51 resoluties gevonden.

Gezocht op: *La Rochelle* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  isabella, la, rochelle, sint-isabella

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 3
dec. 1625 berichten Languerack en Sommelsdyck over de stand van zaken aangaande La Rochelle
09/01/1626, 1
ten nadele zal zijn van die van de religie in Frankrijk en in het bijzonder van La Rochelle ... alles aan doen de zaak van La Rochelle te schikken. Beide heren zal een kopie worden gestuurd
14/01/1626, 5
te schrijven dat hij diens op de rede van La Rochelle ongegrond in beslag genomen schip en goederen restitueert.
23/01/1626, 5
van de situatie rond La Rochelle . Beide brieven zullen Z.Exc. ter hand gesteld worden.
11/02/1626, 11
HHM lezen twee brieven van Sommelsdyck en Languerack , d.d. Parijs 4 en 6 feb., met het bericht dat op 5 feb. vrede is gesloten met La Rochelle .
09/03/1626, 1
naar zijn ingeleverde verbaal, ter vergadering verslag van zijn reis naar La Rochelle
30/03/1626, 11
Jacobsz. van der Boetz te laten gaan. Hem is aangewreven naar La Rochelle
30/05/1626, 11
aan HHM met berichten over de vrede tussen die van de religie en La Rochelle .
22/07/1626, 9
getoond waaraan hij zijn tekst over de gebeurtenissen te La Rochelle had ontleend,
09/09/1626, 3
behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van hun voor La Rochelle bestemde en door de Engelsen afgenomen
15/10/1626, 8
D'Espesses heeft de betaling aanbevolen van het traktement van kapitein La Rocque over het ... die daarvan op de hoogte zou zijn. Desgevraagd verklaart Sommelsdijck dat La Rocque door ... de koning is gebruikt in de regeling van de vrede met La Rochelle . Z.M. heeft hem ... toegekend. Deze beslissing geldt uitsluitend La Rocque en mag voor anderen geen precedent vormen.
08/03/1627, 11
Admiraliteit te Amsterdam d.d. 6 maart wordt geschreven aan de meier en magistraat van La Rochelle ... kapitein had niet gearresteerd mogen worden. Hij heeft het schip van La Rochelle namelijk niet geënterd, ... maar veroverd nadat het al geënterd was. Toen hij ontdekte dat het een schip van La Rochelle
24/05/1627, 1
schrijft dat één van zijn burgers, Gerrit de Clarcq , met zijn schip is vertrokken uit La Rochelle
20/01/1628, 12
te krijgen om La Rochelle in te nemen of de zeehandel te ondernemen. Bij het wegvoeren
03/03/1628, 14
brengen. Via zijn ambassadeurs heeft hij er zowel bij die van La Rochelle als bij de ... hij afgevaardigden van La Rochelle en de gereformeerden (die zich in Parijs hebben gewend ... in aanwezigheid en op bevel van de Franse koning. Het fort Saint Louis voor La Rochelle ... op de vrijheid van de stad La Rochelle. De gereformeerden en die van La Rochelle zeggen nooit ... die gewelddaden hebben gepleegd jegens de inwoners van La Rochelle en vreemdelingen. Zij verhinderden
07/04/1628, 5
De kapiteins die onder luitenant-admiraal Haultain voor La Rochelle gediend hebben
08/07/1628, 2
hulp te moeten bieden tegen La Rochelle of het uitroeien van de [gereformeerde] religie
11/07/1628, 5
uit Rotterdam wier schepen op bevel van de Franse koning voor La Rochelle tot
12/07/1628, 1
op bevel van de koning van Frankrijk voor La Rochelle tot zinken zijn gebracht, verlenen
24/08/1628, 2
dat de Oost-Indiëvaarders nog niet zijn vrijgelaten en dat de voor het ontzet van La Rochelle
25/08/1628, 1
wordt gevraagd om vergoeding van de voor La Rochelle in Het Kanaal gezonken Nederlandse schepen. ... van Chateauneuf heeft Bulluyon vervolgens tegen hen gezegd dat HHM wilden helpen La Rochelle onder
07/09/1628, 1
van de Admiraliteit te Amsterdam die de koning van Frankrijk bij La Rochelle hebben
28/09/1628, 13
's-Gravenhage geschreven brief van kolonel Haulterives aan de heer van La Ville aux Clercs ... De Franse officieren en kapiteins in de Republiek zouden volgens La Ville aux Clercs een vaandrager ... het regiment van Candale hebben gezonden om te berichten dat de graaf van La Val ... van HHM hebben gekregen om zich aan te sluiten bij de voor het ontzet van La Rochelle ... zeggen hier iets van te weten, zodat La Ville aux Clercs door een bedrieger moet zijn ingelicht
