82 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Groenlo* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  groenlo

Zoekopdracht aanpassen
24/07/1626, 15
Zij zetten uiteen dat er geen goederen uit Zutphen naar Groenlo gaan en verzoeken HHM maatregelen
11/08/1626, 12
de RvS die de door de Republiek gehaalde gevangenen, met name degenen die te Groenlo vastzitten, zal doen vrijlaten.
31/08/1626, 13
Van den Bergh met 52 ruitercompagnieën de stad Groenlo heeft voorzien van munitie en andere behoeften.
11/09/1626, 4
het vertrek van Z.Exc. naar Hulst . Graaf Hendrik van den Bergh heeft Groenlo ... Na beraadslaging stellen de gedeputeerden dat indien het leger zich op Groenlo of Lingen ... velde dat althans haalbaar achten. Aan hun prudentie wordt ook overgelaten Groenlo, Lingen
23/09/1626, 1
gesproken over de vraag of niet iets wezenlijks tegen Groenlo of Lingen ondernomen zou ... beschamende aftocht. Indien HHM desalniettemin een aanval op Groenlo of Lingen wensen, zal
25/09/1626, 2
voor de risico's van een aanslag op Groenlo . HHM vinden het verstandig met
14/11/1626, 13
willen ondernemen. Ook is vernomen dat de markies in Breda en in Groenlo
16/06/1627, 20
naar Aalten , Winterswijk en andere plaatsen. Daarvandaan konden ze naar Groenlo
20/07/1627, 15
Millingen is vertrokken, om daarvandaan naar Groenlo te gaan en te bekijken of de
26/07/1627, 6
HHM stellen een besluit uit over het verzoek van Godevaert D'Angelis om in Groenlo commies van de oorlogsammunitie te mogen zijn.
26/07/1627, 15
Een uit het bij Groenlo gelegen leger geschreven brief van Z.Exc. d.d. 21 juli behoeft geen resolutie.
29/07/1627, 1
worden vrijgelaten, zodra men weet dat de gevangenen in Groenlo en Lingen zijn vrijgelaten.
29/07/1627, 13
Languerack zal worden bericht over de belegering van Groenlo . Hem wordt opgedragen verder te gaan met
30/07/1627, 4
te komen wordt Eck naar Groenlo gestuurd om de belegering bij te wonen en het land te helpen.
04/08/1627, 3
HHM nemen geen besluit over een in het leger voor Groenlo geschreven brief van Z.Exc. d.d. 31 juli en 1 augustus.
13/08/1627, 16
Een in het leger voor Groenlo geschreven brief van de gedeputeerden te velde d.d. 9 aug. ... behoeft geen resolutie. In een op 9 aug. in het leger [voor Groenlo] geschreven brief antwoordt
14/08/1627, 1
In een in het leger voor Groenlo geschreven brief d.d. 11 aug. verzoeken de gedeputeerden te velde om geld. Hierop wordt geen besluit genomen.
17/08/1627, 10
naar Groenlo gebracht en aldaar verkocht. De schade bedraagt 500 gld. De weduwe verzoekt
19/08/1627, 6
en de Katholieke Liga door het leger voor Groenlo ter verlichting van de koning en dezer
21/08/1627, 15
In een voor Groenlo geschreven brief d.d. 19 aug. berichten de gedeputeerden te velde dat zij en ... van een bezending aan beide koningen. Tevens schrijven zij dat de magistraat van Groenlo
23/08/1627, 4
Z.Exc. schrijft over de vijandelijke uittocht uit Groenlo . De gedeputeerden te velde schrijven d.d.
23/08/1627, 12
HHM schenken de bode die als eerste mondeling heeft bericht over de verovering van Groenlo 80 gld.;
24/08/1627, 3
gedeputeerden te velde. Zij moeten met Z.Exc. bespreken of hij na de verovering van Groenlo niet enkele compagnieën zou kunnen afstaan.
