345 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Kleef* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  kleef, kleefs, kleefse

Zoekopdracht aanpassen
15/01/1626, 11
Van der Haer rapporteert voorts dat, hoewel zij daartoe ernstig zijn verzocht, de Kleef se raden weigeren
16/01/1626, 2
De Kleef se stadhouder en raden geven d.d. Emmerik [Emmerich] 8 jan. credentie op secretaris Martin Stutzingen . Diens memorie
26/01/1626, 9
mandaat hebben doen publiceren dat ingezetenen die ossen in het vorstendom Kleef weiden gebiedt ... van goederen blijft gelden. IV HHM wordt om een aan de commandanten in Kleef
29/01/1626, 15
Kapitein Engelbert Charles klaagt dat de Kleef se raden in het afdanken van zijn ruitercompagnie
12/02/1626, 13
aangezien het de raden van Kleef aan middelen ontbreekt door de executie op ... Gulik [Jülich] en Berg . De RvS zal de Kleefse raden schrijven dat zij moeten uitzoeken
27/02/1626, 7
[Emmerich] 13/23 feb. op het schrijven van HHM d.d. 18 feb. dat de keurvorstelijke Kleef se
07/03/1626, 6
De Kleef se raden van de beklagen zich d.d. Emmerik [Emmerich] 26 feb. over de commandant
12/03/1626, 4
Op verzoek van kapitein-majoor Wessel van Wilich te Gennep zal aan de Kleef se raden worden geschreven
13/03/1626, 18
worden lastig gevallen met de nieuwe recherche door de Kleef se ambtenaren. Gelast wordt de retroacta na te gaan.
26/03/1626, 13
Vanwege de Kleef se raden wordt geklaagd over de soldaten van de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die
27/03/1626, 10
op de landen van Germerzeel in het Land van Kleef te doen weiden. De RvS moet adviseren.
31/03/1626, 9
onlangs nog op paspoort een partij goederen van Emmerik [Emmerich] naar Kleef
04/04/1626, 12
Gulik [Jülich] op het Kleef se, laten HHM apostilleren dat het plakkaat handel tussen neutrale
06/04/1626, 9
Stadhouder en raden in Kleef klagen in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 19 maart over soldaten ... in Kleef hun levensbehoeften vrij mogen halen. De RvS wordt om advies gevraagd.
07/04/1626, 7
paspoort om hier, in Gulik [Jülich] , Kleef en andere neutrale gebieden
18/04/1626, 9
De RvS heeft 16 april een advies opgesteld over de op 6 april ontvangen brief van de stadhouder en raden in Kleef
02/05/1626, 2
De RvS moet adviseren over het verzoek van Kleef en Kranenburg om op de door deze steden ingeleverde
05/05/1626, 6
aan de Palts-Neuburgse regering van Gulik, Berg en Kleef zal schrijven dit optreden te doen
05/05/1626, 7
De Kleef se stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 23 april met het verzoek ... raden een verzoek d.d. Emmerik 18 april aan de steden in Kleef toe te staan hun levensbenodigdheden
08/05/1626, 10
Gulik [Jülich] vrij naar Goch , Kleef en Kalkar mag vervoeren. De RvS wordt om advies gevraagd.
13/05/1626, 12
In zijn advies van 9 mei over zowel het 6 april ontvangen schrijven van de Kleef se raden
13/05/1626, 13
vanwege de mogelijke fraude de neutrale steden en plaatsen in het Land van Kleef de
16 /05/1626, 18
III De graaf heeft uitsluitend paspoort verstrekt voor kleine partijen goederen voor Kleef , ... IV De graaf heeft uitsluitend paarden doorgelaten die in het Land van Kleef zijn grootgebracht
19/05/1626, 2
Graaf Willem van Nassau schrijft d.d. 15 mei dat de Kleef se raden een edelman genaamd Meinart Klaetz
26/05/1626, 9
Hij zou niet meer contributie mogen eisen van dit gebied dan zijn heer van Kleef
27/05/1626, 4
Emmerik [Emmerich] , in strijd met het verbod van de Kleef se raden, preekt.
30/05/1626, 23
aan de keurvorstelijke kanselarij te Kleef . De retroacta zullen worden nagezien.
02/06/1626, 10
Het betreft de contributies van het Land van Gulik [Jülich] en het Land van Kleef
03/06/1626, 3
verzoekt een antwoord op de brief van de Kleef se raden d.d. 19 april inzake de valsemunterij
09/06/1626, 15
Die van Kleef hebben in een nadere remonstrantie opnieuw levensmiddelen verzocht. Met een beslissing wordt gewacht totdat een algehele verordening zal zijn opgesteld.
13/06/1626, 9
. Besloten wordt de regering van de keurvorst in Kleef te antwoorden dat het niet dan billijk
17/06/1626, 6
, zal worden geschreven aan de Kleef se raden met het verzoek de suppliant behulpzaam te zijn bij het
17/06/1626, 8
eigen gewas uit het Land van Kleef , ongeveer 36 mud rogge en ander graan, vrij naar
20/06/1626, 5
en Holt dezelfde neutraliteit toe te staan als aan Goch , Kleef en andere
20/06/1626, 8
HHM besluiten conform het advies de baron toe te staan zijn koren uit het Land van Kleef
02/07/1626, 8
Cornelis Gerrits mag tegen betaling van 's lands rechten ten behoeve van de Kleef se raden
03/07/1626, 19
Meinerts en in antwoord op een schrijven van de Kleef se stadhouder en raden, is
06/07/1626, 10
Op verzoek van Jan Andries Moorbeeck zal aan de Kleef se raden worden geschreven hem
08/07/1626, 10
In een brief d.d. 23 juni vragen de Kleef se raden om uitstel en overleg in de zaak van Claes
11/07/1626, 7
De Kleef se raden schrijven d.d. 2 juli met het verzoek de punten van de aanklacht tegen de inmiddels aangehouden
21/07/1626, 8
De RvS moet adviseren over het schrijven van stadhouder en raden in Kleef d.d. Emmerik [Emmerich] 11 feb. ... van Duisburg en van verschillende andere plaatsen in het Land van Kleef
25/07/1626, 14
De lijst van te halen goederen die door Kleef is ingeleverd zal aan secretaris Huigens
31/07/1626, 14
De memories van Rumen waarin wordt verzocht om kalk voor het herstel van de kanselarij te Kleef en om turf, sparren en andere
06/08/1626, 4
richter in [het ambt] Hetter, verzoekt in een memorie namens de keurvorstelijke regering in Kleef ... wordt gewacht totdat Nispen en Brienen zijn teruggekeerd uit het Land van Kleef .
07/08/1626, 14
gelegen neutrale steden te brengen. Voor Goch , Kalkar , Kleef , ... op een lijst toe te staan. Inzake Kleef, Griet en Griethausen , nagenoeg enclaves
19/08/1626, 3
van neutraliteit aan de steden in Mark , maar wel in overweging geeft eerst de Kleef se
25/08/1626, 7
De RvS adviseert d.d. 17 aug. gezien hun nabije ligging Kleef , Griet , Griethausen
25/08/1626, 14
De Kleef se raden excuseren de levering aan het magazijn te Ravenstein . De RvS wordt om een reactie gevraagd.
28/08/1626, 9
De RvS wordt advies gevraagd over een namens de Kleef se raden overhandigde memorie.
01/09/1626, 2
De RvS dient te adviseren over het verzoek van Rondolphus van Holsaet met een kar van Luik naar enkele neutrale steden in het Land van Kleef te mogen reizen.

Volledige tekst Meer opties..