154 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Gulik* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  gulik

Zoekopdracht aanpassen
05/01/1626, 7
over de executie van de contributies in Gulik [Jülich] en de helft van de domeinen, dat hij ... met Schwarzenberg de successie in Gulik en Berg en dependerende gebieden is overeengekomen.
20/01/1626, 2
beantwoordt d.d. München 21 dec. 1625 de brief van HHM d.d. 25 nov. 1625 over de executie van de landen van Gulik [Jülich]
26/01/1626, 9
en aan magistraat en stenden te Düsseldorf de executie van Gulik [Jülich] en Berg ... genoegdoening tot de RvS te wenden. XVIII Die van Neuburg hebben in het Land van Gulik ... HHM de stadhouder en raden in overweging in dit geval retorsie te plegen tegen de papen in Gulik
12/02/1626, 13
het de raden van Kleef aan middelen ontbreekt door de executie op Gulik [Jülich]
02/03/1626, 1
aangewezen contributies van Gulik [Jülich] en de helft van het aandeel van de keurvorst in ... de domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg niet beschikbaar zijn, wordt Hoeffyser
04/04/1626, 12
een ombelemmerde handel in diens vlas, garen en linnen van het Land van Gulik [Jülich]
07/04/1626, 7
paspoort om hier, in Gulik [Jülich] , Kleef en andere neutrale gebieden
09/04/1626, 23
dat volgens ontvanger Renssen nu het beste moment is om de executie van Gulik
11/04/1626, 14
De leden van de RvS hebben aangevoerd dat Z.Exc. de executie van Gulik [Jülich] nog niet wil uitvoeren aangezien maarschalk
15/04/1626, 7
van Gulik [Jülich] uit zijn huis zijn gehaald. De RvS wordt om advies gevraagd.
17/04/1626, 3
door middel van een schuldbewijs kan geschieden, maar dat daartoe de contributies van Gulik
28/04/1626, 12
ontvanger worden afgelost uit de in die tijd te verkrijgen contributiegelden van Gulik [Jülich] .
01/05/1626, 4
Ook brengt de RvS de executie van Gulik [Jülich] in herinnering. Niet alleen Kniphuisen maar ook ... Viri zouden daaruit voldaan kunnen worden. HHM besluiten dat de RvS de executie van Gulik
05/05/1626, 6
kopie gaat naar de RvS voor advies. Aangezien de regering van Palts-Neuburg in Gulik ... aan de Palts-Neuburgse regering van Gulik, Berg en Kleef zal schrijven dit optreden te doen
05/05/1626, 7
in de huidige omstandigheden de executie van Gulik [Jülich] met kracht uit te voeren
08/05/1626, 10
buurt van Süchteln in het Land van Gulik, vraagt of hij zijn vlasgaren en linnen uit het Land van Gulik [Jülich]
13/05/1626, 2
naar het traktaat met Schwarzenberg beoogde contributies van Gulik [Jülich] .
14/05/1626, 10
De RvS adviseert d.d. 7 mei de executie van Gulik [Jülich] , Berg etcetera vanwege de gunstige
19/05/1626, 2
van Bontenbruch hebben vrijgelaten. Zijn soldaten hebben hem uit het Land van Gulik [Jülich] gehaald en de graaf
26/05/1626, 9
, eraan toevoegend dat Brandenburg meer uit het Land van Gulik [Jülich] heeft gehaald ... Spierinck eveneens de klachten van de religieverwanten uit Gulik [Jülich] , Berg en omgeving
02/06/1626, 10
Het betreft de contributies van het Land van Gulik [Jülich] en het Land van Kleef
11/06/1626, 5
een beslissing over het verzoek van de religieverwanten in het Land van Gulik [Jülich]
23/06/1626, 19
hebben gesproken over de klachten van de religieverwanten in het Land van Gulik [Jülich]
08/07/1626, 2
de executie van de contributies en van diens helft in de domeinen in Gulik [Jülich] en Berg ... maken op de executie omdat hij al veel meer uit Gulik en Berg heeft ontvangen dan de hertog.
