81 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Goch* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  goch

Zoekopdracht aanpassen
06/01/1626, 10
akte van neutraliteit van de stad Goch en andere plaatsen mits binnen een tussen Z.Exc. en de
08/01/1626, 4
geweest over de brief van graaf Hendrik van den Bergh inzake de neutraliteit van Goch
09/01/1626, 11
van zijn antwoord aan graaf Hendrik van den Bergh over de neutraliteit van Goch :
29/01/1626, 15
korten zij 1.251 1/2 gld. op voeder en maal aan zijn compagnie verschaft door de burgers van Goch tijdens
08/02/1626, 5
brief van graaf Hendrick van den Berge waarin deze de neutraliteit van Goch
12/02/1626, 4
De magistraat van Goch verzoekt, na het vertrek van het garnizoen uit de stad, provisie
07/03/1626, 6
van de beklagen zich d.d. Emmerik [Emmerich] 26 feb. over de commandant van Goch ... voor de neutraliteit van Goch. De raden wordt verzocht het ontmantelingswerk van Moulert voort te
10/03/1626, 9
Aangezien 8 feb. is aanvaard dat de keurvorst van Brandenburg nog dit lopende jaar de ratificatie van de neutraliteit van Goch
27/03/1626, 12
De brief voor de keurvorst van Brandenburg inzake de approbatie van de neutraliteit van Goch waartoe op 10 maart is besloten, is gelezen en goedgekeurd.
31/03/1626, 9
naar Kleef en Goch is vervoerd en ook nog op 25 maart een aantal kooplieden
03/04/1626, 8
raden vragen ook in een schrijven van 4 maart over de neutraliteit van Goch geïnformeerd
18/04/1626, 6
Het verzoek van Goch om uit Venlo een of twee schepen met kalk en kolen te mogen halen zodat er stenen
08/05/1626, 10
Gulik [Jülich] vrij naar Goch , Kleef en Kalkar mag vervoeren. De RvS wordt om advies gevraagd.
13/05/1626, 5
De magistraat van Goch heeft verzocht voor de opbouw van de stadsmuur twee schepen met kalk,
23/05/1626, 5
De RvS adviseert naar aanleiding van het op 13 mei ingediende rekest namens de stad Goch , dat de supplianten zich dienen
26/05/1626, 15
Op aandringen van de stad Goch zal op haar rekest hetzelfde worden geappointeerd als hetgeen 4 april ook is geappointeerd
06/06/1626, 8
Jan van Weli , secretaris van de keurvorst van Brandenburg te Weeze in het ambt Goch , klaagt over de harde
20/06/1626, 5
en Holt dezelfde neutraliteit toe te staan als aan Goch , Kleef en andere
29/06/1626, 5
De RvS mag beslissen over het verzoek van de voerman Rom Everts uit Nijmegen. Hij wil compensatie voor het verlies van zijn paard bij de verovering van Goch .
13/07/1626, 9
Het verzoek van Daem Hendricxz. zijn schepen frank en vrij te mogen lossen te Boxmeer , Goch en Sint Agatha stuit op bezwaren.
07/08/1626, 14
gewas naar de voor hen geschiktst gelegen neutrale steden te brengen. Voor Goch ,
10/08/1626, 9
De gedeputeerden te velde sturen een rekest van de burgemeesters van Goch door, berichten over
15/08/1626, 9
traktement voor zichzelf en zijn zoon totdat hij vanwege zijn goede diensten bij de verovering van Goch
22/08/1626, 10
van de RvS het via de gedeputeerden te velde ontvangen verzoek van die van Goch
29/08/1626, 7
De keurvorst van Brandenburg krijgt duplicaten van de brieven [inzake de neutraliteit van Goch
25/09/1626, 2
verzoek van Goch provisie uit de Republiek te mogen halen, zal de RvS advies worden gevraagd.
26/09/1626, 7
niet toestaat, dat de inwoners van Eindhoven en Helmond veel linnen naar Goch
02/10/1626, 16
goederen met konvooi van Gennep naar Goch vervoerd. De RvS dient te adviseren.
