114 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Elbe* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  elbe, elberfeld, heidelberg

Zoekopdracht aanpassen
05/01/1626, 1
eenzelfde verhoging toe te passen op de waren die over de Wezer en de Elbe naar omliggende gebieden gaan.
02/02/1626, 1
dat de licenten op de goederen die richting Wezer en Elbe gaan moeten worden verhoogd,
12/02/1626, 15
van de licenten op goederen die vervoerd worden richting Elbe en Wezer . Aangezien de
03/04/1626, 7
In een brief van de Admiraliteit te Amsterdam wordt gemeld dat op de Elbe verschillende schepen klaar liggen
04/04/1626, 8
Admiraliteit aanraadt de schepen op de Elbe te beletten naar Spanje te varen. ... De Admiraliteit zal worden geantwoord twee schepen naar de Elbe te sturen met de opdracht zich te ... houden, eventueel de Elbe opvaren, de schepen verkrijgen en hiernaartoe brengen. Joachimi zal op de hoogte
29/04/1626, 2
schrijft d.d. Amsterdam 28 april dat kapitein Pieter Barentsz. Dorrevelt op de Elbe
01/05/1626, 7
College met de nodige voorzichtigheid te werk moet gaan aangezien het schip ver op de Elbe is aangehouden ... kust van Vlaanderen naar de Elbe sturen, maar wel de konvooischepen bij de monding van de Elbe
25/05/1626, 1
Het stadsbestuur van Hamburg klaagt d.d. Hamburg 15 april over het wegvoeren van een schip op de Elbe en verzoekt de kapitein
25/05/1626, 2
hem hebben gevoegd, op de Elbe het vervoer van verboden goederen naar de vijand te beletten. De vraag
29/05/1626, 4
Z.Exc. heeft laten weten het goed te keuren een of twee konvooischepen richting Pieter Barentsen van Dorrevelt op de Elbe
16/06/1626, 3
van het door Dorrevelt op de Elbe aangehouden schip uit Hamburg zelf heeft verklaard op weg
16/06/1626, 5
Dorrevelt . Dient de kapitein zich los te maken van de Engelse schepen op de Elbe ... zou beter zijn voor het land, gezien het ontbreken van een middel om de monding van de Elbe te
25/06/1626, 19
Pieter Barentsen van Dorrevelt op de Elbe afgenomen schip. De retroacta zullen worden nagezien.
29/06/1626, 12
Amstrudder waarin wordt afgeraden de schepen die HHM op de Elbe hebben terug
30/06/1626, 13
belang van Hamburg en ook de aanspraken van deze stad of van anderen op de jurisdictie over de Elbe
16/07/1626, 6
andere memorie klaagt Rumen uit naam van de keurvorst over het garnizoen te Emmerik dat in Elberfeld
05/08/1626, 2
op de handel in graan en koren in te trekken en, ten tweede, om de[zerzijds] schepen van de Elbe
13/08/1626, 2
Naar aanleiding van de memories over de klachten die door Essen en Elberfeld [Wuppertal]
22/08/1626, 1
Hamburg 19/29 juli vraagt deze aandacht voor een door een Engels oorlogsschip op de Elbe
24/08/1626, 1
worden geschreven te bevorderen dat hun op de Elbe door Engelsen genomen schip wordt teruggegeven.
14/10/1626, 1
Walcheren of Sluis . Mogelijk zullen ze ook nog de Elbe opvaren. [Bij de vijand] bestaat
12/11/1626, 2
zij het subsidie niet weigeren en zeker niet gezien het voornemen van de vijand de Elbe
15/01/1627, 7
de Eems , Wezer en Elbe dientengevolge hoger zou moeten worden belast, omdat hervatting
26/01/1627, 9
wordt achtereenvolgens verzocht de handel op de Elbe ongehinderd plaats te laten vinden,
05/02/1627, 3
Euwout Gijsbertsen , burger van Zaltbommel, verzoekt uit de gage van kapitein Gerart Herbert , te Heidelberg overleden, 573
08/05/1627, 1
niet over de Wezer reizen, maar over de Elbe naar Stade of Hamburg omdat men
22/07/1627, 17
klagen die van Hamburg dat de koning van Engeland vier schepen op de Elbe heeft gestationeerd
29/07/1627, 7
vierduizend Franse soldaten uit Picardië naar de Elbe twee oorlogsschepen worden ingezet. Die moeten
21/08/1627, 6
Resident Aissema bericht d.d. Hamburg 1 aug. dat generaal Tilly de Elbe is overgestoken.
