364 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Friesland* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  friesland, oost-friesland, west-friesland

Zoekopdracht aanpassen
20/01/1626, 8
twee jachten te mogen gebruiken ter bestrijding van de fraude, gepleegd op de kust van Friesland
24/01/1626, 9
door het Admiraliteitscollege te Dokkum , nog niet. HHM zullen de naar Friesland
07/02/1626, 1
Dit punt zal ook worden opgenomen in de instructie voor de heren die naar Friesland gaan.
13/02/1626, 3
De door de RvS opgestelde instructie en de credentiebrieven voor de bezending naar Zeeland en Friesland worden met enige aanvullingen goedgekeurd en gearresteerd.
16/02/1626, 4
Deense koning (zoals de heer van Wel verklaart) graag zou zien dat de doortocht in Oost-Friesland
23/02/1626, 5
beklaagt zich in een schrijven van 6/16 feb. over de gedeputeerden van HHM in Oost-Friesland
25/02/1626, 1
en de RvS doen Hindelopen en Ter Cuilen verslag van hun besognes in Oost-Friesland
05/03/1626, 1
Amama compareert. Op grond van zijn credentie d.d. Esens, 20 feb. namens de graaf van Oost-Friesland ... maart in. Verzocht wordt dat HHM de voorstellen van de gecommitteerden in Oost-Friesland nader ... 1625 hebben vernomen. Met veel vertrouwen werden de door HHM afgevaardigde heren in Oost-Friesland
11/03/1626, 4
510-511. Z.Exc. en de RvS hebben d.d. 9 maart geadviseerd over de namens de graaf van Oost-Friesland ... door gedeputeerden van HHM over hun besognes in Oost-Friesland opgestelde rapport. ... de Administratoren met behulp van commandant Erentreiter tot executie van de middelen in Oost-Friesland
13/03/1626, 5
kwartier van Rotterdam blijft, Barnda in Friesland en Groningen en dat Abbas het
18/03/1626, 15
Goswinus Meurskens verzoekt de 36.000 gld. te mogen ontvangen die Friesland voor de betaling
20/03/1626, 11
Rantwyck , Brouchoven en Van der Lingen zijn teruggekeerd uit Friesland en doen verslag
21/03/1626, 19
De gecommitteerde heren die gisteren hebben gerapporteerd over de zaak van Friesland wordt verzocht hun advies over een verdere
23/03/1626, 4
beraadslaagd. Aangenomen wordt de zaak door Z.Exc. en de RvS te laten beslissen. Friesland
24/03/1626, 2
Friesland besproken. Conform het advies wordt besloten de provincie Friesland te schrijven,
28/03/1626, 15
De provincies delen deze mening, maar de gedeputeerden van Friesland en Groningen
01/04/1626, 3
Aangezien Oosterzee naar Friesland vertrekt is hem verzocht de provincie tot spoedige
01/04/1626, 8
huidige toestand [in Oost-Friesland ] voor nader advies. Pas daarna nemen HHM een besluit.
07/04/1626, 12
dat de steden vanwege het punt van de corporagelden Toen de steden van Friesland in 1579 ... tot nader order afgeschaft. Zie Trompetter, Gewestelijke Financien Friesland 149. moeite ... in 1601 en 1602 in 's- Gravenhage en Friesland gehouden beraadslagingen bezien. Die ... betroffen de door Friesland en wijlen graaf Willem van Nassau gedane voorstellen ... dat er te weinig tijd is om dergelijke bezwaren te onderzoeken. De leden van de Staten van Friesland
11/04/1626, 8
middelen van Friesland . Aangezien de Staten van Friesland niet hebben geantwoord ... besluiten HHM nu conform het advies van de RvS de eerder naar Friesland afgevaardigde heren opnieuw
14/04/1626, 5
Ìn de kwestie van Friesland is besloten de eerder hiertoe gecommitteerde Van der Lingen te ... te komen teneinde met de andere afgevaardigden uiterlijk 12/22 april in Friesland te
16/04/1626, 2
de eerder voor deze zaak gecommitteerde heren opnieuw naar Friesland te sturen en de gedeputeerden
18/04/1626, 1
Arnhem 5/15 april dat hij naar 's- Gravenhage zal komen om de reis naar Friesland
21/04/1626, 7
zou compareren, willen zij toelichting en antwoord geven op de door de graaf van Oost-Friesland ... de door de deputatie van HHM achtergelaten verordening op de bezetting van de grenssteden in Oost-Friesland ... raad van de graaf van Oost-Friesland, morgen om audiëntie heeft verzocht, stellen HHM de besluitvorming
