39 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Het Kanaal* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  het, kanaal

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 10
een akte voor konvooidienst door Het Kanaal mee te geven voor de kapitein van het eerste ... te Rotterdam te schrijven dat zij kapitein Willebort op het schip van Wassenhoven plaatsen ... gebruiken in het geval het schip van Wassenhoven niet snel genoeg gereed gemaakt kan worden.
06/02/1626, 12
de grootte van het schip passen. In het bijzonder zal gelet worden op het kiezen van geschikte ... personen in het land met minstens vier à vijf jaar ervaring op zee. Rotterdam en het Noorderkwartier ... de vereiste levensmiddelen en andere benodigdheden op het juiste moment kunnen doen bezorgen. ... vereist, voor het kruisen tussen de Hoofden [Nauw van Calais] , Het Kanaal , de Noordzee ... zodat zij vervolgens de vereiste levensmiddelen en andere benodigdheden op het juiste moment kunnen
12/02/1626, 14
door Het Kanaal . Van de goederen moet een inventaris worden gemaakt en bewaard.
30/01/1627, 15
Aangezien er onregelmatigheden zijn geweest bij het schoonmaken en bevoorraden in zowel het ... dienen te krijgen. Hierin zal de dag van aankomst, de reden voor het inlopen en de datum van het ... er eenmaal aan land gekomen vandoor. Groot verloop onder het zeevarend volk is het gevolg. Om de ... Verder dient er te worden gekruist tussen de Hoofden [Nauw van Calais] , Het Kanaal , de ... lengte en diepte op te sturen van de schepen die gebruikt kunnen worden zowel in Het Kanaal als
29/05/1627, 7
brengen. HHM stellen Joachimi hiervan op de hoogte om het nieuws onder de juiste personen te ... verspreiden. Verder moet hij bewerkstelligen dat ook uit Engeland enkele schepen naar Het Kanaal ... of de Hoofden [Nauw van Calais] worden gestuurd om het bovenstaande te voorkomen.
02/06/1627, 6
genomen gevangenen. Kesselaer heeft het op zich genomen naar Brussel te gaan om hierover van ... de Infanta een besluit te krijgen. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het initiatief ... gerekend maar worden beschouwd als in de Noordzee of Het Kanaal te zijn gevangengenomen.
03/06/1627, 1
Noorderkwartier . De bespreking van het ontwerp voor het kruisen op zee met het oog ... in Holland en Zeeland en het advies van Z.Exc. als admiraal-generaal besluiten HHM het ... In totaal zullen voor het kruisen in de Noordzee of Het Kanaal twaalf schepen en drie jachten ... de zes schepen en twee jachten die van de Maas tot Het Vlie kruisen en van Het Vlie tot het ... of verkleinen. De twee eskaders die van de Maas tot Het Vlie kruisen en van Het Vlie tot het Rif
11/11/1627, 1
indien de vijand door mist of storm zou uitlopen en hij deze Het Kanaal uitgejaagd zou hebben, iemand met enkele
31/12/1627, 18
wordt de voor de uitrusting van de voor de kust van Vlaanderen en de bewaking van Het Kanaal ... alsmede de monstering of rechtspraak over het volk, blijven - zoals tot nog toe ... geschikte bevelhebbers zal hebben en zowel de blokkade van de kusten als het kruisen behoorlijk
14/03/1628, 4
van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee en in Het Kanaal en bij alle voorvallende ... moet gewoonlijk verblijven in het Zuiderkwartier , één te Amsterdam en één in het ... zij bij gelegenheid van schip wisselen, dan ontvangen zij geen inkomsten uit het kostgeld, ... Bovendien wordt hen verzocht aan boord te komen en te verschijnen in de krijgsraad van het schip
24/03/1628, 6
Het Kanaal en de Noordzee ; het benodigde bootsvolk en de proviand voor de hun bijgevoegde ... en de monstering of berechting van het volk verzorgen zoals tot nog toe is geschied. Slechts ... kapitein waar zijn betaling vandaan komt. Hij mag door het land betaalde personen het geld ... Om tevens de lopende en renteloze schulden van de Admiraliteit te betalen nemen zij ook het voorstel
08/06/1628, 19
moeten in alle provincies de soldij en het kostgeld van de kapiteins en matrozen en het ... kostgeld van de op de voor de kust van Vlaanderen en de beveiliging van Het Kanaal ... innen. HHM laten de provincies bij het uitvaren van de schepen conform de akten van de Admiraliteitscolleges ... met de namen van de kapiteins en de kwaliteit van het schip volgens de daarvoor opgestelde ... de soldij en het kostgeld betalen. Tijdens de reis zal de betaling op dezelfde manier worden voortgezet.
