83 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Hoorn* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  hoorn

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 8
de situatie in Middelburg , Hoorn en Delft . Na lezing van het antwoord van de Amsterdamse
20/01/1626, 8
supplianten HHM hun rekest d.d. 3 nov. 1625 inzake de konvooimeester te Hoorn en de verhoogde
02/02/1626, 1
een oorlogsschip in Medemblik te timmeren; vervolgens moest het naar Hoorn of Enkhuizen
12/02/1626, 15
en buizen overal in de Verenigde Nederlanden en met name ook in Hoorn en Enkhuizen
30/03/1626, 11
Op verzoek van de burgemeesters van Hoorn d.d. 27 maart zal aan Languerack worden geschreven
05/05/1626, 10
Marten Gerbrants heeft conform de resolutie van 14 april de attestatie van de classis Hoorn inzake het boekje van
30/05/1626, 1
vergadering van de Staten van Holland verklaard. De magistraat van Hoorn deelt
30/05/1626, 2
hebben eveneens verslag gedaan van hun gesprek met de magistraat van Hoorn en die
11/06/1626, 4
Schagen meldt dat de magistraat van Hoorn restitutie verzoekt van de twee kanonnen die
17/06/1626, 7
verhalen. In de tweede plaats klagen de pachters over de konvooimeester te Hoorn die
23/06/1626, 18
Namens Hoorn wordt nogmaals aangedrongen op de teruggave van het geschut dat vorig jaar naar ... ontvangstbewijs. Het kanon met het wapen van Hoorn dient echter teruggezonden te worden.
03/07/1626, 3
afgevaardigden van de Admiraliteit is ingehaald en naar Hoorn gebracht. De gevangenen zijn
21/07/1626, 12
, zal Nispen de beeldenaren van die munten sturen naar de beeldsnijder van HHM in Hoorn
01/08/1626, 2
die in Batenburg wordt geslagen. Als de beeldsnijder in Hoorn heeft
10/08/1626, 4
veroveren dat Joris Martenssen te Hoorn heeft opgebracht. Hij verzoekt restitutie
22/08/1626, 1
dat hij de twee stukken geschut weer naar Hoorn heeft gezonden en dat de attelage aan de koning ... Hem zal geantwoord worden een akte van restitutie te verkrijgen. De akte die Hoorn vanwege
15/09/1626, 14
boetes die zijn gesteld op het verlaten van het admiraalschap, in Hoorn , Enkhuizen en Harlingen
13/10/1626, 16
de Republiek te sturen, met name die stukken waarop de naam van de stad Hoorn is vermeld. De geldlening
31/10/1626, 3
Holland aangestelde bemiddelaars inzake de zoutvaart niet na. Aan Hoorn
16/11/1626, 6
van Hoorn zijn teruggestuurd, zal de akte van indemniteit bij Hoorn opnieuw worden opgeëist.
20/11/1626, 11
Het stadsbestuur van Hoorn schrijft d.d. 10 nov. in antwoord op de brief van HHM van 31 okt.,
09/01/1627, 3
gepasseerd voor schepenen in Hoorn door schout Aelbert Sonck en de oud-burgemeester
15/01/1627, 8
De magistraat van Hoorn heeft de akte van HHM d.d. 29 april 1625 over het uitlenen van twee halve
01/03/1627, 8
De stad Hoorn verzoekt degene die naar Algiers zal worden gestuurd te laten bemiddelen in de vrijlating van de jongen
13/03/1627, 1
De konvooimeester in Hoorn zal Bleiswyck 477 gld. 7 st. 8 p. terugbetalen aan konvooigeld over goederen die door de vorst niet konden worden uitgevoerd.
30/05/1627, 1
en overhandigt zijn credentiebrieven van de Heren Negentien . Hoorn ... der WIC in hun steden, tenzij de Bewindhebbers bij akte verklaren dat Hoorn en Enkhuizen na afloop ... HHM gaan akkoord en geven opdracht credentiebrieven aan Hoorn en Enkhuizen op te stellen.
