265 resoluties gevonden.

Gezocht op: *IJssel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ijssel, ijsseloord, ijsselstein, overijssel

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
, burgemeester van Zutphen, over de uitdieping van de Rijn en de IJssel bestudeerd. Zijn bedoeling ... Schenkenschans ['s-Gravenwaard] tot aan IJsseloord en voorts vanaf de IJssel tot ... op de Nederrijn vanaf IJsseloord tot aan Culemborg . HHM laten de gedeputeerden hun ... door Overijssel ) worden weggenomen. De heren van Holland en Utrecht gaan op behagen akkoord.
10/01/1626, 9
gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en IJssel , hebben
12/01/1626, 10
gestelde wijzigingen in de voorwaarden inzake het uitdiepen van de Rijn en IJssel onderzocht ... en aan het schephoofd bij IJsseloord . De RvS zal er ook voor zorgen dat de werken
21/02/1626, 2
afdanking alsnog uit te voeren. De heren van Overijssel verklaren dat eerst beraad moet uitwijzen of de
18/04/1626, 10
1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, 's- Gravenwaard en op de IJssel is gedaan, ... is aanbesteed. Ook is met dr. Opten Noort , burgemeester van Zutphen, afgesproken de IJssel
25/04/1626, 6
dat de boeren die aan de overzijde van de IJssel wonen in zowel het graafschap Zutphen als
06/05/1626, 8
Op verzoek van dr. Opten Noorth zal de zaak van de uitdieping van de IJssel geresumeerd
11/05/1626, 6
beschikbaar hebben, maar niet consenteren in het geld voor de uitdieping van de IJssel
16 /05/1626, 17
De kwestie van de IJssel wordt opnieuw in behandeling genomen. Dr. Opten Noort heeft ... Zo zal het de aannemer vrij staan om aan beide zijden van de IJssel te werken. Ook ... Deventer , het tweede vanaf Deventer tot Doesburg , het derde van Doesburg tot IJsseloord
03/06/1626, 5
Dr. Opten Noort verzoekt te regelen dat hij de 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel ontvangt.
09/06/1626, 20
Een niet ondertekende uiteenzetting over middelen om de vijand buiten de Waal en de IJssel te houden, gaat voor onderzoek en advies naar de RvS.
16/06/1626, 13
Het besluit van 30 sept. 1625 over de beveiliging van de IJssel , opengebroken door het voorstel
20/06/1626, 19
Dr. Opten Noort heeft ordonnantie verzocht van 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel
24/06/1626, 16
en de watertoevoer naar de IJssel alsmede de beveiliging van de rivier nu het beste aangepakt
25/06/1626, 14
vanwege de grotere veiligheid de twaalf tonnen boter die zij jaarlijks van enkele landerijen in Overijssel ontvangt,
17/07/1626, 25
De gedeputeerden van Utrecht hebben voorgesteld het beraad over de IJssel te hervatten. Besloten is dit uit te stellen tot morgen.
17/07/1626, 28
['s-Gravenwaard] bij 's- Gravenwaard en vanaf dat punt tot IJsseloord zou met
19/07/1626, 3
Arent van Cruijs , licentmeester te Deventer, schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 11 juli wat de dorpen in Overijssel
25/07/1626, 15
Van Nijmegen tot IJsseloord zou men acht in plaats van veertien redoutes moeten plaatsen.
28/07/1626, 14
van de redoutes tussen Nijmegen en Gorinchem en van Nijmegen tot IJsseloord
29/07/1626, 1
De RvS heeft conform de resolutie van 24 juni nader geadviseerd over het uitdiepen van de IJssel en een nieuw
30/07/1626, 4
dat onmogelijk is worden enkele redoutes of wachthuizen aangelegd. Van Nijmegen tot IJsseloord ... toegezien op het zeker stellen van de werklieden. De gedeputeerden van Overijssel ... hebben voorts bedongen dat de kwestie van de uitdieping van de IJssel ook wordt afgehandeld.
03/08/1626, 3
Rantwijck en de anderen heren die op 29 juli zijn gecommitteerd tot de zaak van de IJssel , ... tot aan de schans bij Cothen een diepte van vijf voet op de laagste punten van de IJssel te realiseren ... twee jaar die breedte en diepte te onderhouden waardoor de IJssel voor alle schepen bevaarbaar
04/08/1626, 8
De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat
07/08/1626, 14