24/08/1627, 11
HHM bedanken Z.Exc. per brief voor zijn goede daden in het veroveren van Groenlo .
24/08/1627, 12
De maker van een kaart van Groenlo krijgt 12 gld. als verering.
26/08/1627, 1
ambassadeur feliciteert de Staten-Generaal tevens voor de overwinning bij Groenlo . HHM bedanken hem
30/08/1627, 11
I Door de belegering van Groenlo is de graaf van Isenburch met vijftienhonderd
04/09/1627, 2
zal dit Z.Exc. per brief berichten. De gedeputeerden in het leger voor Groenlo berichten
05/09/1627, 1
Z.Exc. schrijft vanuit het leger voor Groenlo d.d. 1 sept. nog vier compagnieën naar Bergen
10/09/1627, 6
ter vergadering. Hij meldt dat de koning erg tevreden is met de verovering van Groenlo
25/09/1627, 11
en de fortificatiewerken die nog te Groenlo zijn gemaakt. Nadat de ontvanger-generaal
25/10/1627, 5
garnizoen ligt dan eerder aldaar en te Groenlo heeft gelegen. Zij verzoeken HHM zoveel soldaten
03/11/1627, 11
Op het verzoek van juffrouw Maria de Cock van Delwijne , weduwe van de voor Groenlo gesneuvelde sergeant-majoor
04/11/1627, 3
HHM kennen Willem Schenck 30 gld. toe voor zijn goede diensten in het leger bij Groenlo .
23/11/1627, 1
Op het verzoek van Willem ten Knouve , majoor te Groenlo, laten HHM Doublet hem de door hem voorgeschoten 600 gld. ... voor het voltooien van de werken te Groenlo terugbetalen. Dit bedrag moet dan wel worden gekort op de ordonnanties
23/11/1627, 3
Op het verzoek van de magistraat van Groenlo zullen HHM ter reparatie van de kerk en de molen 900 gld. toekennen en 100 gld. voor een kerkraam.
29/11/1627, 1
in Frankrijk en Engeland . De verovering van Groenlo heeft veel inspanning gekost. Afgezien
01/12/1627, 4
in Frankrijk en de waardgelders die dit jaar dienden tijdens de belegering van Groenlo in
04/12/1627, 5
Het verzoek van de werkmeesters te Groenlo om betaling gaat voor een beslissing naar de RvS.
18/12/1627, 2
een van de twee zoons te appointeren. Aangezien Louvelace tijdens het beleg van Groenlo
22/12/1627, 8
Bode Adriaen Pauw wordt 12 gld. toegekend omdat hij het bericht van de verovering van Groenlo hier als eerste mondeling heeft overgebracht.
28/12/1627, 6
ingezetenen hebben geleden door het beleg van Groenlo . Aangezien zij hun roerende goederen
25/01/1628, 19
hebben opnieuw uiteengezet dat het graafschap Zutphen met de verovering van Groenlo in
14/02/1628, 2
zijn commando heeft moeten doorstaan bij de belegering van Groenlo zou hij een redelijke vergoeding
21/03/1628, 7
, commandant en drost van Bredevoort. Voor de wegens de belegering van Groenlo
23/03/1628, 3
Namens Groenlo wordt ontheffing verzocht van het logiesgeld van twee compagnieën te voet en een compagnie te paard waarmee de RvS
31/03/1628, 10
geleden schade wegens de belegering van Groenlo . HHM vragen hierover advies aan de RvS.
18/04/1628, 5
Bernart Braem , kooplieden uit Wezel, verzoeken teruggave van hun door inwoners van Groenlo
26/04/1628, 9
het bevel gevoerd over de belegering van Oldenzaal en bij de belegering van Groenlo
01/05/1628, 8
Herman Otto van Bronchorst . Vergoeding van door hem tijdens het beleg van Groenlo geleden

Volledige tekst Meer opties..