49 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Drenthe* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  drenthe

Zoekopdracht aanpassen
02/04/1626, 1
Z.Exc. laat weten dat Ernst Casimir hem heeft bericht dat de vijand van Drenthe , Wedde
30/06/1626, 8
Vertegenwoordigers van Drenthe klagen over de veelvoudige overlast die de Landschap wordt aangedaan.
04/07/1626, 15
naar voren. Zo is er de kwestie van de dagelijkse overlast die Drenthe moet ondergaan
24/10/1626, 14
van een aan hem gerichte brief van Z.Exc. over voor de veiligheid van Drenthe aan te
12/11/1626, 2
verzocht om bij vervanging de contributies en middelen van de Landschap Drenthe voort te zetten,
05/12/1626, 9
3185. wordt in geval van strenge vorst de bezetting in Friesland, Groningen, Drenthe
26/01/1627, 8
heeft de deputatie van de Ommelanden konvooi van de stadhouder verzocht om via Drenthe
10/03/1627, 8
op 3 sept. 1621 door de Staten van Overijssel en op 12 feb. 1622 door die van Drenthe
30/03/1627, 5
Drenthe staan, zal de RvS betaling voor de uitbreiding proberen te bewerken.
16/06/1627, 13
De ridderschap en eigenerfden van Drenthe d.d. Assen 22 mei verzoeken twee maanden respijt
28/12/1627, 9
Vlaanderen onder staats bestuur alsmede die van Drenthe in de extraordinaris petitie moeten
28/04/1628, 5
Runen , heeft hen wegens laster voor de drost en 24 etten van de Landschap Drenthe gedaagd
22/06/1628, 5
Henderick van Monster , heer van Runen, klaagt dat de landdrost en de 24 etten van Drenthe
24/06/1628, 4
op zijn rekest te laten uitbreiden zodat de drost en etten van de Landschap Drenthe ... het rekest aan de afgevaardigden van Drenthe om daarop te reageren. HHM lezen de remonstrantie
29/06/1628, 9
HHM lezen het rekest van de afgevaardigden van Drenthe . Zij melden reeds enkele dagen in 's-
07/07/1628, 7
Wijrich van Berrsau toe Bellinckhoven , drost van Bislick, c.s. dat de drost en 24 etten van Drenthe
11/07/1628, 10
het door hen op 7 juli ingediende rekest hebben HHM verklaard de drost en 24 etten van Drenthe ... dit en het op 7 juli ingediende rekest aan de aanwezige afgevaardigde van Drenthe om daarover te berichten.
20/07/1628, 7
De datum is weggelaten. ingediende rekest van de afgevaardigden van de Landschap Drenthe
24/07/1628, 4
In een memorie vragen de afgevaardigden van de Landschap Drenthe extra tijd om een weerwoord te geven op het vrijdag
25/07/1628, 5
over de schending van zijn jurisdictie. Daarop hebben de drost en de Landschap Drenthe
27/07/1628, 4
HHM lezen het verweer van de afgevaardigden van de Landschap Drenthe op het op 22 juni ingediende
27/07/1628, 17
schrijft d.d. 's-Gravenhage 14 juli dat in de meegestuurde declaraties van de Landschap Drenthe
02/08/1628, 14
In een remonstrantie meldt de aanwezige afgevaardigde van de Landschap Drenthe dat de kerken in
02/08/1628, 17
Henderick van Monster niet verplicht te zijn om de attentaten van de drost van Drenthe ... onmiddellijk hersteld dienen te worden. Van Monster vraagt HHM om de drost van Drenthe en diens ... laten afhandelen. HHM lezen het antwoord van de afgevaardigde van de Landschap Drenthe ... van het land. De afgevaardigde verzoekt HHM om de RvS het proces tussen Drenthe en de heer
17/08/1628, 7
In een remonstrantie melden de afgevaardigden van de Landschap Drenthe een uittreksel te hebben
24/08/1628, 10
besluiten HHM dat men de door de drost en 24 etten van de Landschap Drenthe in deze zaak gevolgde ordinaris
30/08/1628, 12
In een remonstrantie meldt de afgevaardigde van de Landschap Drenthe krachtens de beschikking op zijn eerdere remonstrantie
04/09/1628, 15
In een rekest melden de afgevaardigden van de Landschap Drenthe dat zij hun remonstrantie van 17 aug.
30/09/1628, 10
dat HHM op 4 sept. hebben besloten het op 21 aug. aan hem verleende uitstel tegen die van Drenthe ... binnen vier maanden een uitspraak heeft gedaan over de hoofdzaak tussen hem en die van Drenthe.
05/10/1628, 3
In een remonstrantie verzoeken de aanwezige afgevaardigden van de Landschap Drenthe betaling
07/10/1628, 27
remonstrantie van de aanwezige afgevaardigden van de Landschap Drenthe .
09/11/1628, 12
In een memorie verzoeken de afgevaardigden van de Landschap Drenthe een kopie van het op 1 nov. over
15/11/1628, 11
De afgevaardigden van de Landschap Drenthe dienen een remonstrantie in als nader bericht over
20/11/1628, 14
van Zutphen en Drenthe . HHM stemmen in met een kopie van het concept van de tabak voor de
21/11/1628, 6
het platteland van Zutphen , Salland en Drenthe . Voordat HHM hierover besluiten, vragen zij nader advies van de RvS.
09/12/1628, 7
de drost en de 24 etten van de Landschap Drenthe een proces tegen hun schoonvader Henderick
14/12/1628, 20
Zij maken HHM bekend dat zij met de gecommitteerden van de Landschap Drenthe niet tot overeenstemming ... dat sinds 1599 twee rekeningen met de ontvanger van Drenthe zijn gesloten. Daarop is bij het nemen
20/12/1628, 7
Ter vergadering compareren de gecommitteerden van de Landschap Drenthe , die eerst mondeling en daarna schriftelijk
02/01/1629, 12
De gecommitteerden van de Landschap Drenthe leggen een resolutie van HHM d.d. 23 april 1621 en een arrest
05/01/1629, 7
Goch brengen verslag uit van hun onderzoek naar de remonstrantie van de Landschap Drenthe betreffende ... afrekening met de RvS, niet vanaf het jaar 1600, maar vanaf 1599. HHM besluiten dat Drenthe
05/01/1629, 9
De gecommitteerden van de Landschap Drenthe schrijven dat de bevelhebber en de soldaten die garnizoen
08/01/1629, 10
ontvanger van de contributies en licenten in de ambten Lingen en Drenthe .
16/01/1629, 6
ontvanger van de contributies en de licenten in het ambt Lingen en Drenthe , krijgt ... te reizen. HHM stellen als voorwaarde dat hij wegblijft uit de Landschap Drenthe en een
20/02/1629, 3
HHM hebben eerder bij appointement d.d. 2 aug. de drossaard van Drenthe en zijn officieren
01/03/1629, 5
enerzijds en de Landschap Drenthe anderzijds nog geen uitspraak gedaan is, ondanks de in de
01/06/1629, 9
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 30 mei op de remonstrantie van de Landschap Drenthe die op 18 mei
18/03/1630, 15
16 maart aan Vosbergen 2.400 gld. voor te schieten uit de 16.000 gld. die Drenthe
19/03/1630, 12
is toegekend onder hun provincies en Drenthe te zullen verdelen. Zij verzoeken
30/04/1630, 6
Eysinga deelt HHM mee dat de gedeputeerden van Drenthe bezwaar maken tegen de voortzetting ... benoemen officieren van de compagnie├źn. HHM zullen de heren van Drenthe een brief met hun beweegredenen

Volledige tekst Meer opties..