12/06/1628, 5
HHM lezen het voorstel van de heren van Amsterdam aangaande het uitrusten van tien à twaalf oorlogsschepen ... en Het Kanaal en bescherming van de handel van de Nederlanders. Het voorstel ... voor staatse oorlogsschepen, behalve inzake het respect voor de vlag van de op zee verblijvende ... schepen zullen voor een periode van vier maanden de Noordzee en Het Kanaal, vanaf Noorwegen en het ... blijven kruisen zonder zich met het konvooieren van schepen bezig te houden. Zij
07/07/1628, 2
HHM hervatten het gisteren gedane rapport van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges ... inzake het door de Fransen veroveren van op Engeland handelende Nederlandse schepen en het ... van de tot bescherming van Het Kanaal ingezette schepen. Aangaande het eerste ... bevoorraad te worden. Het mag slechts acht tot tien dagen aan land blijven. Daarna moet het eskader ... en de genoemde periode aan wal blijven. Het vierde tussen Texel, Het Vlie
29/07/1628, 9
HHM lezen het op 27 juli opgestelde advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten ... inzake de op 25 juli door de Admiraliteit in het Noorderkwartier ingediende punten. In het op ... niet van toepassing. Wel hebben de kapitein en bemanning van het bevrijde schip conform het ... tegoed. Eveneens vanwege het plakkaat zouden de kapitein en de bemanning het opgebrachte ... en het kruisen op Het Kanaal bestemde schepen zou men vooralsnog moeten vasthouden.
25/08/1628, 1
wordt gevraagd om vergoeding van de voor La Rochelle in Het Kanaal gezonken Nederlandse schepen. ... Rochelle onder volledig gezag van de koning te brengen. Bovendien zouden zij in het bondgenootschap met
25/08/1628, 4
ontvanger-generaal Pieter Houffijser dat de solliciteurs die de soldij en het kostgeld ... moeten innen voor de voor de kust van Vlaanderen en het kruisen van Het Kanaal ... betaling van het kantoor van de suppliant. HHM laten het College de genoemde solliciteurs geen
27/09/1628, 6
adviseert d.d. 22 sept. over het op 15 sept. ingediende rekest van Jan Bruistens . Het ... College acht zich niet in staat om het grote schip in Hellevoetsluis van een jacht te vergezellen ... twee geschikte schepen van de VOC of WIC worden omgeruild om deze in Het Kanaal ... in te zetten. HHM nemen dit advies over en wijzen het rekest van Jan Bruistensz. af.