08/10/1626, 10
voor onder meer de steden Kleef en Goch te verwerven zoals die al is verstrekt door de vorst van Neuburg
04/11/1626, 9
De Kleef se raden sturen de akte van neutraliteit op die de keurvorst heeft toegekend aan de steden Kleef , Goch
12/11/1626, 14
van Nijmegen op Gennep worden verkonvooid om daarvandaan naar Goch te worden
09/01/1627, 15
hem verkregen vonnis tegen enige inwoners van Goch geholpen te worden. De Kleef se raden hebben
14/01/1627, 2
Conform het advies van de RvS over het op 9 jan. besproken rekest van Hendrick Gillis zal de magistraat van Goch
04/03/1627, 11
De magistraat van Goch schrijft d.d. 25 feb. in antwoord op de brief van HHM ten faveure van Hendrick
19/03/1627, 2
van Lambert Charles verzoeken traktement en vergoeding van onder andere het in Goch veroverde
23/03/1627, 12
en een last as naar Goch vervoeren. Met een besluit wordt nog gewacht.
26/03/1627, 4
Seiger Heisterman en Wilhelm Verlingh , burgers van Goch, mogen voor hun blekerij ieder ... uit deze landen naar Goch één last zeep en vier last weedas brengen.
14/04/1627, 4
lijst hun waren te mogen halen. Dirck van Elst wil maandelijks enige waren naar Goch
21/04/1627, 8
De RvS adviseert d.d. 19 april over het op 14 april ingediende rekest van de ingezetenen van Goch dat hun lijst
21/04/1627, 27
hem helpen bij de uitvoering van het vonnis tegen de erfgenamen van Elschaten uit Goch. ... middelen te helpen en de richter in Goch hierbij de helpende hand te laten bieden.
24/04/1627, 9
Het verzoek van Willem Ponten , burger van Goch, ieder kwartaal voor 3.000 gld. aan bombazijn, saai, borat, ras, damast, ... en andere stoffen uit deze landen te mogen halen voor gebruik in Goch gaat voor advies naar de RvS.
20/05/1627, 5
Schipper Matthys Lodewijks uit Nijmegen, die zich goed heeft ingezet bij de verovering van Goch , verzoekt een traktement totdat
21/05/1627, 1
vergoeding voor zijn goede diensten bij de verovering van Goch . HHM laten de RvS hierover besluiten.
08/06/1627, 5
Naar aanleiding van het verzoek van de magistraat van Goch zal de RvS regelen dat de ruiters van
17/06/1627, 3
De gedeputeerden van de stad Goch mogen tegen Bosch' licent vijftig stuks Engels laken,
25/06/1627, 9
Op verzoek van burgemeesters, regeerders en de gehele gemeente van Goch is besloten dat Eindhoven , Helmond , Gemert ... en omringende plaatsen hun linnen naar Goch zullen mogen brengen. Zij mogen het daar bleken en daarna weer ophalen.
07/08/1627, 17
Hendrick Gillis verzoekt door soldaten geassisteerd te worden bij de executie van zijn zaak tegen Elschaten van Goch . HHM vragen hierover advies aan de RvS.
08/09/1627, 13
Over de brief van de Kleef se raden met de klacht dat de RvS burgers van Goch in strijd met het alliantieverdrag dagvaardt, wordt advies gevraagd aan de RvS.
16/09/1627, 17
over de klachten over de dagvaarding van burgers uit Goch . De Raad ziet niet in hoe de ... hoogheid van de keurvorst tekort wordt gedaan door zijn brieven aan de magistraat van Goch. Het ... betreft hier een neutraliteitskwestie waarin Goch net als alle andere neutralen wordt behandeld.
17/09/1627, 17
aan Engels laken, baaien, karsaaien en allerhande Leidse en Haarlemse textielwaren naar Goch brengen.

Volledige tekst Meer opties..