347 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Emden* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  emden

Zoekopdracht aanpassen
06/02/1626, 6
De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. 10/20 jan. over de toestand aldaar. De
08/02/1626, 8
Het gisteren opgestelde advies van de RvS over de brief van de gedeputeerden te Emden wordt
17/02/1626, 1
Het schrijven van de gedeputeerden te Emden d.d. 9 feb. over de situatie aldaar wordt ter hand gesteld van de RvS om na overleg met Z.Exc. daarover te adviseren.
20/02/1626, 10
kunnen reageren op de op 17 feb. ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden
24/02/1626, 8
Hindelopen en Ter Cuilen zijn teruggekeerd uit Emden onder achterlating van Feith en Broersema
25/02/1626, 1
zonder zich te schikken in het onderhoud van het garnizoen binnen Emden of tot de inwilliging
04/03/1626, 8
Oost-Friesland en de gedeputeerden van HHM te Emden zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.
05/03/1626, 1
de problemen te schikken die waren ontstaan door de merkwaardige handelwijze van de stad Emden ... verder gingen dan hun commissie toeliet. Zo moest de graaf, naar Emden gekomen om het
11/03/1626, 4
Ook de stenden van het graafschap en de naar Emden gezonden gedeputeerden van HHM ... totdat de graaf is gehoord, maar de betaling van het garnizoen te Emden moet in voorlopige zin geregeld ... goederen] worden geheven volgens de bestaande akkoorden en apostilles. De gedeputeerden in Emden zal
21/04/1626, 7
credentie van het stadsbestuur van Emden d.d. 9 april een door dezelfden d.d. 11/21 ... op de door de graaf van Oost-Friesland geuite klachten inzake Emden. Aangezien de gedeputeerden ... Het lijkt erop dat de graaf door weg te blijven de zaak wil traineren, zo de stad Emden ... Aangezien schriftelijke aanmaningen niets tot de inning van de middelen uitrichten, verzoekt Emden
24/04/1626, 8
Aangezien er gevaar dreigt bij uitstel hebben de gedeputeerden van de stad Emden ter vergadering ... stellen van de RvS om daarover, na overleg met Z.Exc., te adviseren. De gedeputeerden van HHM die in Emden ... tot overeenstemming is gekomen. Hij vraagt niet te beslissen over het verzoek van Emden totdat
01/05/1626, 1
De gedeputeerden van Emden verzoeken opnieuw een besluit over hun rekest opdat de grenzen beveiligd en de troepen onderhouden kunnen
02/05/1626, 5
de RvS nader worden beraadslaagd over deze zaak en over de proposities van Amama en van Emden , inclusief
04/05/1626, 7
De bespreking van de zaak van Emden is hervat en de proposities van Amama en de stad Emden zijn gelezen.
05/05/1626, 2
steden Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland geven d.d. Emden 15 april ... Landdag en de behandeling van de uitspraak van de deputatie van HHM te Emden waren ... Aangezien zij hebben vernomen dat vertegenwoordigers van zowel de stad Emden
08/05/1626, 22
De afgevaardigden van Emden compareren opnieuw en vragen nogmaals afdoening van hun op 21 april ingeleverde
09/05/1626, 3
de steden Aurich en Norden en de huismansstand en dat alleen de stad Emden
11/05/1626, 7
Ter vergadering verschijnen de afgevaardigden van Emden die aanvoeren zich nog steeds te
14/05/1626, 11
de graaf en de stenden van Oost-Friesland en die van de stad Emden ... in Oost-Friesland en hebben nieuwe artikelen overhandigd. Die van Emden hebben geantwoord dat ... bezetting van het gebied, aangezien daarop zeer wordt aangedrongen door Emden. Voorts zouden ook de
18/05/1626, 5
De afgevaardigden van de stad Emden hebben approbatie verzocht van de uitspraak die de gedeputeerden ... de conferentie die zij hebben gehouden met de afgezanten van de graaf, de stenden en Emden, in
20/05/1626, 11
Emden heeft een lijst van gevangenen die in Algiers vastzitten ingeleverd. HHM
20/05/1626, 20
oordeel over de kwesties die tussen hem en zijn stenden en in het bijzonder de stad Emden ... graaf, de ridderschap, de steden Norden en Aurich , de huismansstand en de stad Emden ... het in Oost-Friesland uitgesproken oordeel met betrekking tot de stad Emden bezwaren bleven ... daaruit moet wekelijks het garnizoen van Emden worden betaald, zodat de stad daarmee niet ... van het bezettingsplan luidt als volgt: Emden staat twee of drie van de door de stenden van Oost-Friesland
08/07/1626, 8
Dr. Wilhelmus Witfelt compareert, overhandigt zijn credentie van het stadsbestuur van Emden
22/07/1626, 3
De secretaris van Emden compareert en stelt dat de graaf van Oost-Friesland probeert Emden te laten
23/07/1626, 4
Met de RvS is beraadslaagd over de huidige toestand van Emden . Het is van groot belang dat ... Uiteindelijk wordt geconcludeerd eerst aan de magistraat en de Veertigraad van Emden te ... best gedaan kan worden om Emden te behouden. Nadat zij van deze bespreking verslag hebben
28/07/1626, 12
De RvS dient te adviseren over het verzoek van het stadsbestuur van Emden licentvrij vijftig last rogge
03/08/1626, 2
over Emden . Z.Exc. meent dat men het antwoord van Emden op het aan de stad gerichte schrijven ... te volgen en het antwoord uit Emden af te wachten. Dezelfde heren rapporteren ook dat Z.Exc.