02/10/1628, 3
met agent Carlaton brengen rapport uit. Carlaton verzoekt HHM het volgende: ... aan te wijzen om de soldaten te begeleiden. III Hun voor het kruisen van Het Kanaal
19/10/1628, 1
door een klerk, in S.G. 53 achter de resoluties van 20 oktober. I Voor het aanstaande ... ervoor zorgen dat de overgebleven vijftien schepen met de fregatten en het jacht gedurende de afgesproken ... wanneer een betere regeling zonder kosten voor het land wordt voorgesteld. In dat geval zal men het ... man per stuk speciaal gelasten op de schepen langs de Vlaamse kust en de kruisers in Het Kanaal ... bestemde konvooi moet zich houden aan het eerder gegeven bevel. De Admiraliteit te Rotterdam wordt
11/11/1628, 1
de vier voor de kust [van Vlaanderen ] en de kruisers van Het Kanaal bestemde compagnieën ... van de zeegaten bestemde jachten. III Een in het leger gebruikte pleit van de Admiraliteit ... in Zeeland , welke het huidige jaar is weggelaten uit de genoemde staat. IV Drie ... servitiën moeten krijgen. HHM zullen het overzicht van het College te Dokkum en het verzoek ... schepen op de Bovenrijn in het winterseizoen en hoeveel er op andere manieren kan worden
28/11/1628, 1
De extraordinaris afgevaardigden van Holland compareren. Zij berichten dat er in het Goereese ... Gat negen, op de Maas drie en in het Kanaal van Texel [Marsdiep] zeventien ... vallen aan de vijand, die overal in Het Kanaal en op de Noordzee rooft tot schande ... van de Admiraliteitscolleges te Rotterdam , Middelburg , in het Noorderkwartier ... en op zee gestuurd. Bovendien sturen zij Eck naar het College te Amsterdam en in het Noorderkwartier
06/12/1628, 6
De gedeputeerden van Holland delen mee dat in het Goereese Gat een Oost-Indiëvaarder gereedligt ... dit schip te laten konvooieren door het eskader dat op de Maas gereedligt om uit te varen, tot nabij ... Plymouth . HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam het eskader gelasten om, eenmaal gereed, ... samen met de Oost-Indiëvaarder uit te lopen en in Het Kanaal te blijven kruisen, om de schepen van de vloot ... gereed is om met het eskader uit te varen, moet het eskader zijn last volgen en niet verzuimen.
12/12/1628, 5
reeds zeventien van zijn schepen in een vloot heeft laten uitvaren. Deze kruisen in Het Kanaal ... Op advies van Z.Exc. schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam , die in Zeeland en in Het ... blijven. Samengekomen moeten deze schepen met vereende krachten en onder het gezag van iemand ... HHM en Z.Exc. regelmatig laten weten om hoeveel schepen (kruisers of andere) het gaat ... het Goereese Gat worden gereedgemaakt, laten HHM het College deze schepen in een vloot
16/12/1628, 12
Op het derde punt van de beveiliging ter zee d.d. 20 okt. is besloten dat Z.Exc. vier compagnieën van ... in te zetten op de schepen voor de kust van Vlaanderen en op de kruisers in Het Kanaal . De soldij ... en de kosten voor proviand van deze versterking zullen worden gehaald uit het hiervoor bestemde ... eerste miljoen. De colleges zullen desondanks gehouden blijven de genoemde schepen van het opgedragen
02/01/1629, 15
een door Phillips Jacobsz. geschreven brief d.d. Londen 23 dec. 1628 blijkt dat het door admiraal ... in West-Indië op de Spanjaarden veroverde galjoen zo lek was, dat het te Falmouth ... gelost moest worden. De officieren van de Engelse koning eisen tol over het breken ... vice-admiraal van Zeeland te bevelen met hun schepen naar Het Kanaal te varen ... Indien de vijandelijke schepen westwaarts Het Kanaal opvaren, moeten zij hen achtervolgen en
23/02/1629, 6
Om kennis te hebben van het aantal oorlogsschepen dat momenteel onder de vlag voor de kust van Vlaanderen ... ligt en in Het Kanaal kruist en van het bedrag dat elke Admiraliteit uit het tweede ... miljoen ontvangen heeft, worden de Admiraliteit te Rotterdam , te Amsterdam , in het ... van hun schepen die op wacht liggen voor de kust van Vlaanderen en die in het Kanaal ... kruisen. Daarnaast moeten ze een staat opmaken van het geld dat ze ontvangen hebben uit het tweede miljoen.