07/07/1627, 9
bedankt. In een memorie melden de afgevaardigden van de Heren Negentien dat die van Hoorn ... wordt een brief gelezen van burgemeesters en raden van Hoorn d.d. 9 juni. Zij verzoeken de uitspraak ... van Edam d.d. 15 juni en van Medemblik d.d. 9 juni zich achter Hoorn scharen.
29/01/1628, 20
In een brief d.d. Hoorn 26 jan. verzoekt de stadsregering van Hoorn consul Berck in
05/02/1628, 10
zijn er twee teruggestuurd naar Hoorn , twee door de hertog van Saksen-Weimar naar Silezië vervoerd
27/03/1628, 21
HHM lezen het rekest van de reders van vijf schepen uit Hoorn die in mei 1627 door schepen van de WIC
01/04/1628, 4
hebben geen overeenstemming bereikt tussen de reders van de vijf zoutschepen uit Hoorn en de gedeputeerden
06/04/1628, 4
Noortwijck en Brouwer zullen de kwestie onderzoeken tussen enkele kooplieden uit Hoorn en hoofdconsul Witsen en wat daarmee samenhangt.
10/04/1628, 9
Generaal Jacob Olpherts de Jonge verklaart dat een schipper uit Hoorn wegens het verwonden
12/04/1628, 7
Witsen en diens tegenpartij uit Hoorn vóór 18 april overeenstemming te bereiken.
08/05/1628, 6
geleende stukken. Eerder zijn ook twee kanonnen hiervan naar Hoorn teruggestuurd.
23/06/1628, 6
een brief van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier d.d. Hoorn 21 juni. In Hoorn is ... verleende akte vraagt hij betaling voor zijn vracht. Verder vragen de burgemeesters van Hoorn of zij de
30/06/1628, 9
aangaande het in Griekenland door enkele Grieken overmeesterde schip uit Hoorn
21/07/1628, 1
Lieven Heer heroverd en naar Hoorn gebracht. HHM laten het College het schip met lading
25/07/1628, 16
van Hoorn en Enkhuizen hebben het College verzocht hun rekening te vereffenen van het
07/08/1628, 10
opnemers en de daaropvolgende verklaringen van de opnemers van Zeeland en Hoorn .
26/09/1628, 6
HHM lezen het rekest van de reders van de vijf schepen uit Hoorn die in mei 1627 door de schepen
06/10/1628, 3
de brief van de burgemeesters en raden van Amsterdam d.d. 5 okt. en van Hoorn d.d. Hoorn 30
11/10/1628, 13
De burgemeesters en raden van Hoorn verzoeken d.d. Hoorn 6 okt. het voor HHM lopende proces tussen Jan Aelbertsz.
21/10/1628, 11
De burgemeesters en raden van Hoorn berichten d.d. Hoorn 17 okt. niet te kunnen toestaan dat Jan
10/11/1628, 6
Gesteund door een brief van de burgemeesters en raden van Hoorn verzoekt Arent Heins van
28/11/1628, 8
HHM lezen het met voorschrijven van de magistraten van Hoorn d.d. 22 nov. gesteunde rekest van Jacob
04/12/1628, 7
te verlenen. Gelet op de aanbevelingsbrieven van de magistraat te Hoorn in november
09/01/1629, 8
De Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier te Hoorn nomineren in een brief ... . Burgemeesters en raden van Hoorn bevelen d.d. 5 jan. Crap aan. HHM benoemen Crap.
30/01/1629, 1
HHM besluiten op de missive van het stadsbestuur van Hoorn d.d. Hoorn 24 jan. te schrijven aan ... de grootmeester van Malta om Hendrick Roeloffs , burger uit Hoorn, die eerst door de
05/02/1629, 2
Volckert Dircxsz. , met de bijbehorende brieven van het stadsbestuur van Hoorn

Volledige tekst Meer opties..