219 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Hamburg* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  hamburg

Zoekopdracht aanpassen
03/01/1626, 16
Over het Hamburg se verzoek om teruggave van het koper wordt de beslissing uitgesteld.
15/01/1626, 14
voor de Deense koning . Hij wil het geld naar Hamburg overmaken mits op elke rijksdaalder een oord
16/01/1626, 3
HHM keuren het akkoord met Brasser , over het naar Hamburg over te maken geld voor het aan de
17/01/1626, 11
16 nov. naar de Deense koning gezonden regiment zal op 17 dec. te Hamburg verschijnen. ... op de hoogte te stellen van de betaling van het geld te Hamburg onder recepisse.
21/01/1626, 11
In een brief van 14 dec. 1625 verzoekt het stadsbestuur van Hamburg zijn burgers en schipper Hendrick
26/01/1626, 3
hij het geld zal ontvangen te Hamburg van Derck de Gardin , hun commies aldaar.
30/01/1626, 12
magistraat van Hamburg teneinde hun door het volk van Mansfeld ontnomen goederen terug of vergoed te krijgen.
10/02/1626, 15
Het stadsbestuur van Hamburg schrijft d.d. 7 jan. dat de eigenaren van het koper bereid zijn
13/02/1626, 16
Oosterzee protesteert namens Friesland tegen de in zijn afwezigheid genomen resolutie van 10 feb. op het koper van Hamburg .
14/02/1626, 18
Aissema schrijft d.d. Hamburg 13/23 jan. met een aanbeveling voor de bijgevoegde brief van het bestuur van
07/03/1626, 8
te doen toekomen door HHM uit kracht van de alliantie maandelijks in Hamburg te leveren.
07/03/1626, 11
De Amsterdamse Admiraliteit verzoekt d.d. 5 maart renvoy van de zaak van het Hamburg se ... schrijven uit Hamburg inzake de twee door de WIC buitgemaakte schepen. Het betrof hier
17/03/1626, 9
Aissema moet schriftelijke beloften vorderen en zal het geld te Hamburg
18/03/1626, 12
Joost Brasser verzoekt per memorie de maandelijkse restitutie van het geld dat hij te Hamburg aan
25/03/1626, 10
De magistraat van Hamburg schrijft ten gunste van Jurgen Tammen die teruggave wil
01/04/1626, 1
d.d. Hamburg 11 maart en stuurt het antwoord mee van Lübeck , Bremen en Hamburg aan
03/04/1626, 9
HHM menen Z.M. de betaling te Amsterdam in plaats van een levering te Hamburg niet
23/04/1626, 9
Uit een namens Hamburg ingediende remonstrantie blijkt dat de Amsterdamse Admiraliteit weigert het
29/04/1626, 2
Dorrevelt op de Elbe bij Freiberg een schip uit Hamburg geladen met koper en andere
01/05/1626, 7
Barentsen Dorrevelt opgebrachte schip uit Hamburg besproken. Geantwoord zal worden dat het ... De magistraat van Hamburg zal schriftelijk worden verzocht maatregelen te treffen waardoor de
16 /05/1626, 5
vervoer van zijn kinderen uit Hamburg hiernaartoe. Z.Exc. wordt gemachtigd dit te doen uitvoeren.
25/05/1626, 1
Het stadsbestuur van Hamburg klaagt d.d. Hamburg 15 april over het wegvoeren van een schip op de Elbe en verzoekt de kapitein
28/05/1626, 3
met Paul de Wilm en Louis de Geer . Zij hebben aangeboden in Hamburg
04/06/1626, 7
het met hem gemaakte contract op het overmaken van de 50.000 gld. per maand naar Hamburg voor
16/06/1626, 3
van het door Dorrevelt op de Elbe aangehouden schip uit Hamburg zelf heeft verklaard op weg
16/06/1626, 5
controleren. Ook zou het zonder de Engelsen veel moeilijker zijn de vaartuigen uit Hamburg tegen
25/06/1626, 19
Ondersteund door brieven van de magistraat van Hamburg d.d. 31 mei, verzoekt Hans Loon restitutie van zijn door
29/06/1626, 12
op de Elbe hebben terug te trekken of te scheiden van de Engelse schepen. Niet alleen de stad Hamburg
29/06/1626, 13
een memorie ingeleverd waarin vermeld staat wat hem nog toekomt van het door hem in Hamburg
30/06/1626, 13
schepen geladen worden met oorlogsmunitie ten behoeve van de vijand, het particulier belang van Hamburg
08/07/1626, 6
waren uit Málaga , met bestemming Hamburg . De Admiraliteit is gemachtigd in deze
14/07/1626, 6
Schipper Hans Loon uit Hamburg verzoekt mede namens zijn reders en bevrachters teruggave van zijn bij Ritzebüttel ... een brief van de stad Hamburg d.d. 13 mei. HHM verwijzen partijen naar de justitie in Amsterdam.
30/07/1626, 13
die onder jurisdictie van Hamburg vallen. Daarom moet in deze zaak met de grote omzichtigheid
31/07/1626, 5
Met de brief zullen worden meegestuurd een kopie van de laatste brief aan die van Hamburg
05/08/1626, 2
vraagt ook een uitspraak over de verzoeken van het stadsbestuur van Hamburg om, ten eerste, het verbod
29/08/1626, 2
veertien paar pistolen, negen geweren, stangen en sporen uitvoeren naar Hamburg .
12/09/1626, 1
koning . Zij verzoeken dan ook, net als die uit Frankrijk en Hamburg , brieven van
30/09/1626, 8
Jan Willemsen van Sterrenborch , burger van Delft, verzoekt ongeveer zesduizend pond lonten naar Hamburg te mogen vervoeren. De RvS wordt advies gevraagd.
16/10/1626, 18
dat hij in overeenstemming met het op 15 januari met hem gesloten akkoord op 5 feb. te Hamburg aan
20/10/1626, 11
de annotaties op de bijbelvertaling van wijlen zijn vader naar Hamburg te hebben gestuurd.
04/11/1626, 7
Ondanks het negatieve advies van de RvS staan HHM Jan Willemsen van Sterbergen toe achtduizend pond lonten naar Hamburg
06/11/1626, 4
De Hamburg se gezanten Hendrick Luntzman en Johan Gant krijgen paspoort om met bagage en gevolg uit Brussel hiernaartoe te reizen.
14/11/1626, 7
hij bij Almeria ter hoogte van Cabo de Gata twee schepen uit Hamburg
25/01/1627, 1
Het stadsbestuur van Hamburg geeft in zijn brief d.d. 26 aug. 1626 credentie op secretaris dr.
26/01/1627, 9
Luntzman en Brant , gezanten van de stad Hamburg, zijn ter vergadering verschenen. Zij ... nemen en, ten slotte, de kapiteins van de oorlogsschepen te gelasten de schippers van Hamburg
28/01/1627, 1
In zijn brief d.d. Stade 26 dec. 1626 verzoekt de Deense koning afvordering van kapitein Haetzfelt uit Hamburg
29/01/1627, 10
De propositie van de gezanten van Hamburg zal door Antwerpen , Rode , Lyclama en Varver worden onderzocht.
30/01/1627, 10
het in dienst nemen van Haetzfelt . Over Hamburg zou niet gerept moeten worden. HHM gaan hiermee akkoord.
10/02/1627, 14
en Aelberts rapporteren over de propositie van de stad Hamburg
13/02/1627, 6
mondeling geadviseerd over de kwestie Hamburg . Met een besluit wordt nog gewacht.

Volledige tekst Meer opties..