48 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Het Vlie* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  het, vlie, vlieland, vliet, vlieter

Zoekopdracht aanpassen
14/01/1626, 3
namelijk te bepalen dat geen schepen Texel of Het Vlie mogen uitvaren zonder eerst door hen te zijn gevisiteerd.
20/01/1626, 8
waaruit afgeleid kan worden dat het zowel noodzakelijk als in het voordeel van het land ... III Wat het op 9 dec. 1625 aangeboden rekest betreft, inzake het mede laten tekenen ... te bepalen dat officieren van zowel het land als de pachters schepen die Texel of Het Vlie ... het inkomen opnemen en orde op zaken stellen wat de inning van de pacht betreft. VI Zodra het ... Langereis , Zijpe . VII Na het aangaan van de pacht hebben de cherchers van het land
31/03/1626, 12
en met een lange staat van oorlogsdienst, aan te stellen tot commies over Het Vlie in plaats
17/06/1626, 7
HHM lezen het rekest van de pachters van een kwart van de konvooien en licenten dat verschillende ... Dokkum onverlicente goederen uit twee in Het Vlie gelegen Amsterdamse koopvaardijschepen gelicht ... dat College gesteld. De Amsterdamse Admiraliteit is hierover zeer misnoegd en weigert het ... schrijven dat zij de goederen bij het College te Dokkum moet opeisen en dat zij dit ... de Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijven de konvooimeester te doen afzien van
03/05/1627, 11
De Admiraliteit in het Noorderkwartier antwoordt dat zij haar konvooischepen in Het Vlie opdraagt de ... haar schepen van Het Vlie naar Texel sturen, omdat de gezanten daar onder zeil zullen gaan.
08/05/1627, 1
De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt op de brieven van HHM van 6 mei over het konvooi en transport ... achtervolging van enkele Duinkerkers, die zich bij Texel en Het Vlie ophouden. Zij verwacht ... te hoeven wachten, met een ander bekwaam schip tevredenstellen. Tevens is het rapport ... van de Admiraliteit in het Noorderkwartier , over het transport van de markgraaf ... te Amsterdam en die in het Noorderkwartier. De Colleges moeten twee goede schepen uitkiezen
29/05/1627, 10
waardoor met de aanstelling van een oppercommissaris van de monstering grote fraude in Het Vlie , ... Texel en elders kan worden opgespoord. Van de aanstelling zou het land aanzienlijk profiteren.
03/06/1627, 1
Noorderkwartier . De bespreking van het ontwerp voor het kruisen op zee met het oog ... Eén eskader van drie schepen en een jacht zal opereren van Het Vlie tot het Rif van Skagen ... de zes schepen en twee jachten die van de Maas tot Het Vlie kruisen en van Het Vlie tot het ... of verkleinen. De twee eskaders die van de Maas tot Het Vlie kruisen en van Het Vlie tot het Rif ... en Het Vlie en verder tot Flamborough Head. IV Het vierde eskader, bestaande uit drie
02/08/1627, 10
geen werk verrichten en dat in Het Vlie geen acht wordt geslagen op de uitvarende schepen. ... HHM sturen kopie aan de Admiraliteiten te Amsterdam en in het Noorderkwartier om maatregelen te nemen.
26/10/1627, 1
de kust van Vlaanderen te gaan. In Het Vlie liggen geen schepen. HHM nemen geen besluit.
28/10/1627, 11
van Texel en doet verslag. Hij heeft onder andere Agge Floris , commies in Het Vlie, gelast ... was op weg van Londen naar de Elbe , maar is door tegenwind in Het Vlie terechtgekomen. ... compagnie krijgen. Ook dient hij een overzicht van de kosten naar 's- Gravenhage te sturen om hem het geld te
13/11/1627, 4
in het Noorderkwartier drie schepen en een fregat. Voor het kruisen conform de resolutie d.d. ... het Noorderkwartier. Het vierde eskader, bestemd om te kruisen van Texel tot het Rif van ... Aangezien er wanordelijkheden zijn gepleegd bij het schoonmaken en het bevoorraden in het Goereese ... te vernemen of hij het eskader nodig heeft. Het tweede en het derde eskader moeten zoveel ... zijn, zullen de vier schepen en het jacht van het vierde eskader dat van Het Vlie tot het Rif van
19/11/1627, 4
van de koning van Denemarken in Het Vlie verstrekt heeft. Het gaat om 576 gld. 19 st. Ontvanger-generaal ... Doublet moet dit bedrag aan de suppliant terugbetalen en aftrekken van het aan de koning beloofde subsidie.
