71 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Keulen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  keulen

Zoekopdracht aanpassen
21/01/1626, 6
de correspondentie schijnt te willen belemmeren. Als tegenmaatregel zou de post van Antwerpen op Keulen
26/01/1626, 9
als dezen de pas door het graafschap Mark nemen om levensmiddelen uit het bisdom Keulen
03/03/1626, 9
Jan Sem , schipper uit Tiel, mag zijn samoreus zonder lading terugbrengen vanuit Keulen .
18/03/1626, 5
van Nijmegen , de bij paspoort van 5 nov. 1625 toegestane goederen alsnog naar Keulen te mogen uitvoeren.
14/04/1626, 4
en de prins van Polen van Keulen naar Emmerik [Emmerich] te vervoeren en aldaar voorlopig te kelderen.
30/05/1626, 8
Franck van den Heuvel , burger uit Helmond, verzoekt een vaatje garen van Keulen naar Helmond te mogen brengen. De RvS zal hierover adviseren.
13/06/1626, 11
Christiaen Kircherten , burger van Keulen, verzoekt paspoort om een partij ossen en enkele veulens uit respectievelijk het aartsbisdom ... Bremen en het graafschap Oldenburg naar Keulen te mogen brengen. HHM wijzen zijn verzoek af.
27/06/1626, 9
trad had uitgevoerd, van Dorsten naar Keulen te mogen vervoeren. Aangezien het niet
27/06/1626, 10
15 st. Hem is vanwege zijn buitengewone inspanningen en de huidige duurte in Keulen
14/07/1626, 8
d.d. 11 juli is op het meegestuurde rekest akte verleend dat de Republiek de stad Keulen
02/09/1626, 12
24, 12 en 12 tolvoeder wijn te vervoeren van Keulen naar Emmerik [Emmerich] onder waarborg
11/11/1626, 3
De abdis van Herckenrode vraagt paspoort voor een ongestoorde aanvoer van haar wijnen van Keulen naar de abdij. De RvS zal advies uitbrengen.
03/12/1626, 7
namens het land de licenten te innen van goederen die van Keulen of andere neutrale
09/01/1627, 9
tezamen met enkele matrozen gemaakte buit. Zij hebben een betaalmeester in Spaanse dienst die zij uit Keulen
16/02/1627, 3
de hervatting van de handel op neutralen, tevens goederen naar Keulen verder dan Wezel
19/03/1627, 2
geschut. Jan Thijssen uit Eindhoven verzoekt harnasplaten uit Keulen te mogen invoeren.
20/03/1627, 7
Dirck Schaeij , soldaat onder kapitein Pieter Aerts , klaagt dat de magistraat van Keulen zijn ... schip en goederen in beslag heeft genomen. Hij vraagt de schade op de burgers en ingezetenen van Keulen te mogen
25/03/1627, 16
maar dat Van der Linden eerst naar Keulen moest varen en daarvandaan vertrokken is onder
28/04/1627, 7
per brief laten weten twaalf Brabant se glaskramers, die met glas uit Keulen
26/05/1627, 10
de Infanta heeft Herman Ubbinck 24 tolvoeder rijnwijn in Keulen ingescheept
08/06/1627, 2
Burgemeesters en raad van Keulen antwoorden op de aan hen gerichte brief ten gunste van ... maar door de voorzitter en schepenen [van het hooggerechtshof te Keulen] gedaan. Het stadsbestuur
21/06/1627, 14
steden en op het platteland te reizen om zaken te doen voor de kartuizers in Keulen .
22/06/1627, 8
van het bericht van Dirck Scheij over de op 8 juni ontvangen brief van de magistraat [van Keulen
26/06/1627, 12
Bartholomeus van Panhuisen , krijgt voorschrijven aan de magistraat van Keulen
12/07/1627, 5
nadat hij tegen losgeld was vrijgelaten. Hij had paspoort om via Keulen naar zijn huis in
29/07/1627, 2
Voorzitter en schepenen van het hooggerechtshof in Keulen antwoorden d.d. 13 juli op de brief d.d. 22 juni van HHM ten
31/07/1627, 1
De voorzitter en schepenen van het hooggerechtshof te Keulen antwoorden d.d. 13 juli op de brief
03/09/1627, 5
stuks lijnwaad van Kempen in het bisdom Keulen naar Kleef brengen en daarvandaan naar de Republiek.