26/08/1627, 7
dat de vijand probeert zich meester te maken van de Wezer en de Elbe en dat te Hamburg vijftig ... de beveiliging van de Elbe beschikbare schepen naar deze rivier te sturen om te verhinderen dat
30/08/1627, 6
jachten en fregatten op de kust te hebben. Zij acht het thans onnodig schepen naar de Elbe te sturen, omdat ... van verboden waren naar Spanje, waartoe hiermee op de Elbe geladen schepen zouden mogen worden
10/09/1627, 15
is nader behandeld. Aangezien de Hamburgse schepen zijn uitgelopen en de op de Elbe gelegen ... op zee alle schepen nodig zijn om de vijand te weren, waardoor men geen schepen kan missen voor de Elbe.
25/09/1627, 1
kans zal grijpen om de Republiek vanaf de Wezer en de Elbe overlast te geven. ... drie door hem tegengehouden Friese schepen telkens de Elbe moet laten op- en afvaren. Aetsema ... in de monding van de Elbe ligt. Dit valt onder Stormarn en dientengevolge ... onder de Deense kroon. Het eiland zou dienstig kunnen zijn ter verdediging van de Elbe, zodat ... hun konvooiers telkens de Elbe en Wezer te laten op- en afvaren om de situatie in het oog te
05/10/1627, 2
(behalve die bestemd voor de Wezer en de Elbe ) naar de kust van Vlaanderen te
23/10/1627, 14
Bremen troepen te sturen, oorlogsschepen op de Wezer en Elbe te plaatsen en Lübeck , Hamburg en
28/10/1627, 11
was op weg van Londen naar de Elbe , maar is door tegenwind in Het Vlie terechtgekomen. ... geven en deze met een konvooier naar de Elbe te sturen. Hij moet hiervoor een kwitantie van de officieren van deze
06/11/1627, 6
naar Zweden en Polen met de koning van Denemarken te bespreken hoe de Elbe
13/11/1627, 1
dat als de vijand naar het noorden gevaren is, hetzij naar de visserijgronden, de Sont of de Elbe
20/11/1627, 12
schepen gaan door met het achtervolgen van de Spanjaarden die de route naar de Sont , de Elbe
22/11/1627, 6
het leger van de koning van Denemarken dat zich nog bij de Elbe bevindt. ... Calandrini alle mogelijke moeite te doen om geld bijeen te brengen om naar de Elbe te sturen.
22/11/1627, 9
zaken bij de Elbe . HHM schrijven de Admiraliteit dat de kapitein alles in hun opdracht
24/11/1627, 1
heeft gevoegd. Zij zijn bezig bij de keizerlijke generaals neutraliteit voor de Elbe ... van de keizer . Zij moeten daarbij de Elbe vrij en onbelemmerd laten, er geen vestingwerken bouwen
27/11/1627, 8
brief van Aissema . Aangezien die van Hamburg van plan zijn de vrije vaart op de Elbe
29/11/1627, 1
ook vrijwel heer en meester van de rivieren de Elbe en de Wezer en van omliggende gebieden.
30/11/1627, 14
nader met Vosbergen en Brasser te overleggen over het sturen van dit geld naar de Elbe
01/12/1627, 3
Joachimi het sturen van enkele schepen uit Engeland naar de Elbe te bevorderen.
01/12/1627, 6
president gegeven memorie gelezen, met het verzoek circa 110.000 gld. naar de Elbe
03/12/1627, 2
indien hij daar nog is, aangewend te worden voor het onderhoud van de nog op de Elbe ... aanwezige soldaten van de koning. Indien de koning verklaart het resterende geld ook op de Elbe ... Verder zal nog met Brasser worden overeengekomen 50.000 gld. naar de Elbe over te maken voor
04/12/1627, 10
door Bochwolts op de lijst gestelde goederen naar de Elbe zouden moeten worden gestuurd. ... Voor het transport naar de Elbe moeten zij met Joost Brasser overeenstemming zien te bereiken. Ook zal
07/12/1627, 1
wordt geschreven een konvooi gereed te houden om de waren naar de Elbe te konvooieren.

Volledige tekst Meer opties..