04/08/1626, 7
Gruis gemaakte reis- en verblijfkosten vanwege hun bezoek aan Z.Exc. inzake Emden .
06/08/1626, 9
Dr. Witfelt , secretaris van de stad Emden, compareert met het verzoek de uitspraak van ... Oldenzaal de uit Emden gehaalde troepen weer zou terugsturen naar die stad.
09/08/1626, 1
De secretaris van de stad Emden compareert en dient een propositie Geïnsereerd in S.G. ... naar 's- Gravenhage te sturen om naast Emden de bevestiging en uitvoering van ... waaruit toename van de dreigementen aan het adres van zowel HHM als de magistraat van Emden ... gezonden om met Z.Exc. te bespreken of het niet raadzaam is enkele afgevaardigden naar Emden te sturen. ... Tegelijkertijd zouden zij bij Z.Exc.moeten aandringen op het terugsturen van de uit Emden gelichte soldaten.
15/08/1626, 12
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Isselburg 12 aug. dat Z.Exc. het uit Emden gelichte volk weer heeft teruggezonden. ... secretaris van Emden d.d. 9 aug. Ook over dit punt zal in de eerstvolgende vergadering worden beslist.
19/08/1626, 10
Aangevoerd wordt dat agent Noordingen verzoekt de zaak van Emden met zes dagen uit te ... de bezending naar Emden gedurende deze termijn uit te stellen, maar die wel al voor te bereiden.
27/08/1626, 18
De RvS heeft laten weten dat in de kwestie Emden de Hoge Raad op het punt van de tol
28/08/1626, 13
dat de graaf met zijn verwijl niet anders beoogt dan de situatie in Emden naar
01/09/1626, 11
is een brief d.d. 26 aug. ontvangen waarin hij vraagt geen gedeputeerden naar Emden
10/09/1626, 7
Z.Exc. enkele bedenkingen heeft, maar akkoord is met de instructie voor de bezending naar Emden en met die voor
12/09/1626, 10
De afgevaardigden van Oost-Friesland en de stad Emden verzoeken HHM hun gedeputeerden
14/09/1626, 8
De afgevaardigden van Oost-Friesland en Emden is de [eergisteren] verzochte akte toegestaan.
17/09/1626, 14
Tot de bezending naar Emden zijn de heren gecommitteerd die ook eerder daar zijn geweest: Feith , Hindelopen ,
18/09/1626, 1
de stenden van Oost-Friesland en de stad Emden zal worden meegegeven conform hun verzoek d.d. [12 sept.]
01/10/1626, 11
met de vertegenwoordigers van Emden niet heeft kunnen nakomen. Onder meer het ... zou, indien hij de vertegenwoordigers van Emden hier had aangetroffen, uitvoerig hebben uitgelegd ... gehad. De graaf heeft inmiddels vernomen dat de vertegenwoordigers van Emden, aangevuld ... wijs te maken dat de graaf in Emden onenigheid probeert te scheppen, tussen de magistraat ... het behoud van zijn privileges conform de akkoorden en wil Emden doen toekomen waarop de
05/10/1626, 11
stenden en de stad Emden naar Oost-Friesland zijn vertrokken in de wetenschap dat zij zullen
06/10/1626, 13
constateren dat die juist zijn, zouden zij de stad Emden dienen te dwingen Rudolf Christian
28/10/1626, 6
Van de gedeputeerden te Emden is een brief d.d. 8/18 okt. ontvangen waarin zij berichten over hun aankomst aldaar
03/11/1626, 9
De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. Emden 28 okt. over de situatie aldaar en verzoeken HHM over enkele
06/11/1626, 2
en brengt naar voren dat de RvS de brieven van de gedeputeerden te Emden en het schrijven ... die ter vergadering en adviseert twee afgevaardigden met Z.Exc. te laten overleggen hoe Emden ... zou de graaf geschreven kunnen worden dat weer gedeputeerden naar Emden zijn gezonden omdat men vanaf
12/11/1626, 7
Een van de gedeputeerden te Emden ontvangen brief d.d. 5 nov. zal Walta en Huigens worden nagestuurd.
17/11/1626, 9
Essen , Schaffer en Burmania - inzake Emden ondertekende advies d.d. ... ingeschreven in S.G. 3906. Hoofdzaak is dat de stad Emden niet in vijandelijke handen valt en dus ... en adviseren over wat het best ter verzekering van Emden gedaan kan worden. Als nood en tijdsdruk ... niet zonder grote schade voor het land kan worden opgegeven. De deputatie te Emden zou
18/11/1626, 1
De raden begrijpen dat behoud van Emden de hoofdzaak is. Zij achten het voorgestelde ... neutraliteit kwijtraken. Daarom stelt de RvS voor de gedeputeerden te Emden te schrijven ... twee of drie gematigde personen naar Emden afvaardigen om aldaar onafhankelijk van de aanwezige gedeputeerden ... Walta de heren Rantwijck en Beaumont naar Emden zullen gaan om zich met de aldaar aanwezige ... gedeputeerden te richten naar de inhoud van het advies van Z.Exc. De deputatie te Emden
25/11/1626, 2
ten aanzien van het behoud van dat gezag zorgvuldig te zijn. Aan de geschilpunten met Emden ... en vijandig bejegenen. Als dat gebeurt door staatse troepen of de garnizoenen uit Emden

Volledige tekst Meer opties..