04/12/1627, 8
nog iets toegevoegd moet worden. Zij adviseren het volgende: Op het eerste punt, het schoonmaken ... en het opnieuw bevoorraden van de eskaders, zou de regeling moeten worden gevolgd dat de eskaders ... Het Vlie en het Rif van Skagen moeten worden schoongemaakt in Leith of Newcastle ... en bevoorraad in Texel en in Het Vlie. Ten tweede wordt het nodig geacht compagnieën ... bij het zweren op de artikelbrief daartoe verplichten. HHM zullen dit bespreken met Z.Exc.
07/05/1628, 2
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft dat haar schepen op 1 april hebben klaargelegen ... nog niet gereed waren. Het College moet haar schepen daarom bij Texel , Het Vlie ... de kust kunnen varen. HHM antwoorden dit aan die van het Noorderkwartier en vragen of zij met ijver haar ... werkzaamheden willen voortzetten. Daarnaast melden HHM dat hun aandeel in het subsidie wordt betaald.
26/05/1628, 16
de voor het kruisen van het Nauw van Calais tot de Maas en daarvandaan tot Texel , Het Vlie ... uitgebreid, antwoorden zij. De eskaders voor het kruisen van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen ... de kust van Vlaanderen bestemde schepen kunnen worden gebruikt, tenzij dit nadelig voor het land ... is. Z.Exc. was het echter niet eens met dit voorstel. Hij heeft erop aangedrongen de schepen volgens
30/05/1628, 13
In het bijzijn van Z.Exc. en de afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges wordt de brief ... d.d. Den Helder 22 mei voorgelezen. Daarin bericht Quast dat zijn voor het kruisen bestemde ... eskader geheel is verdeeld omdat Maerten de Groot , raad van de Admiraliteit in het Noorderkwartier, ... (een fluitschip) naar Het Vlie gezonden om te konvooieren naar Skagen . Commissaris ... de binnengekomen kruisers weer voor het konvooi in te zetten. De afgevaardigde van het Noorderkwartier
31/05/1628, 8
hun huidige schepen samen te stellen eskaders moeten voortaan als volgt kruisen: Het eerste ... van Zeeland uit te rusten eskader met vier goede schepen van het Nauw van Calais tot de ... Het derde eskader met vier schepen en een jacht van de Maas tot Texel , Het Vlie en verder ... de Admiraliteit te Amsterdam uit te rusten eskader van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen ... en Noorwegen . Voor het bezetten van de kust van Vlaanderen en het genoemde kruisen
05/07/1628, 25
Commies Schade compareert en bericht conform de resolutie van 27 juni. Hij meent dat het ... HHM echter moeten besluiten of Texel en Het Vlie tevens tot Noord-Holland worden ... naar Noord-Hollandse steden varen. Ten slotte moeten HHM besluiten of het zijn ambtsplicht
07/07/1628, 2
HHM hervatten het gisteren gedane rapport van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges ... inzake het door de Fransen veroveren van op Engeland handelende Nederlandse schepen en het ... van de tot bescherming van Het Kanaal ingezette schepen. Aangaande het eerste ... bevoorraad te worden. Het mag slechts acht tot tien dagen aan land blijven. Daarna moet het eskader ... en de genoemde periode aan wal blijven. Het vierde tussen Texel, Het Vlie
14/09/1628, 2
Een op het voor Het Vlie gelegen schip Gelderlant geschreven brief van Wembrich van Berchem , vice-admiraal van Holland, d.d. 11 sept. behoeft geen resolutie.
