71 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Leer* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  leer, leerdam, leerort

Zoekopdracht aanpassen
08/05/1626, 20
De inwoners van Leerort krijgen voorschrijven aan de stenden van Oost-Friesland om, zodra het
20/05/1626, 20
Oost-Friesland heeft zich beklaagd over de oproep binnen acht dagen in Leerort te verschijnen
05/12/1626, 9
Delfzijl , vijf in Emden , twee op fort Leerort , twee bij de schans van Bellingwolderzijl
03/02/1627, 6
hun soldaten, zowel in Emden en Leer gelegerd als in gebieden daarbuiten, niet toe te
16/02/1627, 13
ook niet in Emden of Leerort , enige buit te maken, de vijand te vervolgen of andere
27/02/1627, 15
in dienst van HHM uit Emden en Leerort te lichten. De huismansstand schrijft
13/07/1627, 9
verschijnt ter vergadering en doet rapport. Hij is in opdracht van de RvS in Leerdam ,
04/10/1627, 1
De wallen, contrescarpen, palissaden, wachthuizen, hutten en andere werken aan het fort Leerort
01/11/1627, 4
HHM het garnizoen in Emden en Leerort weg te halen omdat in Brussel bezwaar wordt
08/12/1627, 10
brief d.d. 21 november. Zij verzoeken daarin Leerort te voorzien [van levensmiddelen].
14/12/1627, 5
Schaffer bericht ook in deze kwestie. Hij verzoekt om Emden en Leerort van
15/12/1627, 4
Oost-Friesland ingediende memorie, waarbij deze erop aandringt het staatse volk uit Leerort
17/12/1627, 8
gevraagd om terugtrekking van het staatse garnizoen uit Emden en Leerort
18/12/1627, 12
volk van in Oost-Friesland de bescherming van het fort Leerort dient te worden geregeld.
18/12/1627, 13
alsmede van de gedeputeerden van de stenden van Oost-Friesland wordt besloten dat noch Leerort ... en oorlogsmunitie worden voorzien om zich te kunnen verdedigen. Dit betreft vooral Leerort, ... een geschikte commissaris een exacte monstering te laten doen, zowel te Emden als te Leerort, ... fort Leerort of Bourtange , de voorschans van Bellingwolde of D├╝nebroek komt, ... met veel of weinig volk naar Emden, Leerort, Bourtange of de voorschans van Bellingwolde
23/12/1627, 2
Oost-Friesland . Hierin is verzocht om versterking van het garnizoen te Leerort met ... Conform eerdere resolutie zullen de reeds bezette plaatsen zoals Emden en Leerort worden voorzien ... acht. Ook moet Erentreiter naar beste gelegenheid een of twee compagnie├źn naar Leerort sturen. ... de graaf nodig heeft te Emden en Leerort. De graaf zal minder bezwaar maken volk naar de
04/01/1628, 6
28 dec. 1627. Zij melden geen soldaten te kunnen zenden naar Emden of Leerort
04/01/1628, 7
Op 17 dec. 1627 is de commandanten van Leerort , Bourtange en Bellingwolde aangeschreven
14/01/1628, 2
gekomen zijn; dat het volk van de keizer begint te schieten op schepen die naar Leerort ... varen, en dat de keizerlijken zich nog steeds ophouden in Leer . De heren van
15/01/1628, 15
van de keizerlijke troepen onder het kanon van Emden of in Leerort van weinig belang, zodat vijandigheid ... niet noodzakelijk is. Alleen als de keizerlijke troepen Emden of Leerort vijandig ... moet dit voorkomen worden. Ten tweede is het goed als schepen van en naar Leerort
21/01/1628, 14
Ernst Casimir verzoekt d.d. Groningen 5/15 jan. te besluiten of die van Leerort en de oorlogsschepen ... vanuit Oldenburg naar Leer , Oldersum en elders gebracht worden, daarvandaan niet naar
22/01/1628, 8
worden toegestaan. Keizerlijke aanhangers die per pont voorbij het fort Leerort varen kan men echter ... dat schepen richting Leerort gekonvooieerd moeten worden, opdat zij onderweg geen goederen lossen.
23/01/1628, 1
soldaten meer zal toestaan en dat het volk te Leer gelegerd blijft. HHM nemen hierover geen besluit.
