60 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Huissen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  huissen

Zoekopdracht aanpassen
26/03/1626, 13
een edelman genaamd Reidtraedt en zijn vrouw hebben aangehouden toen zij uit Huissen kwamen.
15/04/1626, 9
Aangevoerd wordt dat enkele steden weer beginnen met het slaan van rijksmunten en dat ook te Huissen
20/04/1626, 8
en voeren aan dat Nispen zich onder gewapend geleide naar Huissen heeft begeven ... risico dat het land met valse munten overspoeld raakt, Nispen bij deze te machtigen opnieuw naar Huissen
21/04/1626, 1
van de muntslag wordt besloten dat naast Van Nispen ook Van der Meiden naar Arnhem en Huissen zal gaan.
28/04/1626, 5
schrijven d.d. Arnhem 26 april dat zij Claes Mathysz. niet in Huissen hebben ... daar gevestigde slot. De ambtman van Huissen heeft echter bij de hand beloofd dat hij hem in verzekerde ... houdt totdat HHM hun bedoelingen hebben laten weten en voorzover hij niet in Huissen terechtstaat. ... en aan hen zal tevens last gegeven worden te achterhalen wie de munten te Huissen leveren.
01/05/1626, 12
Uit het essay van het te Huissen gemunte geld blijkt dat de munten onder de waarde te zijn geslagen. De
05/05/1626, 7
is gelegd op hun munt te Huissen en verzoeken de redenen te mogen vernemen ten einde die aan de
12/05/1626, 5
verricht op grond van de resolutie van 21 april inzake de valsemunterij in Huissen
13/05/1626, 1
onder inlevering van hun rapport uitgebreid verslag gedaan van de valsemunterij in Huissen
14/05/1626, 8
Deventer te verzoeken alle documentatie en tekeningen aangaande de munt te Huissen naar 's- Gravenhage op
15/05/1626, 4
De zaak van de muntslag te Huissen is met het daarover gisteren verstrekte advies van de generaalmeesters
03/06/1626, 3
Claes Meinerts ondervraagd over het slaan van valse munten te Huissen ... te Huissen. De generaalmeesters die daar zijn geweest zullen een antwoord opstellen.
10/06/1626, 17
resolutie van 3 juni hebben de generaals van de Munt hun advies over de muntslag te Huissen ingeleverd. ... verzocht tegen de in Huissen gevangen zittende Claes Matthijssen en de jood Adolph Abrahams
20/06/1626, 3
, licentvrij te mogen slijten aan de inwoners van Huissen . De RvS zal hierover adviseren.
03/07/1626, 19
hoogte stellen van de leveranciers van de munt in Huissen om daarvan verslag te doen.
08/07/1626, 10
Meinerts en de munt te Huissen . HHM blijven bij de resolutie van 3 juli.
21/07/1626, 12
zijn teruggekeerd. Inzake het tweede punt, het verbod op de valse munten uit Huissen ... te Emmerik [Emmerich] en Huissen onderzoeken en daarover advies uitbrengen aan HHM.
22/07/1626, 5
van hun gesprek met Nispen over diens memorie inzake de munt te Huissen . Beide
27/07/1626, 17
en Brienen teneinde conform de resolutie van 21 juli in Emmerik [Emmerich] , Huissen
30/07/1626, 9
Doublet zal Nispen 300 gld. voorschieten voor zijn reizen naar Emmerik [Emmerich] en elders vanwege de muntfraude te Huissen .
01/08/1626, 2
Hoorn heeft laten weten dat de beeldenaren van de te Huissen geslagen valse munten klaar zijn,
06/08/1626, 4
regering in Kleef bekendmaking van de punten die de te Huissen gevangenzittende ... de munt te Huissen en de daar gepleegde beslagleggingen ongedaan te maken. Met de besluitvorming
13/08/1626, 10
Emmerik 11 aug. over hetgeen hem en Brienen te Emmerik [Emmerich] en Huissen ... opgestuurde ontwerp van een plakkaat tegen de te Huissen geslagen valse munten zal worden bestudeerd.
25/08/1626, 14
Inzake de door dezelfde raden geschreven brief over de munt te Huissen wordt de komst van Nispen afgewacht.
05/09/1626, 10
Schagen , Rode en Walta zullen met Nispen diens schriftelijke rapport over de munt te Huissen bespreken.
12/09/1626, 8
gegeven dat een koopman uit Amsterdam vanwege leveranties aan de munt te Huissen
16/09/1626, 16
Brandenburg inzake de munt te Huissen . Met het oog op de voor 8 okt. afgesproken bijeenkomst
21/09/1626, 5
tot een door dr. Heimbach verzocht overleg over zowel de munt te Huissen
23/09/1626, 7
ontvangen brief van de keurvorst van Brandenburg inzake de munt te Huissen . Ook verzoekt ... te Kleef . Inzake de munt te Huissen zullen HHM antwoorden op de drie specifieke punten die ... hebben toegebracht aan de munt te Huissen tot vergoeding zullen worden verplicht; ten derde, dat
29/09/1626, 13
ongemoeid te laten. Zij dienen zijn onpartijdige justitie inzake de munt te Huissen ... besloten dat de generaals van de Munt niets zullen ondernemen tegen de in Huissen
14/11/1626, 11
Rantwyck en Aelberts hebben de kwestie van de munt te Huissen bestudeerd en zijn tot de
05/12/1626, 18
bestemde antwoord inzake de munt te Huissen . De tekst zal worden bestudeerd.
17/12/1626, 13
duizenden vervalste munten uit Huissen in omloop heeft gebracht. De remonstrantie en bijbehorende
11/02/1627, 9
Matthyssen nu reeds negen maanden gevangen wordt gehouden vanwege de munt te Huissen
19/04/1627, 3
valse munten in Huissen . HHM zullen morgen fiscaal Kinschot hierover horen.
30/04/1627, 3
De vrouwe van Rumen mag vrij haar meubels naar Huissen brengen.
07/05/1627, 8
stukken vergoeding van de schade die zij zegt te hebben geleden door plundering van de munt van Huissen
15/07/1627, 10
van de Munt wegens hun beslagleggingen in Huissen te straffen, ten
29/04/1628, 22
de aan contributie onderworpen plaatsen niet vrijstellen - zoals is gebeurd met Huissen
29/05/1628, 10
en de vrijstelling van de contributies voor Huissen , Neustadt en Gimborn zijn
14/07/1628, 12
voor de inzet van personeel in de zaak van de valse Huissen se munt en die tegen
15/07/1628, 15
declaratie ingediende stukken inzake de inzet van personeel in de zaak van de valse Huissen
16/09/1628, 4
zonder paspoort zijn aangekomen en worden vastgehouden. Zij hebben verteld als bijgezant naar Huissen
29/09/1628, 13
investituur voor de suppliant hebben geregeld. HHM laten de in Huissen met de afgevaardigden
07/10/1628, 19
Heuvel in 1623 aan de afgevaardigde van het eskader soldaten van de vijand in Huissen
07/10/1628, 29
aangaande de kwestie van de munt van Huissen en het optreden tegen Jan Cuisten . Aangaande
09/10/1628, 1
Roelandt van Marteloch . De commissarissen zijn immers niet zelf in Huissen geweest, doch slechts
02/11/1628, 22
quoten laten innen van de contributies waarop de steden Neustadt en Huissen
17/04/1629, 8
machtiging om de contributies te innen. Ook over de handelwijze van HHM inzake de Munt van Huissen
04/05/1629, 14
geen kennis te hebben. Op het derde punt, aangaande de Munt van Huissen en het aldaar

Volledige tekst Meer opties..