67 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Eems* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  eems, theems

Zoekopdracht aanpassen
05/04/1626, 2
en in Zeeland . Zij moeten [de kapiteins van] hun schepen die de Theems
16/04/1626, 7
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 11 april dat haar schepen de Theems niet opvaren, maar hoogstens tot Margate
21/11/1626, 1
honderdvijftig man en een ingenieur naar de Eems zijn gestuurd om wat kleine schansen uit
15/01/1627, 7
staan, tegen Bosch' licent. De andere provincies vinden dat de handel naar de Eems ,
13/03/1627, 6
dan een openstelling, maar dan moet dat wel ook de Eems , de Wezer en Calais tot aan
24/03/1627, 1
de vaart op Calais , de Eems en de Wezer de vijand bevoordelen met aanvoer van levensmiddelen en
26/03/1627, 11
zich schikken in de sluiting van de vaart op de Eems en de Wezer en menen dat de koning van Frankrijk
27/03/1627, 1
twee maanden een handelsverbod op alle rivieren, inclusief de Eems en de Wezer . Ondertussen zal
17/04/1627, 17
zijn er diverse besprekingen gehouden. De provincies vinden het beter de sluiting van de Eems ... verklaren de heren van Holland akkoord te zijn met de sluiting van de Eems en de Wezer voor
29/05/1627, 12
hoofdelingen, eigenerfden en gevolmachtigden in de kerspelen van de Ommelanden tussen de Eems
12/06/1627, 10
andere contrabande. De uitvoer hiervan blijft nog tot nader order verboden. De handel op de Eems
22/08/1627, 2
wordt de Admiraliteit te Rotterdam geschreven om kapitein Hemkens naar de Theems
24/09/1627, 8
De RvS mag besluiten over het verzoek van Willem Coenders , commandant te Leerort, tot betaling van 100 rijksdaalder wegens het ijsvrij maken van de Eems .
02/12/1627, 4
hoofdelingen, raad en syndicus van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers . Na
04/01/1628, 6
Ook weigert de Admiraliteit te Dokkum ongelast schepen op de Eems in te
06/01/1628, 1
aan Z.Exc. d.d. Emden 18/28 dec. 1627. Hij verzoekt hierin enkele schepen de Eems op te ... helft op de grenzen van de Eems en de Dollard of daaromtrent ingezet zou worden. ... in het Noorderkwartier om twee goede, sterke schepen de Eems op te zenden naar plaatsen die de stadhouder
10/01/1628, 7
is dat de Admiraliteit enkele schepen op de Eems stuurt: als er geen grote schepen beschikbaar
17/01/1628, 9
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. 12 jan. niet twee schepen op de Eems te kunnen sturen.
18/01/1628, 9
in Friesland moet al haar schepen onmiddellijk uitrusten om deze de Eems op te sturen. Een kopie
21/01/1628, 14
Groningen 5/15 jan. te besluiten of die van Leerort en de oorlogsschepen die op de Eems
22/01/1628, 8
plaatsen en vervolgens op de Eems gebracht of overgescheept worden. De goederen over ... De scheepskapiteins op de Eems moeten opdracht krijgen goederen bestemd voor Oost-Friesland en ... tegenhouden. De goederen die eerst over land gaan en vervolgens overgescheept of langs de Eems
25/01/1628, 18
De binnengekomen RvS geeft in overweging of het niet nuttig zou zijn de licenten op de Eems en de IJssel
31/01/1628, 2
te Emden . De RvS vindt het nuttig alle uitvoer over de Eems , Wezer , Rijn en
03/02/1628, 10
naar Greetsiel , Norden of andere zeehavens of de Eems op verder dan tot Emden
19/02/1628, 3
I Sinds het verzenden van voornoemde brieven zijn de voor de Eems bestemde oorlogsschepen ... daartoe in verschillende brieven zijn aangespoord. II Het bouwen van forten langs de Eems ... van forten of sterkten boven en beneden Emden op de Eems of aan de waterkant tot nadeel van
21/02/1628, 4
te Amsterdam en in het Noorderkwartier nog geen schepen de Eems
24/02/1628, 13
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 22 feb. twee schepen naar de Eems te hebben gestuurd.