27/01/1628, 3
Leer verzoekt hij HHM te besluiten of kapitein Coenders , commandant van Leerort,
03/02/1628, 10
van de keizerlijke troepen te Leer heeft verklaard de neutraliteit te willen behouden, voegen
11/02/1628, 11
Groningen 23 jan. te beslissen of men de keizerlijke troepen met ponten voorbij het fort Leer
19/02/1628, 3
Volgens de resolutie van 22 jan. moeten die van Leerort het passeren van de keizerlijken met
13/03/1628, 5
enkele in een marktschip richting Leer aangetroffen levensmiddelen aan boord genomen. ... Gallas verzoekt wapens voorbij Leerort te mogen vervoeren. Feit vraagt vanwege
18/03/1628, 9
het lichten van de levensmiddelen uit het marktschip uit Leerort door de kapitein van het oorlogsschip ... zodat de zaak hierbij kan worden gelaten. Het vervoeren van wapens voorbij Leerort antwoorden ... toestaan. Hierover houden zij vast aan de eerder genomen resolutie over het varen voorbij Leerort.
07/04/1628, 2
Ernst Casimir aan Schaffer gestuurde memorie van op stapel staande werken voor Leerort ... musketten. Hij wil echter niet dat het bergje [de Plytenberg] voor Leerort wordt ingenomen
20/04/1628, 19
op een antwoord van de nu hier aanwezige extraordinaris gedeputeerden om te beginnen met de werken in Leerort .
28/04/1628, 10
Friesland en Groningen over het bouwen van enkele fortificaties. I Leerort dient ... te blijven zoals het is. Het oude werk richting Leer moet echter worden gerepareerd opdat het
29/04/1628, 2
De heren van Friesland dienen een lijst in met de in het fort Leerort , Bourtange , Bellingwolde en elders benodigde
04/05/1628, 8
van Leerort niet aan te passen. Wel laten zij het oude werk richting Leer herstellen opdat ... en Groningen verzoeken conform een door hen ingediende lijst levensmiddelen en munitie voor Leerort,
11/05/1628, 8
naar Oost-Friesland benoorden Emden worden vervoerd en dat schepen van en naar Leerort
04/07/1628, 15
en noodzakelijke reparaties aan het fort van Leerort zijn aanbesteed voor 19.273 pond in totaal.
24/07/1628, 16
verklaren de opening van de Eems in ieder geval niet verder dan tot Leerort toe te staan.
25/07/1628, 6
ondergebracht en de op het huis te Leerort aanwezige voorraad rogge. HHM voegen de
27/07/1628, 15
uit te voeren, mits daaronder niets anders wordt verborgen. Over het vervoer van de in Leerort
24/01/1629, 3
d.d. 5 jan. bericht is dat het leger van de keizer in Leer gereorganiseerd
25/01/1629, 9
keizerlijk leger in Leer en wat daarbij voorgevallen is. Z.Exc. is van mening dat de
11/04/1629, 1
en die van Groningen een akkoord afgesloten hebben over de commandanten van Leerort , ... over deze forten zal elke drie jaar gewisseld worden. Het bevel over Leerort wordt om deze reden
18/04/1629, 12
Coenders en Allart Coenders , respectievelijk commandanten van Leerort en Bourtange
26/04/1629, 4
vaardigen voor kapitein Homme van Hettinga als commandant van Leerort in plaats van ... aangaande het commando over de forten Leerort, Bourtange , Langakkerschans ... forten, in het bijzonder Leerort, zover buiten beide gewesten liggen dat het aanstellen ... schadelijk voor de autoriteit van de Republiek. Indien HHM beslissen de commandant van Leerort
04/05/1629, 4
hebben over de wisseling van het commando van schans Bellingwolde met dat van Leerort . ... provincies. De eerste termijn, die op 1 mei inging, zal Friesland het commando van Leerort ... HHM deze beslissing goed te keuren en de huidige commandant van Leerort, kapitein Willem Coenders
19/05/1629, 6
staatse garnizoen uit Emden en Leerort hebben verzocht. Tevens vraagt hij HHM te verklaren
20/05/1629, 7
dit ogenblik garnizoen houdt in Leerort . Dit gebeurt conform de overeenkomst over
22/05/1629, 6
Kapitein Willem Coenders , commandant van Leerort, schrijft in een missive d.d. 16 mei dat ... d.d. 1 mei, het commando van Leerort wil overnemen. Hettinga heeft echter
28/05/1629, 5
Schaffer schrijft d.d. Groningen 22 mei over het wisselen van het commando te Leerort . HHM nemen geen resolutie.
28/05/1629, 6
De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 13 mei over het wisselen van het commando te Leerort

Volledige tekst Meer opties..