10/10/1628, 3
en een jacht deze taak niet kunnen volbrengen. Hierdoor zou het nuttig zijn het aantal ... Er is gebleken dat de scheepskapiteins vanwege de geringe gage van matrozen het verplichte aantal bemanningsleden ... moeten worden bevoorraad. VI Het is onnodig dat schepen zo vaak de havens van Engeland ... Van de kiel tot de voorstevenknie kan het schip worden verkeend en daarvandaan kan het ... Texel en de Maas kruisende eskader van het Noorderkwartier en het tussen Het Vlie
13/12/1628, 11
27 okt., inhoudend ten eerste dat de pachters van de konvooien en licenten sterk aandringen op het onderzoeken ... van oorlogsschepen onder hun directie op de Zuiderzee , bij Texel , in Het Vlie en ... koopvaardijschepen van Amsterdam naar Het Vlie konvooieren, zonder de recherche door de Friese
15/01/1629, 5
De Admiraliteit te Amsterdam meldt d.d. 12 jan. dat het jacht van zestig last gereed is om commissaris ... naar Glückstadt te brengen. Als het weer het toelaat, zal het op 14 jan. naar Het Vlie
17/01/1629, 1
uit nood en om konvooi te zoeken Het Vlie ingevaren, en vandaaruit met dezelfde lading ... verder oostwaarts gezeild. De advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in het ... Noorderkwartier klaagt hen nu aan voor de illegale uitvoer van het zout krachtens de resolutie d.d. ... 11 aug. 1628 die op het moment van het voorval de uitvoer van grof zout verbood. De supplianten ... Het Vlie opgevaren waren. HHM zullen eerst de Admiraliteit raadplegen.
05/02/1629, 2
HHM lezen het rekest van schipper Volckert Dircxsz. , met de bijbehorende brieven van het ... met zijn schip geladen met grof zout uit Het Vlie mocht vertrekken, ondanks het uitvoerverbod ... is de lading zout niet aan land geweest. Het uitvoerverbod werd overigens twee dagen na het ... voorval opgeheven. HHM vragen advies aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier .
22/02/1629, 3
Het Vlie waren ingevaren, van waaruit zij met hun lading verder naar het oosten gevaren ... 1628 waarbij de uitvoer van grof zout op het moment van het voorval verboden was. De supplianten ... verzoeken HHM te verklaren dat het zout ten tijde van het verbod niet in het land ... gekomen is en slechts noodgedwongen Het Vlie werd ingevaren, waardoor het verbod niet van kracht ... is. Het rekest wordt verzegeld naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier gestuurd met de
09/03/1629, 9
van zijn schip en lading. Dit schip was hem binnengaats van Het Vlie nabij de Spekhoek ... Daarna werd het te Enkhuizen geëquipeerd. HHM voldoen aan het verzoek.
29/03/1629, 10
het konvooi voor de schepen die door het Kanaal van Texel [Marsdiep] en Het Vlie naar ... het Oostzee gebied zullen varen, gereed is. HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam ... , in het Noorderkwartier en in Friesland dat zij deze schepen tot Danzig [Gdansk]
07/04/1629, 9
Amsterdam iemand als kapitein heeft aangenomen om in Het Vlie en op de Wadden de Nederlandse
10/04/1629, 8
De vergadering bespreekt het op 7 april gedane voorstel van de gedeputeerden van de Admiraliteit ... Een commissaris van de koning van Denemarken heeft een kapitein aangesteld om in Het Vlie ... en op de Wadden Nederlandse schepen te inspecteren om te achterhalen of deze het keizerlijk ... deze zaak te laten vertalen van het Hoogduits in het Nederlands. Deze zullen dan morgen ten overstaan
12/04/1629, 13
moest matrozen aannemen voor een kaag waarmee Nederlandse schepen in Het Vlie en ... tot het besluit dat het gaat om een aantasting van de soevereiniteit van de Republiek. De Admiraliteit ... Denemarken hiervan op de hoogte zal brengen en hem mee zal delen dat men het optreden van ... de commissaris heeft moeten stoppen om de soevereiniteit van de Republiek te vrijwaren. Het is
13/04/1629, 15
van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. Amsterdam 10 april waarin deze wil vernemen of het ... moet kruisen op de Noordzee tussen Het Vlie en het Rif van Skagen . De vergadering
15/07/1629, 1
juli, om meer geld naar het leger te sturen voor de talrijke verdedigingswerken tegen het vijandelijk ... te Emden , het regiment van kolonel Morgan (dat eerdaags in Het Vlie ... drie of vier maanden aan te nemen. Deze versterkingen moeten niet alleen dienen om het ... tegen dit leger, omdat de lichting niet volledig is en het geen goede soldaten zijn, en bovendien