21/04/1626, 10
over de gisteren ontvangen brief van de volmachten van de steden van Friesland
24/04/1626, 14
in de brief van Zevenwouden geen aanleiding ziet de resolutie op de zaak van Friesland ... april te wijzigen. Wel zou de brief aan Broechoven , die morgen naar Friesland
02/05/1626, 5
Feith 12 april heeft geschreven over hetgeen zich heeft voorgedaan in Oost-Friesland sedert
05/05/1626, 1
De gedeputeerden van HHM in Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 2 mei dat in de stad enig tumult onder het volk
05/05/1626, 2
De ridderschap, de steden Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland ... stad Emden als de graaf van Oost-Friesland ter plaatse zijn en allebei van zins lijken nog andere ... van HHM in Oost-Friesland bezwaren ter hand gesteld waaraan tot nu toe niets is gedaan. Daarom hebben
08/05/1626, 20
De inwoners van Leerort krijgen voorschrijven aan de stenden van Oost-Friesland om, zodra het
08/05/1626, 21
In hun remonstrantie verzoeken de gezamenlijke gedeputeerden van Oost-Friesland de ontvanger-generaal te
08/05/1626, 23
Ter vergadering hebben Z.Exc. en de RvS inzake Oost-Friesland geadviseerd de graaf
09/05/1626, 14
Van der Lingen uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden in Friesland . Oostergo ... wat in de huidige situatie gedaan zou moeten worden om Friesland niet verder te laten afvallen.
12/05/1626, 4
over hetgeen volgens de gecommitteerden die in Friesland zijn geweest het best aan deze
14/05/1626, 11
van respectievelijk de graaf en de stenden van Oost-Friesland en die ... punten bezwaren geuit tegen de uitspraak van de gedeputeerden in Oost-Friesland
15/05/1626, 7
Schagen en Rode zullen de door de gedeputeerden in Oost-Friesland ingediende
15/05/1626, 18
HHM hebben de concepten van de brieven, die conform de resolutie van 12 mei aan Friesland geschreven moesten worden, gelezen en besluiten die aldus te verzenden.
19/05/1626, 1
De declaratie die de afgevaardigden van HHM voor hun reis naar Oost-Friesland hebben ingediend is onderzocht
20/05/1626, 20
Met Z.Exc. en de RvS is, na gedaan verslag, gesproken over de zaak van Oost-Friesland ... kwarto II, 52-56/folio I, 511-512. genomen. Aangezien de graaf van Oost-Friesland ... van het bezettingsplan luidt als volgt: Emden staat twee of drie van de door de stenden van Oost-Friesland ... en Coevorden waarschuwen deze verordening serieus te nemen en van Oost-Friesland ... worden gesteld voor de daardoor ontstane schade. De huismansstand van Oost-Friesland
22/05/1626, 3
schrijft d.d. Emden 6/16 mei dat uit Lingen steeds meer stropers, naar Oost-Friesland
23/05/1626, 14
in Holland , Zeeland en Friesland ten behoeve van de Generaliteit en deze
31/05/1626, 2
De besluitvorming rond de onrust in Friesland zal morgen worden hervat en ondertussen zullen
01/06/1626, 4
Voorgesteld wordt een deputatie naar Steenwijk of een andere veilige plek in Friesland ... zijn over wat het best gedaan kan worden tot zowel het herstel van zaken in Friesland
01/06/1626, 5
Na beraad met Z.Exc. en de RvS over de brief van Ernst Casimir inzake de onrust in Friesland , is
02/06/1626, 1
ingeleverd van de reiskosten die zij voor twee verschillende reizen naar Friesland hebben gemaakt.
02/06/1626, 13
De instructie voor de heren die naar Friesland zullen gaan is opgesteld. Zij zal met Z.Exc. worden
03/06/1626, 6
Z.Exc. heeft de instructie voor de heren die naar Friesland gaan goedgekeurd. Ook zijn de credenties
05/06/1626, 11
De Admiraliteit te Dokkum stuurt een lijst van de personen uit Friesland die in Duinkerke gevangen zitten. Zij wordt toegevoegd aan de overige lijsten.
17/06/1626, 18
Schaffer vertrekt naar Groningen en neemt afscheid. Op verzoek van HHM zal hij achterhalen wat er in Friesland gebeurt en daarover berichten.
01/07/1626, 3
Schaffer schrijft d.d. Groningen 28 juni dat de zaken in Friesland zich lijken te herstellen. Er valt geen besluit.

Volledige tekst Meer opties..