190 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Groningen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  groningen

Zoekopdracht aanpassen
13/03/1626, 5
kwartier van Rotterdam blijft, Barnda in Friesland en Groningen en dat Abbas het
23/03/1626, 4
te laten beslissen. Friesland en Groningen verklaren echter op dit punt niet te zijn gelast.
28/03/1626, 15
De provincies delen deze mening, maar de gedeputeerden van Friesland en Groningen
11/05/1626, 6
De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 26 april dat zij het subsidiegeld voor de ... de uitdieping van de IJssel . Zij verzoeken het slechte buskruit van Coevorden in Groningen
22/05/1626, 13
maken melding van een onderschepte brief van de Infanta waarin haar ontvanger van Groningen
17/06/1626, 18
Schaffer vertrekt naar Groningen en neemt afscheid. Op verzoek van HHM zal hij achterhalen wat er in Friesland gebeurt en daarover berichten.
04/08/1626, 11
van de Krijgsraad te Groningen. Van de Gedeputeerde Staten van Groningen is een brief ontvangen ... waarin Renneman sterk wordt aanbevolen. Aangezien enkele heren uit de provincie Groningen audiëntie
04/09/1626, 11
een schikking te treffen met de Gedeputeerde Staten van Groningen inzake het fiscaalschap van de Admiraliteit ... van Friesland respectievelijk Groningen in dezen is bepleit, hebben HHM uit de op
09/11/1626, 1
Admiraliteit . Doublet wordt bij deze gelast de circa 29.500 gld. die uit Groningen op
27/11/1626, 9
verklaart Doublet dat de provincies Holland , Friesland en Groningen in
05/12/1626, 9
Staten van Groningen voorstelt van de 43 in Friesland en Groningen gelegerde compagnieën ... 3185. wordt in geval van strenge vorst de bezetting in Friesland, Groningen, Drenthe ... en Westerwolde als volgt georganiseerd: drie compagnieën voetvolk in Groningen, twee in ... in Groningen, Coevorden en Steenwijk . Friesland en Groningen zouden ook nog acht kamerstukken ... hun goedkeuring aan dit voorstel en zullen het naar de Gedeputeerde Staten van Groningen sturen
17/12/1626, 1
Teneinde dit door graaf Ernst te laten regelen, zal Schaffer naar Groningen
23/01/1627, 11
de vergadering verschenen. Na afgifte van hun credentiebrieven d.d. Groningen 14 dec. 1626 hebben ... Geïnsereerd in S.G. 3186. Al vele jaren - nog van voor de overgave van de stad Groningen ... op dat de Staten-Generaal in hun sententie van 21 januari 1597 hebben verklaard de stad Groningen ... gezamenlijk met de Ommelanden zeggenschap claimt, ertoe geleid dat burgemeesters en raad van Groningen ... volgt uit de voorgewende soevereiniteit dat burgemeesters en raden van Groningen in eigen naam plakkaten
26/01/1627, 8
, raad van de stad Groningen, heeft zijn geloofsbrief van het stadsbestuur van Groningen d.d.
08/02/1627, 1
Ommelanden en die van de gedeputeerden van de stad Groningen hebben onderzocht, doen ... uitvoerig verslag. Ten eerste klagen de Ommelanden tegen Groningen over het optreden van de ... tegengegaan. Ten tweede melden de gecommitteerden wat namens die van Groningen in een remonstrantie
11/02/1627, 8
stuivers, maar die zijn niet meer waard dan een blank. Te Groningen worden flabben geslagen ... stuiver het gehalte zullen bepalen en hiervan verslag doen. Aan die van Groningen zal worden geschreven
16/02/1627, 8
Schaffer declareert reis- en teerkosten door hem gemaakt op zijn reis naar Groningen
06/03/1627, 7
het aandeel van Zeeland , Friesland en Groningen in het geld voor de fortificaties binnen
20/03/1627, 4
Groningen excuseert het consent voor het subsidie van 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten ... vanwege een tussen de stad Groningen en de Ommelanden gerezen kwestie. De Ommelanden weigeren ... andere officieren te beëdigen. Broersema verzoekt Schaffer namens Groningen te
23/03/1627, 7
Conform de resolutie van 20 maart hebben HHM de stukken van Groningen en de Ommelanden
27/03/1627, 1
de provincies niet aan deze resolutie gebonden zijn. Groningen verklaart zich in dit geval
03/04/1627, 17
Ernst Casimir meldt d.d. Groningen 20/30 maart dat de gedeputeerden aldaar de eed is afgenomen en dat is ingestemd ... met de consenten. Tevens zijn de ontstane geschillen tussen de stad Groningen en de Ommelanden besproken,
07/04/1627, 3
personen uit Friesland en twee uit Groningen . De vier gedeputeerden uit Friesland hebben ... Utrecht en Groningen twee personen uit laatstgenoemde provincie. Omdat zij niet tot een ... te willen weten of de huidige konvooimeester in Coevorden is aangesteld vanuit Friesland of Groningen.
