457 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Grave* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
rekenen vanaf sept. 1626, te bewerken dat in de Middelrijn vanaf Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
10/01/1626, 11
, Sprang , Capelle , Waspik en 's- Gravenmoer ) een opgave van het aantal inwoners en van de
12/01/1626, 10
beraming maken van de werken aan het grote hoofd en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
13/01/1626, 2
Ordonnantie wordt gegeven op de declaratie van 84 gld. 9 st. voor briefport van 's- Gravenhage op Amsterdam , van ... Duitsland op Amsterdam en daarvandaan weer op 's-Gravenhage over de periode 3 jan. tot en met 30 dec. 1625.
26/01/1626, 2
De door Grave ingeleverde repliek tegen Goort Jansz. Leidecker zal hem ter hand gesteld worden. Hij moet binnen vier weken na insinuatie reageren.
26/01/1626, 7
24 jan. dat haar afgevaardigden voor de kustbewaking last hebben de besognes van de comptabelen in 's- Gravenhage
27/01/1626, 13
Coevorden , Bourtange , Bellingwolde , Bredevoort , Rees , Gennep , Grave en Ravenstein
31/01/1626, 2
te bezetten met een ander bekwaam persoon. Z.Exc. dient ook het fort te 's- Gravenwaard
10/02/1626, 8
van Sittard naar Grave , zoals hij dat deed voor het plakkaat van kracht werd.
12/02/1626, 10
Aangevoerd wordt dat de prinses van Portugal aanbiedt haar huis aan de Vijverberg te 's- Gravenhage te verkopen aan HHM. HHM zullen haar daarvoor bedanken.
12/02/1626, 11
zich tot HHM wil wenden en naar 's- Gravenhage komt, zullen HHM zijn ontvangst regelen.
18/02/1626, 15
worden. Aan de gouverneurs in die plaatsen en aan de commandant van 's- Gravenwaard zal worden geschreven
19/02/1626, 8
van Schiedam gevraagd hem onder bewaking naar 's- Gravenhage te brengen, maar
20/02/1626, 10
te Emden zolang niet enigen van hun naar 's- Gravenhage komen. HHM laten het hierbij.
21/02/1626, 4
Op het rekest van de Franse kerk in 's- Gravenhage om conform vorige jaren voor haar tweede predikant, Jean
06/03/1626, 5
van Middelburg en op dezelfde voorwaarden als Raket naar 's- Gravenhage gezonden.
08/03/1626, 1
naar 's- Gravenhage . Wat de aangehouden Van Heulen betreft hebben de rechters
09/03/1626, 5
Pieter Helman mag tegen cautie licentvrij de in zijn rekest genoemde meubelen en levensmiddelen van 's- Gravenhage naar Zevenbergen vervoeren.
11/03/1626, 4
Hij zal verzocht worden op 5/15 april naar 's- Gravenhage te komen ter bespreking van zijn grieven.
14/03/1626, 1
Namens de prinses van Oranje , de magistraat van 's- Gravenhage en verscheidene andere notabelen
23/03/1626, 1
de eed in 's- Gravenhage en machtigen HHM de Admiraliteit die af te nemen.
25/03/1626, 5
van Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage gebracht zal worden mits een akte wordt verstrekt
26/03/1626, 13
Vanwege de Kleef se raden wordt geklaagd over de soldaten van de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die
26/03/1626, 16
toegepast op het reis- en teergeld van degenen die namens de soldaten naar 's- Gravenhage
27/03/1626, 8
elke week levensmiddelen, waaronder twee malder zout en dertig pond stokvis, uit het nabijgelegen Grave
30/03/1626, 8
Middelburg bericht dat David Jacobs van der Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage
06/04/1626, 9
d.d. Emmerik [Emmerich] 19 maart over soldaten van Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
07/04/1626, 12
in 1601 en 1602 in 's- Gravenhage en Friesland gehouden beraadslagingen bezien. Die
11/04/1626, 14
Spierinck in 's- Gravenhage wordt verwacht voor onderhandelingen. Er valt geen besluit.
14/04/1626, 5
schrijven uit Utrecht naar 's- Gravenhage te komen teneinde met de andere afgevaardigden uiterlijk
18/04/1626, 1
Rantwyck schrijft d.d. Arnhem 5/15 april dat hij naar 's- Gravenhage zal komen om de reis naar
18/04/1626, 7
aan de Bewindhebbers [van de VOC] te schrijven de tolk te ontbieden en hem naar 's- Gravenhage
18/04/1626, 9
de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] . HHM besluiten conform het advies en machtigen de RvS de commandant
18/04/1626, 10
1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, 's- Gravenwaard en op de IJssel is gedaan,
21/04/1626, 7
Geïnsereerd in S.G. 3185. De heren zijn door hun principalen naar 's- Gravenhage
25/04/1626, 12
van Gelder in 's- Gravenhage te worden gebracht, in afwachting van een nadere beslissing.
25/04/1626, 15
de RvS over de betaling van de vier Engelse regimenten is besloten dat Doublet zal proberen in 's- Gravenhage
27/04/1626, 2
Engelse ambassadeur in de RvS eerst in 's- Gravenhage kenbaar te maken.
30/04/1626, 4
Het 27 maart ingediende verzoek van de heer van Geffen zijn levensmiddelen uit Grave te mogen halen, is conform het advies van de RvS afgewezen.
02/05/1626, 4
College dinsdagochtend gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen voor tekst en uitleg.
04/05/1626, 1
van zullen hebben. De koning heeft hem ook de agreatie toegezonden van de in 's- Gravenhage
05/05/1626, 2
zij Hisken gelast HHM te verzoeken daarover in 's- Gravenhage een beslissing te nemen die
05/05/1626, 11
De Rotterdamse Admiraliteit moet een lijst van haar schepen naar 's- Gravenhage brengen zodat hierover besloten kan worden.
07/05/1626, 7
HHM hebben na beraad de op 9 dec. 1625 in 's- Gravenhage gesloten alliantie en ook de daarnaast
12/05/1626, 4
langer te rekken tegen .. Geen datum ingevuld. juni naar 's- Gravenhage moeten sturen.
14/05/1626, 8
Deventer te verzoeken alle documentatie en tekeningen aangaande de munt te Huissen naar 's- Gravenhage op
16 /05/1626, 17
Doesburg tot IJsseloord en het vierde vanaf die plek tot de Schenkenschans ['s-Gravenwaard]
20/05/1626, 20
dienen op die datum in persoon of bij vertegenwoordiging volledig gelast en geïnstrueerd in 's- Gravenhage
28/05/1626, 9
HHM staan schout en gerecht van 's- Gravenmoer en Raamsdonk op hun verzoek een wijziging in de 19 jan. verstrekte ... akten toe. Tegen Bosch' licent en afdoende borgstelling mogen die van 's-Gravenmoer voortaan in plaats van één, vier last
07/06/1626, 1
van de Staten. Hij denkt over ongeveer een week naar 's- Gravenhage te komen. De brieven,

Volledige tekst Meer opties..