leger zullen schepen niet noordelijker mogen varen dan Nijmegen of IJsseloord . Als zij willen
10/08/1626, 13
abolitie en mag zich vrij vestigen op het platteland van Overijssel op voorwaarde dat ... hij de eed van trouw aflegt ten overstaan van de Gecommitteerde Raden van Overijssel .
21/08/1626, 11
gld. voor de uitdieping van de IJssel en de verleden jaar verzochte versterking bij Steenbergen ... Op het punt van de IJssel en Steenbergen zullen de provincies hun consenten nazien.
18/09/1626, 12
steden in Overijssel en behoeven die steden zich in dezen niet tegenover HHM te verantwoorden. ... van Overijssel met de Generaliteit is dit bedrag voor de jaren 1621, 1622 en 1623 geschrapt.
12/10/1626, 3
garnizoen worden gelegd bij de Maas , Waal , Rijn en IJssel . Aangezien
02/11/1626, 9
de 300.000 gld. ten behoeve van de fortificatiewerken en de uitdieping van de IJssel
03/11/1626, 3
van de cavalerie in de steden aan de IJssel zal worden ondergebracht. De rest gaat
26/11/1626, 11
over de bezetting van de IJssel . Rantwyck , Eck , Beaumont , Rode
30/11/1626, 5
De gedeputeerden die met Z.Exc. in beraad zijn geweest over de uitdieping van de Rijn en de IJssel ... De aanleg van de lange krib en de hoofden boven Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en bij IJsseloord
01/12/1626, 1
heeft ontboden om hen te bewegen tot het breken van het ijs in de Waal en de IJssel .
02/12/1626, 11
, Arnhem en Grave worden bericht schepen niet verder dan tot Nijmegen, IJsseloord
03/12/1626, 1
Tielerwaard voor het breken van het ijs vanaf IJsseloord tot 's- Gravenwaard en daarvandaan
05/12/1626, 9
onder te brengen. Die kunnen dan tezamen met de vijftien ruitercompagnie├źn uit de IJssel
05/12/1626, 16
overleg over het breken van het ijs in de Waal hebben gerapporteerd dat het van IJsseloord
12/12/1626, 13
van 350 gld. per stuk voor het ijsvrij houden van de Rijn vanaf IJsseloord tot
19/12/1626, 2
In aanwezigheid van Z.Exc. rapporteren de gecommitteerden die de Rijn en IJssel hebben ... heeft namens Utrecht nog aangevoerd het niet raadzaam te achten bij IJsseloord werken
21/12/1626, 8
zij hebben gemaakt voor de inspectie van de rivieren bij 's- Gravenwaard en IJsseloord .
22/12/1626, 1
het beraad over de uitdieping van de IJssel . Op hun comparitie is de heren meegedeeld dat deze keer nog
22/12/1626, 6
over de inspectie van Rijn en IJssel . Na bespreking van de diverse voorstellen ... voor uitdieping van beide rivieren bij 's- Gravenwaard en IJsseloord is besloten de RvS ... worden hersteld en het grind uit de monding van de Rijn zal worden weggehaald. Onder IJsseloord, ... Ook zal het grind uit de monding van de IJssel worden weggehaald. De RvS is ... schorren in Rijn en IJssel te doen bekrammen. De grote en kleine kribben die zich bevinden aan de andere
31/12/1626, 6
in de voor het fort en de uitdieping van de IJssel gevraagde 300.000 gld. op te brengen.
07/01/1627, 7
schrijven door eigen brieven en anderszins te ondersteunen. De heren van Overijssel verklaren ... dat hun principalen bereid zijn de consenten op te brengen mits Overijssel net als
14/01/1627, 15
van Holland hebben ter vergadering meegedeeld dat de Staten van Overijssel ... De kosten worden bestreden door elke last turf die de sluis passeert en in Overijssel ... voor meer goederen dan bij octrooi is toegestaan geld wordt gevraagd en ook dat Overijssel ... deductie met bijbehorende stukken. De heren van Overijssel laten weten dat de klachten
19/01/1627, 1
beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland , Utrecht , Friesland en Overijssel
22/01/1627, 4
nog niet betaald en voor het uitdiepen van de IJssel is eveneens geen geld. Ten derde
22/01/1627, 7
worden aangespoord de Waal en de IJssel open te houden volgens het met hen gemaakte akkoord.
29/01/1627, 11
d.d. 22 jan., schrijven zij reeds maatregelen te hebben genomen voor het ijsvrij houden van de IJssel .

Volledige tekst Meer opties..