25 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Golf van Biskaje* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  biskaje, golf, van

Zoekopdracht aanpassen
06/02/1626, 12
kwarto II, 92-96/folio I, 528-529. De gecommitteerden van HHM doen verslag van hun ... is besloten dat de Admiraliteiten dertig van de bekwaamste oorlogsschepen van honderdtwintig ... tijdstip van binnenlopen, haven en de mate van uitputting van de victualie melden zodat zij vervolgens ... en de Bocht [Golf van Biskaje] . Hij zal niet konvooieren noch passagiers ... tijdig schip, tijdstip van binnenlopen, haven en de mate van uitputting van de voorraden melden
17/06/1626, 13
kapiteins zijn Vlamingen. Zij zullen via Ouessant zestien in de Golf van Biskaje ... en bemand met honderd tot honderdvijftig man, naar de oorlogsschepen van Duinkerke
19/06/1626, 8
Vlissingen, verzoeken vanwege hun verovering van een vrijbuiter uit de Golf van Biskaje op de Gironde ... de premie te mogen hebben die hun bij plakkaat van 4 juli 1625 toekomt, maar door de Zeeuwse
04/07/1626, 11
De Amsterdamse Admiraliteit schrijft met het voorstel de schepen die zijn uitgerust ten behoeve van de tweede ... Engelse vloot naar de Bocht [Golf van Biskaje] te sturen. Dit zal met Z.Exc. worden opgenomen.
06/07/1626, 15
Uit een aan Z.Exc. geschreven brief van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. ... havens gestuurd. Met advies van Z.Exc. is besloten naar de kust van Vlaanderen niet ... die al zijn uitgerust ten behoeve van de tweede Engelse vloot. Twee van de door de Admiraliteit ... geëquipeerde schepen zullen, tot nader bericht, naar de Bocht [Golf van Biskaje] worden ... Boom , oud-burgemeester van Amsterdam, Willem Sibrantsen Groes , oud-burgemeester van Enkhuizen
14/07/1626, 4
van de Britse koning d.d. 13 juni en de op 10 juli overhandigde memorie van Carleton gelezen. ... schepen dan voorheen uitgerust tot beveiliging van zowel de kust als de Bocht [Golf van Biskaje] . ... Voor het door Z.Exc. met kracht aanbevolen verzoek van de Engelse officiers die vorig jaar met ... de vloot naar de kust van Spanje zijn uitgevaren, zullen de eerdere resoluties worden nagezien.
23/12/1626, 3
worden. Niettegenstaande het feit dat hij de Admiraliteiten al twee maanden geleden van dit voornemen ... gestuurd. De Admiraliteit te Rotterdam heeft twee, die van Amsterdam drie of vier ... van Calais] moeten kruisen en vijf die naar de Bocht [Golf van Biskaje] zijn gestuurd. ... in de Bocht [Golf van Biskaje] zijn terechtgekomen of een Spaanse haven zijn binnengelopen. ... De zaak zal worden hervat als de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges zijn teruggekeerd.
16/01/1627, 10
Een voorstel om de Duinkerker of Spaanse schepen te nemen die zich in de Bocht [Golf van Biskaje] ... ophouden zal aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten worden meegedeeld.
30/01/1627, 15
hebben verslag gedaan van dit beraad en van de overwegingen van de luitenant-admiraal van ... Na resumptie van die resolutie en kennisname van het advies van Z.Exc. wordt besloten dat de ... van de equipagemeester of commissaris van de monstering en van de plaatselijke magistraat een attestatie ... van de samenstelling van de vloot. III De schepen dienen de kust van Vlaanderen te bewaken. ... , Het Kanaal , de Noordzee en de Bocht [Golf van Biskaje] , al naar gelang
22/04/1627, 10
Agent Mibassen schrijft over ongeveer vijftien Duinkerkers in de Golf van Biskaje waarvan ... zorgt dat de Engelse koning enkele schepen naar de Hoofden [Nauw van Calais] stuurt. ... Mibassen klaagt dat de Admiraliteit te Rotterdam een wissel van 625 gld. wegens verschenen rente ... niet heeft willen accepteren. HHM schrijven het College de redenen van de weigering te geven.