03/08/1626, 4
over de executie van Gulik [Jülich] . Georg Wilhelm laat zijn brief vergezeld
17/08/1626, 12
deze som te lenen op krediet van het land ten laste van de contributies van het Land van Gulik en ... de helft van het aandeel dat de keurvorst heeft in de domeinen van Gulik [Jülich] , Berg
21/08/1626, 12
van Brandenburg in de Gulik [Jülich] se landen alsmede de executie van de
26/08/1626, 3
ook is gebeurd. Inzake Gulik [Jülich] en Berg verklaren HHM dat zij
27/08/1626, 12
dan in het advies inzake kapitein Kniphausen . Ook De Vrij zal uit de contributies van Gulik
29/08/1626, 11
bedrag zal worden vereffend met hetgeen de contributies van Gulik [Jülich] opleveren.
01/09/1626, 3
uit te brengen over het verzoek van de ingezetenen van Viersen in het Land van Gulik [Jülich]
15/10/1626, 10
het op 27 maart ingediende rekest van kapitein Mangelman dat hij uit de Gulik [Jülich]
03/11/1626, 12
bevrijde Fransen. D'Espaisses vraagt voorts met hem de kwestie Gulik [Jülich] te bespreken
11/11/1626, 8
bezien of Mangelman in die tijd uit de Gulik [Jülich] se contributies betaald kan worden. Indien dat niet het geval
04/12/1626, 8
de raden in zijn voordeel gewezen vonnis te doen voltrekken in het Land van Gulik [Jülich] .
11/01/1627, 10
van de RvS over de verdrukking van geloofsgenoten in het Land van Gulik [Jülich] en het Land ... in Gulik en Berg en zij verzoeken dan ook tegen hen geen stappen te ondernemen.
16/01/1627, 11
van deze zijde de papen in het Land van Gulik [Jülich] worden gedreigd, toe te passen
06/02/1627, 3
regering van Brandenburg is geschreven aan de geestelijkheid in het Land van Gulik
08/02/1627, 7
moet zien te handhaven. De inkomsten uit de contributies en domeinen van het Land van Gulik
16/04/1627, 3
de geloofsgenoten in het Land van Gulik [Jülich] , Berg , Kleef et cetera
15/06/1627, 8
stellen om te zien of de contributies uit het Land van Gulik [Jülich] , met welk geld hij betaald
20/07/1627, 15
Land van Kleef en een brief aan de ridderschap van Gulik [Jülich] en Berg ,
14/08/1627, 19
als de vorige keer ten laste van de contributies uit het Land van Gulik [Jülich] en de helft van het ... deel van de keurvorst uit de verschenen en nog te verschijnen contributies uit de domeinen van Gulik, ... Tevens wordt de RvS gemaand te beginnen met de inning van de contributie van het Land van Gulik.
17/09/1627, 19
Jan Danen en Matthijs Cuijt mogen maandelijks uit het Land van Gulik [Jülich] voor 3.000 gld. aan vlas en garen naar Goch of Gennep brengen.
29/09/1627, 9
en lijnwaad uit het Land van Gulik [Jülich] naar Goch en daarvandaan naar de Republiek brengen.
16/11/1627, 8
oude voet voortgezet. Om deze af te lossen zullen als eerste de contributies van het Land van Gulik
28/12/1627, 5
HHM geven de eerder toegezonden rekening van de Kleef se raden over de contributies van het Land van Gulik [Jülich]
12/01/1628, 1
Raad van State Gruis compareert. Hij meldt dat twee edellieden uit Gulik [Jülich] zijn overgebracht vanwege de
15/01/1628, 18
HHM bespreken de zaak van de twee gevangenen uit het Land van Gulik [Jülich] , die vanwege de uitvoering
18/01/1628, 5
Caspar Rits , hier in hechtenis gebracht uit het Land van Gulik [Jülich] , verzoekt om zijn vrijlating.

Volledige tekst Meer opties..