14/10/1628, 17
hebben besproken. Deze meent dat men eerst de afloop van [het beleg van] La Rochelle dient af te wachten voordat
17/10/1628, 6
schade hebben geleden, zowel door het tot zinken brengen van hun schepen voor La Rochelle
02/11/1628, 24
naar Engeland was gevaren om zich te voegen bij de Engelse vloot ter ontzet van La Rochelle
03/11/1628, 16
zou zijn gevaren. Daar zou deze zich hebben gevoegd bij de Engelse vloot om La Rochelle
09/11/1628, 14
om deze bij de Engelse vloot te voegen ten behoeve van de steun aan La Rochelle . Hertevelt
11/11/1628, 16
compareren. Zij berichten dat de fiscaal in hun aanwezigheid Philippe de la Mangerye ... in Frankrijk vaandrager van het regiment van D'Estuyaux genoemd. De la Mangerye ... heren in Parijs en tegen de koning in het leger voor La Rochelle heeft gezegd ... met de Engelse vloot La Rochelle te helpen. De gevangene ontkent dit echter te hebben gezegd.
14/11/1628, 1
HHM lezen het rekest van de in 1625 in dienst van de koning voor La Rochelle gediend hebbende kapiteins,
14/11/1628, 15
Frankrijk compareert en levert een brief in van zijn koning d.d. La Rochelle 1 november. ... Hierin bericht deze over het onder zijn gezag terugbrengen van La Rochelle en ... gelukkig te zijn met de goede behandeling van de inwoners van La Rochelle door de koning.
14/11/1628, 16
uitingen van blijdschap te tonen vanwege de geslaagde overgave van La Rochelle .
15/11/1628, 2
HHM nemen geen besluit over een brief van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 31 okt. over de onderwerping van La Rochelle .
20/11/1628, 2
- en alle anderen die in 1625 de Franse koning voor La Rochelle hebben gediend - moeten
20/11/1628, 9
HHM zullen een antwoord op de brief waarin de koning van Frankrijk melding maakt van de overgave van La Rochelle
09/01/1629, 9
Hillebrant Jacobsen de opdracht om de verklaring van de koning van Frankrijk over de inname van La Rochelle
16/01/1629, 16
Schotte en Walta , raden van State, delen HHM mee dat de RvS Philippe de la Margerije ... gevolgd. Hij zou een aantal personen in Parijs en - in het leger voor La Rochelle ... bij de Engelse vloot voor hulp aan La Rochelle te voegen. De RvS heeft de verdachte geconfronteerd ... die De la Margerije hem kenbaar had gemaakt. Aangezien De la Margerye blijft ontkennen,
03/02/1629, 6
Walta deelt mee dat de RvS beslist heeft om de procedures tegen Philippe de la Margerije ... de bekentenis van de bovengenoemde gevangene en de daarbij gevoegde missive. De la Margerije ... vertrokken om zich bij de Engelse hulpvloot voor La Rochelle te voegen. De gevangene
07/02/1629, 10
die in dienst van de koning van Frankrijk geweest zijn voor La Rochelle niet meer zouden
08/02/1629, 1
Fransen die in 1625 op de schepen van haar kapiteins voor La Rochelle tegen Soubijse gediend
02/04/1629, 5
, Block en Kempe , die onder luitenant-admiraal Hautein voor La Rochelle
02/04/1629, 7
schippers van hun stad geleden hebben door toedoen van de Fransen. Het schip is voor La Rochelle
18/04/1629, 11
met smeekolen, werd in La Rochelle geconfisqueerd. HHM willigen dit verzoek in.
19/05/1629, 12
van Hautein en de schepen die voor La Rochelle gezonken zijn. Ten slotte is er nog
18/07/1629, 16
de schippers wier schepen voor La Rochelle gezonken zijn, ten gunste van hen te
24/11/1629, 8
van 210 gld. voor een door haar man op zijn kosten naar La Rochelle meegenomen en aldaar verongelukte
23/12/1629, 4
ten tweede de voor de vloot bij La Rochelle onder admiraal Hautein gemaakte ... Mansfeld hebben overgebracht en voor degenen wier schepen bij La Rochelle zijn gezonken.
24/12/1629, 9
van de Admiraliteit te Amsterdam staan en onder admiraal Haultein gediend hebben bij La Rochelle
20/01/1630, 10
De reders te Vlissingen hebben een belang in de voor La Rochelle tot zinken gebrachte schepen.
30/01/1630, 7
Hautein op last van de Admiraliteit te Amsterdam voor La Rochelle

Volledige tekst Meer opties..