17/04/1627, 9
tenminste hun aanvoerders in de garnizoenen van Deventer , Zwolle en Groningen
19/05/1627, 1
, Vosbergen, Hertevelt, Walta , Haersolte . Uit Gelderland en Groningen
20/05/1627, 12
in de provincies Zeeland , Friesland , Overijssel en Groningen eveneens
29/05/1627, 12
hebben in aanwezigheid van de stadhouder de geschillen met de stad Groningen bij te ... al wordt hij niet aangeschreven. IX Groningen staat niet toe dat de Gedeputeerden of de Staten ... hun hoogheid uitgaat boven die van de Gedeputeerde Staten. XV De stad Groningen maakt via ... het droge van de wadden of in het water worden gevonden. XVI De olderman van Groningen ... stad de eed afgenomen. XXXIII De burgerij van Groningen is gedurende vele jaren uit de Generaliteitsammuniti
03/06/1627, 5
tonen hun credentiebrieven d.d. 4 mei. Zij melden door de stad Groningen te zijn gestuurd ... iets wordt ondernomen. Het verzoek van stad Groningen is geïnsereerd in S.G. 3186. ... Burgemeesters en raad, taalmannen en gezworenen in Groningen hebben Schonenborch en Winshemius
04/06/1627, 1
niets te vinden dat kennisgeving van de inhoud aan gedeputeerden van de stad Groningen
08/06/1627, 4
De gedeputeerden van de stad Groningen zijn ter vergadering verschenen. Zij hebben de klachten
14/06/1627, 5
en weduwe van Siccinga , voor de verkoop van haar goederen in Groningen . HHM
15/06/1627, 5
Burgemeesters en raad van Groningen overhandigen hun grieven met betrekking tot de huidige ... bestuurlijke ontwikkelingen in de provincie Groningen . Zij verzoeken om een oplossing
17/06/1627, 1
te vergeven. Die van Friesland en Groningen verklaren echter dat dit niet mag indruisen tegen
26/06/1627, 16
Overijssel verklaren hun geld reeds te hebben opgebracht en Friesland en Groningen
26/06/1627, 18
Burgemeesters en raad van Groningen schrijven de stempels van de dubbele en enkele flabben en die van de dubbele en enkele stuivers te hebben ingetrokken.
08/07/1627, 14
De gecommitteerden tot onderzoek van de geschillen tussen Groningen en de Ommelanden doen ... van Z.Exc. niet langer uitstellen. In de tussentijd moet het beleid van de provincie Groningen
09/07/1627, 2
van HHM gedane voorstel. Zij verzoeken HHM nu de geschillen met Groningen af
10/07/1627, 2
Ommelanden verschijnen ter vergadering. Hun principalen nemen de geschillen met de stad Groningen ... worden. Vervolgens zijn de gecommitteerden van de stad Groningen ter vergadering verschenen,
13/07/1627, 5
Winshemius , syndicus van de stad Groningen, verschijnt ter vergadering en reageert op het ... zich preciezer op de hoogte te kunnen stellen, wordt die van Groningen gevraagd hun receuil opnieuw
15/07/1627, 12
Broersema heeft vernomen dat de gedeputeerden van Groningen zonder afgifte van hun receuil zijn vertrokken.
19/07/1627, 2
gepasseerd. Deze betreft onder meer een teruggave aan enkele kooplieden uit Groningen ... van de koophandel van Groningen naar Deventer te voorkomen. De daggelden op deze post ... houden totdat namens Groningen hierover nader is bericht. De post van 170 gld. is geroyeerd
26/07/1627, 9
hebben zij Jan Allers Heijxan en Jan Barelts , beiden burgers van Groningen, ... waar de konvooimeester wordt aangesteld de controleur uit Groningen afkomstig moet zijn ... in Groningen is geboren, terwijl Heijxan een geboren Fries is en pas sinds enkele jaren in Groningen ... Staten van Groningen en van de stad Groningen ingediend. Na bestudering van ... zijn, aangezien beiden burgers van Groningen zijn. Dienovereenkomstig is Heixan benoemd als controleur,
04/09/1627, 5
flabben. Na inzage van de retroacta melden HHM dat de magistraat van Groningen de stempels op
01/10/1627, 16
te zeggen nog wat geduld te betrachten aangezien het geld uit Friesland en Groningen elk moment wordt verwacht.
04/10/1627, 1
Gedeputeerde Staten van Groningen berichten d.d. [19 sept.] de volgende punten: I Zij ... is. De RvS mag hierover besluiten. III In Lingen zit een schipper uit Groningen
25/10/1627, 5
De Gedeputeerde Staten van Groningen melden d.d. Groningen 8 okt. dat in Lingen meer ... en te Groenlo heeft gelegen. Zij verzoeken HHM zoveel soldaten in Groningen
26/10/1627, 4
dienen schriftelijk in wat zij gisteren mondeling hebben voorgesteld. Zij verzoeken Groningen met
28/10/1627, 5
worden, moet ervoor gezorgd worden dat Groningen en Friesland geen gevaar lopen.
30/10/1627, 3
Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 143 gld. 1 st. voor een in augustus en september in de provincie Groningen door Broersema ten dienste van het land gemaakte reis.
02/11/1627, 6
en meldt dat samen met Z.Exc. en Ernst Casimir het verzoek van de gecommitteerden van Groningen ... is onderzocht. Het plan is een compagnie ruiters toe te voegen aan de twee die nu in Groningen ... met het verzoek hiertoe compagnieën ter repartitie van Groningen te gebruiken.

Volledige tekst Meer opties..