1143 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Holland* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  holland, hollands, noord-holland, zuid-holland

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
desondanks gebeuren dan bedingt Holland dat een zelfde remedie op de Waal wordt toegepast. ... door Overijssel ) worden weggenomen. De heren van Holland en Utrecht gaan op behagen akkoord.
13/01/1626, 7
zijn wettige overheid en verdeeldheid in het land te scheppen. De heren van Holland
14/01/1626, 2
valt nog geen besluit aangezien de gedeputeerden van Holland de zaak eerst nader willen onderzoeken.
14/01/1626, 12
van het geld te sluiten; de gedeputeerden van Holland beraden zich nog op de rest.
15/01/1626, 6
De heren van Holland wordt gevraagd de wissel te betalen in aftrek van hun consenten.
17/01/1626, 12
De pachters van de polder Bloemendaal en Nassaupolder dringen via de heren van Holland nogmaals aan op het toestaan van
17/01/1626, 14
naar Engeland . De heren van Holland wordt verzocht te betalen, conform de resolutie van 4 en 12 dec. 1625.
20/01/1626, 8
van de ontboden Admiraliteiten zijn aangekomen. De heren van Holland is intussen verzocht
26/01/1626, 4
De gedeputeerden van Holland brengen te berde dat in Amsterdam de drukker van de Hollantse Apocalips
27/01/1626, 22
zou kunnen worden. De RvS zal worden verzocht zijn besogne over de door de heren van Holland
30/01/1626, 9
. De heren van Holland stellen hun advies uit en vragen om een afschrift.
31/01/1626, 13
De heren van Holland hebben uit Amsterdam vernomen dat Pieter van Beeck voor 8
05/02/1626, 1
Brederode 600 rijksdaalder op hem heeft getrokken. De heren van Holland is verzocht
08/02/1626, 3
besluit hierover wordt uitgesteld aangezien de heren van Holland om een kopie van Bercks brief verzoeken.
13/02/1626, 13
de propositie die hij, bijgestaan door Holland , op 14 dec. 1625 bij monde van Carleton ... trekken, maar dit wordt gedwarsboomd. Vooral nu hun stapel in het hart van Holland is gevestigd,
14/02/1626, 14
daar een begin mee gemaakt. De heren van Holland vragen een kopie, er valt nog geen besluit.
18/02/1626, 1
op hem heeft getrokken en vraagt of hij deze wissel moet accepteren. De heren van Holland
23/02/1626, 2
Aangezien deze Savignac verondersteld wordt in Holland te verblijven, wordt de heren van die provincie ... verzocht hierbij te assisteren. Holland zal ook in die zin worden geschreven.
24/02/1626, 6
De heren van Holland brengen naar voren dat hun gewest toestemt in de 800.000 gld. die de RvS heeft verzocht
24/02/1626, 7
de 2 miljoen gld. op de Engelse juwelen te vergemakkelijken melden de heren van Holland dat hun
28/02/1626, 2
en enorme leugens wordt beklad, is de heren van Holland verzocht de drukker of verkoper
03/03/1626, 1
Willemsz. in het pardon op te nemen. De heren van Holland stellen hun advies hierover uit.
03/03/1626, 2
van de [Deense] koning . Ook hierover stellen de heren van Holland hun advies uit.
05/03/1626, 1
Ter Cuylen d.d. 25 feb., inclusief het advies van de heren van Holland , ter
05/03/1626, 2
Volgens de heren van Holland kunnen de Staten van dat gewest zich verenigen met de uitkomsten
05/03/1626, 10
door de vijand. Niemand mag goederen uit Holland of uit andere steden laten komen, hetzij voor eigen
06/03/1626, 2
op de Turkse schepen Zeeland zijn binnengevaren. De heren van Holland willen nog geen besluit nemen.
08/03/1626, 1
zij HHM erop toe te zien dat dit ook gebeurt. Het eerste punt is door de heren van Holland in
09/03/1626, 7
De heren van Holland stemmen alsnog toe in het verzoek van 3 maart met betrekking tot Claes
10/03/1626, 2
d.d. 2 februari. De heren van Holland wachten nog met een reactie op deze brieven.
13/03/1626, 11
vastgestelde décharges zenden onder aanmaning het geld vlot op te brengen. De heren van Holland ... zij die - op aanzegging van HHM - in de Staten van Holland naar voren brengen.
13/03/1626, 17
De door HHM gecommitteerde heren rapporteren dat het voorstel van de heren van Holland inzake
18/03/1626, 20
meier van Aardenburg, dat hij zijn goederen bij octrooi mag vermaken volgens de rechten van Holland en Zeeland
19/03/1626, 3
te versterken, is de resolutie van de aanwezige heren van Holland ingebracht. Zij willen de zaak ter
19/03/1626, 7
de tarra. Een beslissing wordt opgeschort. Nu de heren van Holland hun resolutie
20/03/1626, 1
De heren van Holland melden dat hun principalen toestemmen in de 600.000 gld. die HHM 19 dec. 1625
20/03/1626, 7
Schaffer zullen op suggestie van de heren van Holland onderzoeken hoe het is gesteld
20/03/1626, 8
en de assistentie verlenen. De heren van Holland wordt verzocht hetzelfde te schrijven.
21/03/1626, 13
die hij op krediet van HHM en in het bijzonder van de provincie Holland heeft verstrekt voor Mansfeld ... De heren van Holland
21/03/1626, 14
Dirck Heuff en Gerard Thijns , kooplieden uit Dordrecht, doen een aan de heren van Holland ... als deel van de 50.000 gld. die op krediet van Holland aan de landgraaf van Hessen zijn verstrekt. ... De heren van Holland moeten hen bewegen tot een verlenging van 7.000 gld. op dezelfde voet
21/03/1626, 18
In een aan de heren van Holland gerichte remonstrantie van de Rotterdamse Admiraliteit
23/03/1626, 1
Op nominatie van de heren van Holland wordt commissie gedepĂȘcheerd voor Jan Nannings
23/03/1626, 11
De heren van Holland dringen aan op een beslissing inzake het plakkaat op de rijksdaalder. De andere provincies brengen volgende week hun resolutie in.
28/03/1626, 1
De heren van Holland wordt verzocht Heuft en Thijns tevreden te stellen. Rente en kapitaal zullen ... worden verhaald op de landgraaf dan wel door Holland worden gevalideerd tegen de Generaliteit.
31/03/1626, 4
provincies alle moeite doen voor een spoedige financiering en dat zij ook zelf hun zaak bij de heren van Holland kunnen bevorderen.
31/03/1626, 6
van HHM en de Gecommitteerde Raden van Holland met hun akten van krediet van respectievelijk 26 maart ... en 29 april 1625. De heren van Holland is ter vergadering verzocht De Geer tot een verlenging te bewegen.
31/03/1626, 7
De heren van Holland melden dat de provincie Heuft en Thijns wel tevreden wil stellen
01/04/1626, 5
De besluitvorming wordt uitgesteld aangezien de heren van Holland de brief tot zich hebben genomen.
01/04/1626, 10
De heren van Holland delen mee dat hun principalen naar aanleiding van het subsidieverzoek ... de gevraagde 230.000 gld. te laten doen. Holland biedt aan niet alleen de eigen quote te
01/04/1626, 11
De heren van Holland verzoeken de provincies in te willigen dat alle Generaliteitscolleges

Volledige tekst Meer opties..