41 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Duitsland* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  duitsland

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 2
op de declaratie van 84 gld. 9 st. voor briefport van 's- Gravenhage op Amsterdam , van Duitsland
13/02/1626, 13
van de Palts , het herstel van de vrede in Duitsland en de veiligheid van de bondgenoten
16/04/1626, 13
en net als HHM de ruiters in Duitsland kan lichten, vanwaar ook scheepstransport mogelijk is.
16 /05/1626, 16
worden opgenomen in het algemene plan voor het herstel van de zaken in Duitsland . Besloten is tot een
08/06/1626, 6
van de Deense koning , gedurende enige tijd in Duitsland laten inzetten. HHM achten
24/06/1626, 9
te nemen naar Duitsland . HHM staan dit niet toe omdat de paarden [eerst] naar Brussel zouden gaan.
13/08/1626, 12
te doen. Gustaaf Adolf is nu in Pruisen om eventueel Duitsland hulp te bieden.
21/08/1626, 12
vanuit het Duitse Rijk naar een universele monarchie. Indien dat erin slaagt Duitsland
15/09/1626, 12
dochters van Willem van Oranje . Gezien de rampzalige situatie in Duitsland weet
19/09/1626, 7
is een brief d.d. Dirschau 27 juli ontvangen. Hij kondigt zijn voornemen aan de gemene zaak in Duitsland
12/11/1626, 2
haar Spaansgezinde aanhangers heeft bijna geheel Duitsland overweldigd en aan haar tirannie onderworpen. ... voort te zetten. Immers, van zijn verzet tegen de paapse Liga in Duitsland hangt het lot van
14/11/1626, 13
van Z.M. met troepen ondersteunen. Niet alleen de Republiek maar ook de vrijheid van Duitsland ... de vijand met de strijd alhier op te houden en af te houden van het sturen van volk naar Duitsland
13/03/1627, 8
de erfenis van Adriaen Piterssen de Fries in Duitsland in ontvangst te kunnen nemen.
02/04/1627, 5
Daarnaast zijn er van burgers en inwoners van de stad op open wegen naar Duitsland
06/04/1627, 3
in Duitsland laten HHM Haga de prins helpen diens voornemen te bewerkstelligen.
30/08/1627, 7
een dienstmeid door neutrale en vijandelijke steden naar Duitsland en terug te mogen reizen.
25/09/1627, 1
berichten dat de vijand zeker voordeel zal hebben van de gebeurtenissen in Duitsland en de
26/10/1627, 2
nemen. Aan de andere kant is de situatie in Duitsland zo dat het gehele leger van de Katholieke
29/11/1627, 1
subsidies. Gevolg hiervan is dat het slecht gaat in Duitsland . De troepen van ... steun van de bondgenoten te verwachten, zowel door de gebeurtenissen in Duitsland als de onrust ... te doen tegen het groeiende geweld op zee en op de binnenwateren. Als de situatie in Duitsland
16/12/1627, 12
van de brieven uit Duitsland en andere gebieden, opdat zij het landsbelang beter kunnen
20/04/1628, 13
en Groningen berichten dat hun lastgevers vanwege de situatie in Duitsland en het naderen
24/07/1628, 16
te belemmeren dat deze uit Oost-Friesland worden verdreven. Alle plaatsen richting Duitsland
29/07/1628, 17
Z.M. zowel moeten helpen als hij in zijn eigen land in oorlog is als wanneer dit in Duitsland ... gebeurt. Z.M. is immers vanwege dezelfde alliantie - gemaakt ter verdediging tegen Duitsland
10/08/1628, 3
brieven van HHM en Maurits over de oorlog in Duitsland . Aissema vraagt of het niet nuttig
13/11/1628, 15
te mogen laten uitvoeren. Hij hoopt dat zijn onderdanen daardoor in Duitsland worden begunstigd
18/11/1628, 5
persoonlijk beloven - waaraan hij zijn traktement verbindt - na terugkeer uit Duitsland
13/01/1629, 19
Ter vergadering brengt resident Aissma verslag uit over de toestand in Duitsland en de zeehavens aan de
18/01/1629, 10
Het verzoek om een viaticum van twee arme verdreven predikanten uit Duitsland , wordt president Noortwyck
10/03/1629, 10
geleden tijdens de politieke onrust in Duitsland naar de Republiek gebracht. HHM willigen dit
28/03/1629, 15
kooplieden te Keulen, vragen toestemming om drie- of vierduizend maalder graan vanuit Duitsland
03/04/1629, 13
tot overlopen te bewegen en de resterende aantallen in Duitsland te rekruteren. De maarschalk zal
06/04/1629, 2
tot de besprekingen ingegaan om de geruchten te ontkrachten die de vijand in Duitsland
18/04/1629, 1
hij de vergadering op de hoogte van de slechte situatie in Duitsland en het voornemen van
23/04/1629, 11
voorstel en in het algemeen over de opmars van de keizer in Duitsland gesproken ... herstel van de vervallen zaken in Duitsland en dat hij tegen de keizer te velde wil trekken.
14/05/1629, 14
voor het oprichten van een leger in Duitsland . De gedeputeerden wordt gevraagd hun rapport schriftelijk
06/06/1629, 10
en de hulp aan de vorsten in Duitsland . Om deze reden vraagt de koning HHM een
11/06/1629, 19
en de hulp aan de vorsten van Duitsland . De koning verzoekt HHM een gezant aan
15/06/1629, 16
ingebracht over de huidige positie van de Deense koning en de toestand in Duitsland
15/11/1629, 4
van de ambassade naar Moskoviƫ . Deze zou dit seizoen over land door Duitsland gaan.
26/12/1629, 2
berichten dat de acties van HHM door de vorsten in Duitsland aan de kaak worden
31/12/1629, 11
Zweden ter verbetering van de zaken in Duitsland en ter verlichting van vele onderdrukte prinsen.

Volledige tekst Meer opties..