33 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Edam* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  appingedam, edam, schiedam

Zoekopdracht aanpassen
19/02/1626, 8
feitelijk hadden gediend. Aangezien hij niet verscheen werd de magistraat van Schiedam ... dat gebeurde ook niet zodat de Raad zijn deurwaarder naar Schiedam stuurde teneinde Bolleman door
28/05/1626, 8
Ter vergadering vragen twee afgevaardigden van de stad Schiedam voorschrijven aan die van Malta ... met het doel aan Nicolaes Vermeulen en Pieter Niessen , kooplieden uit Schiedam,
20/06/1626, 1
aangeboden zijn plaats in te nemen, opdat hij kan herstellen. Vanuit Edam wordt dit voorstel sterk
08/08/1626, 2
Het stadsbestuur van Schiedam schrijft d.d. 7 aug. ten gunste van de reders van Pieter Govertsen . De
31/08/1626, 4
uitgebreid en opnieuw ter sprake gebracht. Schiedam wil nog het geval ingebracht zien
01/09/1626, 21
Het stadsbestuur van Appingedam verzoekt tussenkomst van HHM in een zaak contra het bakkersgilde ... te gaan en dragen de bakkers in Appingedam op Symonssens beschuit te restitueren of te vergoeden.
03/09/1626, 4
worden opgenomen en dus zal de brief van Schiedam inzake Claes Leenderts de gecommitteerden
05/10/1626, 7
Het met brieven van de stad Schiedam ondersteunde verzoek van Jan Hendrixen Bolleman om kwijtschelding van 6.000 gld. is afgewezen.
07/10/1626, 9
Een afvaardiging van de magistraten van Rotterdam , Schiedam en Brielle compareert en verzoekt
22/10/1626, 14
Doublet verzoekt middelen ter aflossing van 69.301 gld. Hij heeft dit bedrag opgenomen om de buizen van Schiedam
23/10/1626, 18
Het stadsbestuur van Schiedam heeft gevraagd om aan de koning van Zweden gerichte brieven. Doel is de haring
26/11/1626, 10
RvS de resolutie van 22 okt. inzake de aflossing van de met obligaties betaalde buizen van Schiedam heeft
10/12/1626, 9
Janssen heeft ter vergadering verklaard dat hij na inspectie van een in Schiedam te koop
08/02/1627, 8
hem berichten over de afrekening wegens de dienst van de buizen uit Schiedam die
16/04/1627, 1
De magistraat van Schiedam beveelt aan zijn burger Dirck Arentsen Niesen te betalen voor leveranties in
05/05/1627, 11
Rotterdam adviseert d.d. 29 april over de brief van de burgemeesters en regeerders van Schiedam ,
07/07/1627, 9
en een uitspraak te doen. Tevens zijn er brieven gelezen waarin burgemeesters en raden van Edam
17/09/1627, 12
Op verzoek van de magistraat van Edam gelasten HHM met apostille de Kamer van de VOC te ... gekregen van de vier door Edam op een akte van restitutie d.d. 24 maart 1623 aan de vloot van admiraal
08/10/1627, 7
De schippers van Rotterdam , Schiedam , Delfshaven en Vlaardingen verzoeken konvooi voor 53 schepen.
03/02/1628, 4
De regering van Schiedam klaagt namens haar burger Dirck Adriaenssen Niesen dat de Admiraliteit te
05/02/1628, 14
de retroacta over de zaak van Dirck Adriaenssen Niesen constateren HHM dat die van Schiedam in
12/02/1628, 4
Enkele afgevaardigden van de magistraat van Schiedam compareren met Dirck Adriaenssen Niesen ... met die van Schiedam de ordonnanties onderzoeken. Daarna moeten zij HHM berichten over deze kwestie.
22/02/1628, 5
Die van Schiedam klagen dat de Admiraliteit te Rotterdam Dirck Niesen nog niet tevreden stelt. HHM laten
14/06/1628, 14
HHM lezen de remonstrantie van burgemeesters en regeerders van Appingedam . De remonstrantie
26/07/1628, 1
Lissabon in Portugal gevangen Schiedam se schipper en zijn matrozen worden vrijgelaten.
30/08/1628, 3
van de burgemeesters en regeerders van Appingedam onderzocht en berichten zij hierover. ... te mogen houden. Die van het bakkersgilde in Appingedam hebben in 1626 echter vier tonnen en een
24/11/1628, 1
met de opmerkingen hierover van de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam .
30/11/1628, 14
De afgevaardigden van Schiedam compareren en verzoeken het konvooi te regelen voor hun schippers.
22/03/1629, 9
De burgemeesters en raden van Edam verzoeken HHM om de teruggave van twee kanonnen die ze aan de vloot
27/06/1629, 11
en vroedschappen van Dordrecht d.d. 26 juni, Rotterdam d.d. 6 en 13 juni en Schiedam
14/09/1629, 7
die gevangen zijn genomen met de buis van Marten Willemsz. uit Schiedam
01/12/1629, 3
Op het verzoek van de burgemeesters en bestuurders van Schiedam besluiten HHM in te stemmen met ... , schipper uit Schiedam, zijn verdiende vrachtgeld in Engeland verkrijgt.
15/01/1630, 4
De tijkwerkers van de steden Rotterdam en Schiedam verzoeken om renovatie van het plakkaat uit het jaar 1622.

Volledige tekst Meer opties..