13/03/1628, 5
over belemmering van de handel door het leggen van oorlogsschepen op de Eems ... d.d. Emden 7 maart het volgende: Er zijn nu zeven schepen op de Eems. Eén daarvan heeft
15/03/1628, 5
ontvangen brief van generaal Tilly antwoorden HHM de schepen op de Eems gelegd te hebben
20/03/1628, 2
met het voorstel van enkele heren om op commissie schepen op de Eems aan te houden als zij de buit
01/04/1628, 7
op 20 maart ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden staan HHM niet toe iemand commissie op de Eems
22/04/1628, 14
Maas klaarliggen, dan moeten deze meevaren tot de hoogte van de Theems . HHM zouden
01/05/1628, 6
schepen te laten meevaren tot aan de Theems voordat zij hun koers naar hun bestemming voortzetten.
08/05/1628, 9
van de handel door de op de Eems gelegen schepen. Ernst Casimir schrijft d.d. Groningen
11/05/1628, 8
aan de keizerlijken moet nog steeds zo goed mogelijk worden tegengegaan. De daartoe op de Eems ... II Keizerlijken die de staatse oorlogsschepen omtrent Oldersum en elders op de Eems voorbijvaren
13/05/1628, 20
de Sont , de Oostzee en de rivieren de Elbe , de Wezer en de Eems . ... de hoogte van het belang van de Sont, Oostzee, Elbe, Wezer en Eems, maar hun staatsbestel laat niet ... wil doen. Daarnaast hebben HHM enkele schepen naar de Eems en de Elbe gezonden om verder gevaar te voorkomen
18/05/1628, 8
aan de Oostzee , de Elbe of de Eems . HHM laten hun gecommitteerden de ... Wel hebben HHM enkele schepen naar de Eems gestuurd voor de beveiliging van deze rivier. Indien
19/05/1628, 5
Ernst Casimir schrijft d.d. Groningen 30 april wat ingenieur Johann Eems hem heeft bericht inzake ... de situatie van Knock langs de Eems . HHM zullen de brief bespreken met Z.Exc. en de RvS.
19/05/1628, 8
het Admiraliteitscollege dat inzake de kapiteins van de oorlogsschepen op de Eems het best
24/07/1628, 16
zij hun afgevaardigden in Emden en hun voor de bezetting van de Eems aangewende oorlogsschepen ... terugroepen. Die van Emden kunnen dan over de geopende rivier de Eems vrij handeldrijven ... verklaren de opening van de Eems in ieder geval niet verder dan tot Leerort toe te staan.
27/07/1628, 16
sinds een half jaar zien de afgevaardigden van HHM in Emden erop toe dat deze stad en de Eems ... verdreven. Die van Emden zijn HHM hiervoor dankbaar, maar het afsluiten van Emden en de Eems ... dat HHM hen in ieder geval vrij laten handeldrijven over de Eems met Münster en andere Westfaalse ... gekomen. Desondanks zullen de eerder door de Admiraliteitscolleges voor bewaking van de Eems
29/07/1628, 14
genomen resolutie inzake het terugroepen van de grote schepen op de Eems . HHM nemen dit in
11/08/1628, 15
en rapport. Ook laten zij de extraordinaris voor de afsluiting van de Eems afgezonden oorlogsschepen
12/08/1628, 17
Ten tweede vragen zij om de voor de bezetting van de Eems gezonden schepen terug te roepen.
02/10/1628, 7
hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers - meenden
09/11/1628, 10
de Wezer , Elbe , Jade , Eems , Wadden en andere rivieren van Friesland .
01/12/1628, 13
de informatie dat de keizerlijke troepen in Oost-Friesland de schepen die de Eems op- en ... Admiraliteit te Dokkum ertoe bewogen om een schip uit te rusten ter beveiliging van de Eems en
08/12/1628, 2
de Admiraliteit te Dokkum dat door de stadhouder ter beveiliging van de Eems voor
16/12/1628, 13
en de Eems niet onder invloed van Spanje komen of binnen de invloedsfeer van
23/12/1628, 21
in afwezigheid van Coenders , alle goederen en koopwaren die de Eems opvaren

Volledige tekst Meer opties..