114 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Gelderland* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  gelderland

Zoekopdracht aanpassen
27/02/1626, 2
verzoekt betaling van zijn traktement van 400 gld. per jaar ter repartitie van Gelderland
26/03/1626, 5
Naar aanleiding van de remonstrantie van Gorinchem wordt toegestaan dat de nabijgelegen dorpen in Gelderland
05/05/1626, 3
De gedeputeerden van Gelderland melden dat de vijand boeren heeft gedagvaard die hebben geholpen
16 /05/1626, 14
De afgevaardigden van Gelderland melden dat de vijand de contributies van de Nederbetuwe heeft
19/05/1626, 10
al op deze maand zijn gepasseerd worden ingetrokken en nietig verklaard. Gelderland heeft verklaard
22/05/1626, 13
De gedeputeerden van Gelderland maken melding van een onderschepte brief van de Infanta waarin haar ontvanger
23/05/1626, 14
genomen resolutie zal de ontvanger-generaal zijn commies het geld doen verhalen op Gelderland
16/06/1626, 6
verschoond te mogen blijven van de inlevering van de reeds aan enige personen van de regering in Gelderland
23/06/1626, 7
van Nassau , allen gerepartieerd op Zeeland alsmede in verzoeken van de op Gelderland ... gedeputeerden van Zeeland is verzocht hierin behulpzaam te zijn. De gedeputeerden van Gelderland
13/07/1626, 10
De Bie gezamenlijk met Z.Exc. en de extraordinaris gedeputeerden van Gelderland
14/07/1626, 11
De schippers in Holland en Gelderland verzoeken gelijke betaling als die in Zeeland en
02/10/1626, 16
De gedeputeerden van Gelderland hebben een aan het stadsbestuur van Nijmegen gericht rekest van de plaatselijke
09/11/1626, 12
te straffen. Het Hof van Gelderland krijgt een afschrift van de kopie met het verzoek op gelijke wijze ... aan de ambtlieden te schrijven. Het Hof moet de eerder in Gelderland publiek gemaakte plakkaten hernieuwen ... van de op 14 mei 1624 genomen resolutie inzake de liquidaties van Gelderland. Deze resolutie heeft het ... traktement dat sommige politieke ambtsdragers in Gelderland genoten voor onder meer het toezicht op de redoutes
16/11/1626, 8
Die van Gelderland krijgen de dicta van alle vonnissen die zijn uitgesproken door de gedelegeerde
03/12/1626, 14
compareren en geven te kennen dat het College Gijsbert Steens vanwege fraude in Gelderland
11/12/1626, 1
worden bestudeerd. Die van Gelderland zullen de status questionis formuleren.
06/01/1627, 11
paarden en koeien ter vetweiding te brengen naar de gebieden in Holland en Gelderland ... onder contributie staande gebieden in Holland of Gelderland worden aangevoerd, tot goede prijs.
19/01/1627, 1
beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland , Utrecht , Friesland en Overijssel
25/01/1627, 5
De heren van Gelderland melden dat kapitein Pleuren in Breda Goossen Janssen en
30/01/1627, 14
tevens verzocht hiertoe iemand uit hun midden naar de provincie te sturen. Die van Gelderland
23/02/1627, 3
noodzakelijk vertrek naar Gelderland aan de bezending te onttrekken. HHM blijven echter bij hun eerdere
06/03/1627, 7
die provincies wordt gebruikt, komen dus alleen Gelderland , Holland , Utrecht
13/03/1627, 9
De gedeputeerden van Gelderland en Utrecht verklaren dat de Staten van Gelderland
13/03/1627, 15
De heren van Gelderland hebben vernomen dat graaf Hendrick van den Bergh opnieuw het grote hoofd aan het Kleefse
26/03/1627, 3
wordt ingeladen. De heren van Gelderland hebben hierin niet toegestemd.