02/06/1627, 6
Naar aanleiding van de punten in de op 31 mei ontvangen brief van Berckel en Van der Hoge ... akte wegens de door hen met Kesselaer overeengekomen uitwisseling van Spaanse ... te gaan. Hij zal daar de betaling van teerkosten proberen te verkrijgen. Indien ... In de brief is tevens sprake van een mogelijke ruil van sinds 10 oktober 1626 ... en naar de Golf van Biskaje gebracht, niet tot de Spaanse gevangenen worden
03/06/1627, 1
van de gedeputeerden van de Admiraliteiten in Holland en Zeeland en het advies van Z.Exc. als admiraal-generaal ... drie schepen en een jacht zal opereren van de Hoofden [Nauw van Calais] tot aan de Maas . ... Eén eskader van drie schepen en een jacht zal opereren van Het Vlie tot het Rif van Skagen ... naar de Bocht [Golf van Biskaje] tot Bayonne . Dit eskader zal volgens de ... van de schepen in het derde en vierde eskader mogen slechts met toestemming van de commandeur van
14/06/1627, 10
van Enkhuizen schrijven d.d. Enkhuizen 11 juni dat in de Golf van Biskaje ... elf goedbewapende Duinkerkers van de koning liggen, samen met ongeveer dertig patassen. ... Deze schepen zouden van plan zijn achterlangs bij Engeland om te varen en vanuit
07/07/1627, 1
gecommitteerd en vanwege HHM Geerardt van Berckel en Joos van der Hooge . ... van de Infanta, die onlangs bij Bergen op Zoom is gevangengenomen en onder cautie van de heer ... met bestemming Golf van Biskaje op de heen- of terugreis zijn veroverd en alsnog ... van de algemene gevangenen benadelen. De beloofde rantsoenen van alle gevangenen, ... partijen. Met goedkeuring van de koning zullen tevens alle onderdanen van HHM onder
28/07/1627, 6
Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 25 juli. De twaalf Duinkerkers die in Golf van Biskaje ... liggen zullen naar Duinkerke 35 kustschepen escorteren met een lading van circa anderhalf ... op de hoogte opdat die hun schepen, jachten en fregatten naar de kust van Vlaanderen sturen.
09/08/1627, 8
schepen en jachten naar de kust te hebben gestuurd, behalve de door hen in plaats van een fregat ... in Texel binnengelopen: dit heeft het College gelast na het innemen van voorraden direct ... de kust slecht voorzien is van schepen, antwoorden HHM naar inhoud van de brieven van de ... Naar aanleiding van het verzoek van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 6 aug. om Rombout ... van der Perre met zijn schip van de kust naar de Bocht [Golf van Biskaje] te laten gaan,
26/08/1627, 6
Enkhuizen schrijven d.d. 21 aug. dat de dertien vijandelijke schepen uit de Golf van Biskaje
27/08/1627, 16
van dertien schepen uit de Golf van Biskaje in Shetland . Zij hebben vervolgens alle beschikbare schepen
09/09/1627, 5
van de schepen die de vijand opzoeken, niet op de kust maar ter hoogte van de Maas ... gemaand, in navolging van de resolutie van eergisteren, hun schepen zo spoedig mogelijk in zee ... van de extraordinaris equipage zou een extraordinaris bedrag van 100.000 gld. moeten ... worden toegezegd. HHM vinden dat de maatregelen voor de bewaking van de kust van Vlaanderen ... te snel veranderd moeten worden, vanwege de verwachte kustschepen uit de Golf van Biskaje en
16/09/1627, 14
fort in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] de veertien schepen uit de Golf van Biskaje
11/11/1627, 1
schepen in de Bocht [Golf van Biskaje] moet laten blijven. Ook wil hij weten of hij, mocht de vijand
13/11/1627, 4
ingeschreven in S.G. 52. De gecommitteerden van HHM en degenen die door de heren van ... van de Admiraliteit te Rotterdam, twee schepen van die in Zeeland en een schip van die ... de Cap de la Hève naar Lizard Head en verder naar de Bocht [Golf van Biskaje] tot ... zijn, zullen de vier schepen en het jacht van het vierde eskader dat van Het Vlie tot het Rif van ... ter voorkoming van smokkel en om op de hoogte te blijven van de plannen van de vijand. Mocht
19/10/1628, 1
Op advies van de aanwezige Z.Exc. en de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten ... van de negentien schepen, vijf fregatten en een jacht van de voor de blokkade van de kust van Vlaanderen ... moeten regelen dat hun voor de blokkade van de Vlaamse kust en het kruisen van de Noordzee ... van deze vijf jachten worden conform een daartoe opgestelde lijst betaald van de inkomsten van de ... Hève naar Lizard Head en verder naar de Bocht [Golf van Biskaje] . De overige eskaders
19/08/1629, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54. Ontvangen is een brief van ... en de ingezetenen van deze landen in Het Kanaal en in de Bocht [Golf van ... Biskaje] veel schade berokkent. HHM zullen de Admiraliteitscolleges in Holland ... voor de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee , uit te laten varen.
17/11/1629, 25
Ontvangen is nog een brief van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 16 november. Ze geeft HHM ter ... resolutie van HHM gedurende de winter te laten kruisen in de Bocht [Golf van Biskaje] , vanaf Lizard

Volledige tekst Meer opties..