42 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Kampen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  kampen

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
Indien tussen Cothen en Kampen enige ondiepten mochten ontstaan, moeten die (als besproken
18/04/1626, 10
temeer omdat bij de Schenkenschans en Kampen al voor een behoorlijk bedrag aan werk
13/08/1626, 16
A Costa verzoekt voorschrijven aan Kampen om recht te verkrijgen. HHM laten apostilleren dat zij de zaak aanbevelen.
12/09/1626, 7
Adriaen Claessen Muijt heeft laten weten dat te Kampen en te Zwolle schellingen respectievelijk goudguldens
18/09/1626, 12
en de Zwolse goudgulden van 28 st. gelezen. Het advies zal Kampen en Zwolle worden toegestuurd met ... de magistraten van Kampen en Zwolle, ook al hebben HHM geen zeggenschap over de rijksmunten van ... de drie Behalve in Kampen en Zwolle bevond zich een derde munt te Deventer .
27/02/1627, 12
van de Maas bij Spaarndam en die van de IJssel bij Kampen . Calandrini zal
30/04/1627, 8
in Kampen . De generaalmeester wil nu naar Kampen gaan en, indien dit zo is, de stempels intrekken.
31/01/1628, 3
berichten verder dat Deventer , Kampen en Zwolle vanwege de beëindiging van ... hun muntslag in 1606 jaarlijks 2.000 gld. is toegekend, hetgeen Deventer en Kampen tot nog toe
26/06/1628, 12
De burgemeesters van Kampen verzoeken d.d. Kampen 14 juni dertien schippers, inwoners
14/07/1628, 9
geïnsereerd in S.G. 3187. De ridderschap en de steden Deventer , Kampen en Zwolle ... Bovendien hebben Deventer, Kampen en Zwolle jaren geleden besloten zonder enige kennisgeving ... hebben de steden op de laatste Landdag te Kampen bij openbare plakkaten de burgers van Hasselt
20/10/1628, 23
het terug aan de burgemeesters en raad van Kampen met het verzoek er een passend besluit over te nemen.
04/01/1629, 4
De gedeputeerden van Holland melden dat in de Munt van Kampen daalders of guldens van 28 st.
04/01/1629, 8
worden. HHM nemen hetzelfde besluit als in het voorgaande geval van de in Kampen gemunte daalders.
09/01/1629, 1
als die van Kampen , in te trekken. HHM geven hem brieven hierover mee.
29/01/1629, 6
of, ter compensatie, een soortgelijk kantoor in Kampen te mogen vestigen. Omdat het niet
30/01/1629, 5
het betreffende kantoor of de oprichting van een compenserend nieuw kantoor in Kampen .
31/01/1629, 9
Overijssel en die van Kampen . Hij is hierover niets meer te weten gekomen en vraagt ... Van der Meyden om vanuit Harderwijk naar de munt van Overijssel en eventueel ook naar Kampen
12/02/1629, 10
te sluiten en een nieuw te Kampen op te richten. De missive wordt gestuurd aan de
20/02/1629, 6
halve stuivers en 1.500 pond aan duiten is geslagen. In Kampen vertelde men hem
28/03/1629, 16
Ontvangen is een missive van het stadsbestuur van Kampen d.d. 17 okt. 1628, waarin zij berichten over de ... suppliante. Zij mag zich niet meer wenden tot HHM , maar alleen nog tot de magistraat van Kampen .
16/07/1629, 2
naar Kampen brengen. Alle bovengenoemde beslissingen worden aan Z.Exc. geschreven.
24/07/1629, 12
te voorzien. Tevens moet de Raad regelen dat ze zo snel mogelijk naar Kampen gebracht worden. Van
28/07/1629, 14
bedenkelijk de garnizoenen van Kampen en Deventer te laten monsteren, maar vraagt
03/08/1629, 1
worden gebracht. Een burgemeester van Kampen is naar Enkhuizen gekomen en heeft ... het garnizoen van Kampen wordt overgelaten aan Z.Exc., die door HHM op de hoogte wordt gebracht.
04/08/1629, 4
Hardenberch , burgemeester van Kampen, vertelt HHM over de zwakte van zijn stad en de omliggende ... HHM de meerderheid van de soldaten te legeren tussen Zwolle en Kampen om
04/08/1629, 6
De gedeputeerden in Arnhem schrijven d.d. 2 aug. dat lonten en buskruit naar Kampen gestuurd ... de IJssel te sturen. HHM machtigen de RvS een commies of een conducteur naar Kampen te sturen
04/08/1629, 17
Tercuijle verzoekt nadrukkelijk het merendeel van de soldaten te legeren tussen Kampen en Zwolle
04/08/1629, 21
HHM overwegen Tercuijlen in plaats van Herdenberch , burgemeester van Kampen, naar Z.Exc. ... van het merendeel van de soldaten en het versterken van het garnizoen te Kampen . Vanwege
06/08/1629, 1
Naar Deventer hebben ze honderd vaten buskruit gestuurd en naar Kampen , Elburg
07/08/1629, 8
d.d. 3 aug. over het sturen van soldaten naar Kampen . Er wordt geen resolutie genomen.
15/08/1629, 8
consenten ter betaling van de benodigdheden voor de andere steden. Ook zullen de steden Kampen , Zwolle
16/08/1629, 13
voor het lot van de zwakke garnizoensstad Kampen . HHM zullen het stadsbestuur van Amsterdam verzoeken ... de binnen zijn stad gelichte compagnie naar Kampen te zenden, en deze van tijd tot tijd te versterken
16/08/1629, 30
het zeer zwak is. De vrees bestaat dat hij daarna op zal trekken naar Kampen , dat ... al schriftelijk heeft gevraagd. Deze moeten in allerijl naar Kampen worden gestuurd.
18/08/1629, 15
Op sterk aandringen van Ter Cuijlen besluiten HHM aan het stadsbestuur van Amsterdam te schrijven een compagnie soldaten naar Kampen te sturen.
20/08/1629, 11
. De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal het gebied tussen Dieren en Kampen
21/08/1629, 22
gezonden, zijn niet verder gekomen dan Kampen . Er wordt geen resolutie genomen.
25/08/1629, 16
schansen aldaar, maar hoofdzakelijk ook de IJsseldijk van Zwolle tot Kampen en de dijk ... Dit is niet alleen ter behoud van de stad Zwolle, maar ook van de steden Kampen, Hasselt
01/09/1629, 15
, Zutphen , Doesburg , Deventer , Zwolle , Kampen , Hattem , Harderwijk
30/11/1629, 10
Ten vijfde verzoekt de Admiraliteit in het Noorderkwartier haar te machtigen in Kampen een
14/01/1630, 9
. Zij verzoeken gemachtigd te worden om te Kampen een kantoor van konvooien
18/02/1630, 6
van alle sluikhandel tussen Deventer en Kampen , een kantoor van konvooien en licenten te Kampen
06/05/1630, 5
mag verblijven bij zijn moeder te Kampen of elders, met tenietdoening van strafvervolging

Volledige tekst Meer opties..