16/07/1629, 1
en de troepen van overste Morgan (die eerdaags vanuit Holstein in Het Vlie ... niet kan volhouden, tot schande en oneer van het land. Indien het beleg zonder deze troepen ... Nadat het advies van de RvS is vernomen, verklaren HHM dat het terugroepen van de soldaten ... de sergeant-majoor van het regiment van Morgan samen met een bekwaam commissaris naar Het Vlie te sturen ... berichten van het naderende leger van de Kaholieke Liga, waarvan de keurvorst het hoofd is, zullen
16/07/1629, 2
diens propositie aan de koning van Groot-Brittannië en het antwoord daarop. In de ... beslissing van de koning op de hoogte moet brengen. Hij moet zijn troepen naar Het Vlie ... zal ook aan resident Aissma in Hamburg geschreven worden dat hij al het mogelijke ... RvS moet de commissaris die volgens de deze morgen genomen resolutie naar Het Vlie zal
19/07/1629, 19
aankomt om verder te reizen naar Het Vlie , een brief zal geven voor commissaris Croon , opdat hij
23/07/1629, 9
het Noorderkwartier schrijft d.d. Hoorn 18 juli dat een konvooischip in Het Vlie ligt, dat ... tegen het einde van deze week klaar zal zijn om ridder Roé , ambassadeur van de koning
28/07/1629, 1
De RvS wordt gemachtigd een monstercommissaris naar Het Vlie te sturen om tweeduizend soldaten
02/08/1629, 16
RvS aangaande het onderhoud van de troepen van de maarschalk van Zweden , de onlangs in Het Vlie ... uit Dordrecht , Amsterdam en Gorinchem , alsmede het tijdelijke onderhoud van de troepen
11/08/1629, 6
Vice-admiraal Van Berchem , kruisende nabij Het Vlie , schrijft vanaf het schip Den
16/10/1629, 27
HHM lezen het verzoek van Gomes van Trier en een bericht over de bevoordeling van de konvooien ... de goederen die - gelost uit grote schepen - met lichters uit Texel en Het Vlie ... HHM zullen het verzoek met dit bericht opsturen naar de Admiraliteit te Amsterdam . Zij zal
16/11/1629, 4
van deze landen een tijd lang zonder konvooi of admiraalschappen vanuit Het Vlie ... terugkeren. HHM zullen schrijven aan de Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier ... te handelen conform de order van het land, om de schepen voor ongeluk te behoeden.
27/11/1629, 9
Gelezen is het verzoek van Jan Barentsz. Torenburch uit Enkhuizen. In navolging van de concessie van ... HHM d.d. 29 nov. 1621 verzoekt hij tewerkgesteld te worden op de uitlegger bij Texel of Het Vlie ... in het Noorderkwartier te schrijven het verzoek van de suppliant in te willigen, nisi causam.
10/04/1630, 9
van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 8 april, waarin HHM wordt verzocht het plakkaat van 19 april ... schippers op de kanalen van Texel en Het Vlie , gericht tegen de commiezen ter recherche wanneer ... ze de schepen conform hun opdracht controleren. Tevens wordt HHM verzocht het plakkaat aan te vullen ... met enkele door de Admiraliteit voorgestelde clausulen. HHM zullen het plakkaat hernieuwen. ... De voorgestelde clausulen zullen ze, alvorens deze bij het plakkaat te voegen, eerst nader onderzoeken.
04/05/1630, 8
ingeschreven in S.G. 55. Eijsinga maakt bekend dat de Admiraliteiten in het ... getroffen inzake de recherche van de goederen in uitgaande schepen door het Kanaal van Texel ... [Marsdiep] en Het Vlie . De aanwezige gecommitteerden van de Admiraliteit te Amsterdam eisen
06/05/1630, 8
te regelen van het volk dat in 1629 heeft gediend op het oorlogsschip ... dat op de Generaliteit is gerepartieerd. Het schip zal in het jaar 1630 pas weer uitvaren ... van hun functies te belemmeren. Ten vierde vraagt hij om het op 14 april 1624 uitgevaardigde ... op de waterwegen van Texel en Het Vlie tegenover de commiezen ter recherche aan ... niet achterwege laat, zal HHM in het belang van het land tegen hem optreden. Ten vierde
11/05/1630, 12
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 2 mei. Zij ... schrijft dat de commiezen ter recherche in Het Vlie 34 last rogge hebben opgebracht, volgens het ... te Stavoren afgegeven was. De advocaat-fiscaal is op grond van het plakkaat ... te houden aan het plakkaat van 30 nov. 1628. Indien de eigenaar van de rogge zich door het ... die als ambtenaar van het land geen onwetenheid van het genoemde plakkaat kan of mag voorwenden.

Volledige tekst Meer opties..