedrag, de opbrengst van de naar de munt te Dordrecht
18/11/1626, 11
en Berckel in een brief d.d. 14 nov. aan pensionaris Cats voorstellen de drie bij Dordrecht
02/12/1626, 7
verzocht. Ook overhandigen zij een deductie van de stad Dordrecht waarin wordt gesproken over een betere bewaking van
06/01/1627, 11
en vogelkooien behorend tot het grondgebied van Dordrecht , ook al is dit door de plakkaten ... de Biesbosch en Werkendam die in de buurt van het eiland van Dordrecht vissen en wilgenhout ... HHM verzoeken Holland erop toe te zien dat de huislieden uit de Biesbosch en onder Dordrecht geen
20/01/1627, 1
De heren van Holland berichten over een verzoek dat de predikanten uit de classis Dordrecht
21/01/1627, 9
Ruisch en Gans hebben ter vergadering een bij hun Admiraliteit door Dordrecht ingediend plan voor
06/02/1627, 4
twee rekesten met klachten over de katholieken in Zevenbergen . De predikanten van de classis Dordrecht
06/02/1627, 6
licenten. Men kan niet anders dan het voorstel goedkeuren: de Admiraliteiten en Dordrecht
16/02/1627, 4
In Dordrecht is via Frankrijk iemand gearriveerd met tachtig Zwitserse soldaten die
25/02/1627, 4
, schout van Prinsenland, mag zijn achtergebleven houten kist vrij van licent van Dordrecht
27/02/1627, 16
HHM hervatten de behandeling van de remonstrantie van de gedeputeerden van Dordrecht , op ... voordeel voor het land opleveren. Het voorstel is door de gedeputeerden van Dordrecht ... zelfs een bedreiging vormen voor de schepen die bij de monding en driesprong voor Dordrecht ... zij van de gelegenheid gebruikmaken om de ponten, schipbruggen en equipages buiten Dordrecht ... of twee van de redoutes één stuk geschut geplaatst moeten worden. De gedeputeerden van Dordrecht
23/03/1627, 11
In een brief d.d. 15 maart beveelt het stadsbestuur van Dordrecht aan Jacques de Cagnioncle het monopolie
24/03/1627, 2
ingediend waarin staat dat hij in Dordrecht zeventig viertel koolzaad heeft geborgen.
24/03/1627, 10
De Admiraliteit te Rotterdam heeft een aan haar gerichte brief van het stadsbestuur van Dordrecht

Volledige tekst Meer opties..