05/09/1627, 2
Jan Jochim de Rustorf mag over de Rijn uit Keulen vrij drie kisten met boeken invoeren.
06/09/1627, 3
De voorzitter en schepenen van het keurvorstelijk hooggerechtshof in Keulen antwoorden d.d. 28 aug. op
17/09/1627, 16
zestig stuks Engels laken naar Kempen in het bisdom Keulen brengen.
13/01/1628, 10
HHM verlenen ordonnantie op de declaratie van de bode op Keulen Michiel Poppen van 95 gld. 7 st. aan portokosten op brieven uit Keulen .
18/01/1628, 10
soldaten de barken en schepen die de Maas op en af varen met goederen uit Keulen
02/02/1628, 9
Dirck Scheij vraagt om hulp vanwege door hem opgelopen schade in Keulen . HHM schrijven agent
27/05/1628, 8
1627. Voor hun hofhouding vragen zij toestemming vrij rijnwijn te laten vervoeren van Keulen naar
12/08/1628, 5
Deze waren in Münster op acht karren geladen om daarvandaan over Keulen
25/08/1628, 12
aan hem gerichte brief van de burgemeesters en raden van Keulen d.d. 29 juli heeft gestuurd. Deze bevat
29/08/1628, 8
veel andere goederen ten onrechte door die van Keulen gestolen beitelaak in Rees is aangekomen.
05/09/1628, 11
De afgevaardigden van het Kwartier Nijmegen berichten dat de burgemeesters en raad van Keulen ... reeds heeft begunstigd. De regering van Keulen verzoekt de heren van Nijmegen hiertoe geld bij te
11/10/1628, 6
stokvis vanuit Nijmegen te hebben verkonvooid naar Keulen . Met deze partij op karren geladen stuitte
27/10/1628, 10
Op verzoek van Matheus Pietersz. uit Gorinchem, verlenen HHM hem voorschrijven aan de raad van Keulen , waar hij een
12/12/1628, 11
onrecht dat hem door de regering van Keulen is aangedaan. Deze heeft daarmee haar neutraliteit ... verlenen waarmee hij de burgers of ingezetenen uit Keulen of hun goederen, komend te Emmerik [Emmerich]
29/12/1628, 15
op de goederen die de ingezetenen van Keulen toebehoren en die gevonden worden ... gemaakt dat hem te Keulen justititie geweigerd is. Er wordt geen resolutie genomen.
08/01/1629, 15
koning van Spanje aan het stadsbestuur van Keulen een aanzienlijk bedrag heeft gevraagd ... toevoer over de Rijn . HHM overwegen Billerbeeck te gelasten het stadsbestuur van Keulen
22/01/1629, 7
De deken en het domkapittel van Keulen verzoeken in een missive d.d. Keulen 11 dec. 1628 een aantal in een lijst gespecificeerde
10/02/1629, 6
HHM kennen Michiel Poppe , bode tussen Amsterdam en Keulen, de verzochte vergoeding van 147 gld. 5 st. toe voor ... het briefport tussen 's- Gravenhage en Amsterdam , en vandaar op Keulen en andere Duitse steden en
12/02/1629, 3
worden, waarna ze naar Keulen en andere neutrale gebieden gebracht zullen worden.
15/02/1629, 3
klagen dat zij belet worden in het reëele bezit van enkele huizen en erven in Keulen ... . HHM verlenen de supplianten voorschrijven bij de magistraat van Keulen, om HHM te informeren over
06/03/1629, 8
Agent Henrick van Bilderbeeck krijgt op zijn verzoek een gratis paspoort om vanuit Keulen voor drie weken naar de Republiek te
26/03/1629, 3
in een rekest dat hij op weg naar de Frankfurter Messe op het raadhuis in Keulen is ... hij had bekend anabaptist of mennoniet te zijn. HHM zullen de magistraat van Keulen schrijven de suppliant

Volledige tekst Meer opties..