12/03/1629, 14
Van der Dusse en Beaumont rapporteren conform de resolutie van HHM over het telkens ... van twee personen die toezicht houden op de correcte betaling van het lastgeld, ten ... vijfde dat toezicht wordt gehouden op de uitrusting en bemanning van schepen en het varen in ... rechten betalen. Ten zevende pleiten zij voor de beveiliging van de zee, omdat in Het Kanaal
16/03/1629, 3
delen HHM mee dat de vijand elke dag op grote schaal actief is in Het Kanaal , tot ... HHM hiervan in kennis stellen met het oog op uitbreiding ervan. Ten tweede ... en te vertellen waar hij was. President Eijsinga moet met Z.Exc. overleggen over het ... met de bemanning te spreken over het handelen en het verblijf van Dorp, terwijl deze bij HHM ... bekwame personen met voldoende kennis op het gebied van de zeevaart voor te dragen als
29/03/1629, 10
het konvooi voor de schepen die door het Kanaal van Texel [Marsdiep] en Het Vlie naar ... het Oostzee gebied zullen varen, gereed is. HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam ... , in het Noorderkwartier en in Friesland dat zij deze schepen tot Danzig [Gdansk]
28/04/1629, 14
van de Admiraliteit te Amsterdam compareren en delen mee dat de vier schepen en het jacht die op ... voor de bewaking van de kust van Vlaanderen en het kruisen in Het Kanaal van soldaten ... van de vier schepen en het jacht te doen. De gedeputeerden in dat gewest, Rantwijck , Clant en
01/05/1629, 1
VOC zetten HHM eerst mondeling en naderhand schriftelijk uiteen dat na vijf weken aanzoeken, het ... zijn) reeds begin juni verwacht worden. Naar Oost-Indië is het uitdrukkelijke bevel gestuurd ... luitenant-admiraal van Holland om twee of drie schepen in Het Kanaal tot aan
03/05/1629, 4
HHM lezen het gisteren opgestelde advies van de gedeputeerden van de Admiraliteiten op de remonstrantie ... van de VOC die op 1 mei bij HHM is ingediend. Zij achten het niet wenselijk schepen weg te halen ... van de kust van Vlaanderen of van het westwaarts varende eskader onder Cleuter om aan ... het verzoek van de supplianten tegemoet te komen. Het is eventueel wel mogelijk het eskader ... advies. Het Zeeuwse eskader zal na bevoorrading in Het Kanaal rond Wight en Portland kruisen.
12/05/1629, 13
van de Admiraliteiten. Deze betreft het kruisen in Het Kanaal door het Zeeuwse ... Oost-Indische vloot. De gedeputeerden hebben het bericht ontvangen dat het Zeeuwse ... Jan Evertsz. en dusdanig voorzien is dat het nog twee maanden op zee kan blijven. De ... gevraagd HHM te verzekeren van hun goede intentie om het eskader te laten kruisen en het verblijf ... de schepen daar meestal het land aandoen en in het oog lopen. HHM willigen dit verzoek
19/08/1629, 1
in S.G. 54. Ontvangen is een brief van vice-admiraal Lieffhebber vanaf het oorlogsschip ... dat de vijand te zee huishoudt en de ingezetenen van deze landen in Het Kanaal en in ... voor de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee , uit te laten varen.
01/10/1629, 12
HHM lezen de memorie van het rekest dat op 28 sept. in de vergadering van HHM door Jacob ... en het kruisen op de Noordzee , waarmee het door de repartitie van de oorlog ... te water is belast, tenzij de provincies prompt hun quoten opbrengen voor het onderhoud van deze ... HHM om soldij en kostgeld gevraagd voor het schip van kapitein Cleuter , dat naar ... worden gemaand de schepen ter bezetting van de kust alsmede het kruisen in Het Kanaal
26/02/1630, 14
van de Admiraliteiten bestemd tot bezetting van de kust van Vlaanderen en het kruisen ... besluiten HHM te schrijven aan de Admiraliteiten dat al het mogelijke gedaan moet worden om de ... genoemde schepen ter beveiliging van Het Kanaal op 1 april op de bestemde plaats te
21/03/1630, 3
President Eijsinga rapporteert dat hij conform de resolutie van HHM, Z.Exc. het op 19 maart ... meegedeeld. Dit eskader zou moeten dienen ter konvooiering van de retourschepen die in het begin ... van mei een van de eskaders oorlogsschepen van het land in te zetten om te kruisen in Het Kanaal tussen ... en regelrecht naar dit land te brengen. Het kruisend eskader zal ondertussen ook een scherp
04/05/1630, 8
ingeschreven in S.G. 55. Eijsinga maakt bekend dat de Admiraliteiten in het ... getroffen inzake de recherche van de goederen in uitgaande schepen door het Kanaal van Texel ... [Marsdiep] en Het Vlie . De aanwezige gecommitteerden van de Admiraliteit te Amsterdam eisen

Volledige tekst Meer opties..