01/05/1627, 1
zeeoorlog gesubsidieerd wordt. Tevens is gemeld dat Z.Exc. het goed zou vinden die van Gelderland ... over de onderlinge verdeling aangewezen. Gelderland, Utrecht en Friesland zijn
19/05/1627, 1
Noortwijck , Vosbergen, Hertevelt, Walta , Haersolte . Uit Gelderland
07/06/1627, 8
dec. 1626. Als Holland enige gedeputeerden toevoegt, verwacht de Raad dat Gelderland
15/06/1627, 1
Die van de provincies Gelderland en Holland is verzocht de RvS hierin alle hulp
26/06/1627, 16
van een nieuwe aanschrijving consenteren. De gedeputeerden van Gelderland , Holland
10/09/1627, 6
ervan te bestraffen. HHM laten de tekst door de gedeputeerden van Gelderland onderzoeken.
14/09/1627, 14
worden vrijgelaten. Hiervan hangt immers de vrijlating af van de gevangenen uit Gelderland
29/09/1627, 3
Het verzoek van de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen naar neutrale
02/10/1627, 14
In een nader rekest verzoeken de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen liefst
02/11/1627, 10
Op het voorstel van Gelderland laten HHM de RvS nog eens ernstig aan het Hof van Gelderland
13/12/1627, 12
nov. ontvangen brief van de Generaliteitsrekenkamer inzake de declaraties van Gelderland , Overijssel ... worden gebracht om daar te worden afgehandeld conform de instructie. Die van Gelderland en Overijssel verklaren
20/12/1627, 11
De schippers uit Gelderland hebben geruime tijd op betaling van hun legerdiensten aangedrongen.
30/12/1627, 13
goed, waartoe gisteren is besloten. Deze is gericht aan de Staten van Gelderland ... De gedeputeerden van Gelderland verklaren over deze zaak geen last te hebben en met
31/12/1627, 11
en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 11 dec. dat die van Gelderland ... HHM sturen kopie van de brief aan het Hof van Gelderland om te berichten over deze situatie.
03/01/1628, 13
De heren van Gelderland brengen te berde dat de Gedeputeerde Staten van het Kwartier Veluwe akkoord gaan
15/01/1628, 3
De heer van Vueren krijgt toestemming met een koffer en enige meubels van Bokhoven naar Gelderland
25/01/1628, 19
De afgevaardigden van Gelderland hebben opnieuw uiteengezet dat het graafschap Zutphen met de verovering van
02/02/1628, 12
Het Hof van Gelderland antwoordt d.d. 16/26 jan. op de brief van HHM d.d. 31 dec. 1627. Hij heeft ... geen conferentie kunnen houden over de onenigheid tussen Gelderland en Kleef aangaande [de] ... wanneer maatregelen genomen worden waardoor ieder het zijne zou krijgen. De Staten van Gelderland
11/02/1628, 10
De heren van Gelderland berichten over grote klachten in Nijmegen over wanbetaling van de soldaten
29/04/1628, 1
De genoemde gecommitteerden zullen hiervan de aanbesteding doen. De heren van Gelderland
03/06/1628, 14
het 's- Gravenwaard se hoofd en binnen het vorstendom Gelderland blijven en verbruikt
17/06/1628, 4
HHM vaardigen de heren van Gelderland en Holland met de thesaurier-generaal af naar de vergadering van
01/07/1628, 2
3 juni betrachte moeite heeft hij de Staten van Gelderland niet kunnen overhalen zijn ... te bespreken. Bovendien moet de Raad de aanwezige afgevaardigden van Gelderland daarover horen en
10/07/1628, 6
van de ontvanger-generaal het in Gelderland en Utrecht voor de ondersteuning
22/07/1628, 2
van de steden in Gelderland en Overijssel , waar een gedeelte van de troepen garnizoen ... HHM wijzen dit verzoek af. Zij melden Calandrini dat de betaling in de steden van Gelderland

Volledige tekst Meer opties..