18 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Leeuwarden* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  leeuwarden

Zoekopdracht aanpassen
10/04/1626, 2
Johannes Bogermannus verzoekt betaling van 200 gld. die hij heeft moeten uitgeven aan de verhuizing van Leeuwarden
09/05/1626, 14
bereid wilden verklaren en onder het volk in Leeuwarden tegenstand en tumult bespeurbaar was,
12/05/1626, 4
kan worden. Besloten is de Staten en stadhouder van de provincie en ook Leeuwarden
28/05/1626, 6
Graaf Ernst van Nassau schrijft d.d. Leeuwarden 25 mei dat er in Leeuwarden en andere steden veel onrust ... is ontstaan over het oproepen van soldaten. De burgerij heeft de soldaten in Leeuwarden ontwapend
29/05/1626, 14
vergadering voor de bespreking van de brief van Ernst Casimir over de situatie in Leeuwarden
07/06/1626, 1
van de brieven die zij hebben ontvangen van Ernst Casimir , geschreven te Leeuwarden ... waren en dat zij zich op aandringen van leden van het Hof en hoplieden weer naar Leeuwarden
08/06/1626, 11
De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 26 mei dat zij alle mogelijke ... van de volmachten die nu per stad vergaderd zijn in Leeuwarden . Zij verzoeken HHM, onder uitvoerige
17/06/1626, 10
zijn gereisd. Daar zijn zij door een gedeputeerde, die in Leeuwarden was geweest, ... hun komst bij de magistraat van Leeuwarden aan te kondigen en ook te adviseren wat het best
20/10/1626, 2
de vertraagde inbreng van hun consenten. Zij hebben de gezamenlijke volmachten opgeroepen op 2 okt. in Leeuwarden
02/03/1627, 10
De gedeputeerden van Friesland melden dat hun principalen door de stad Leeuwarden
26/06/1627, 14
goederen uit 's lands huis in een schip hebben ingeladen met bestemming Leeuwarden ,
07/07/1627, 5
gld. per 42 dagen niet zoals nu in Leeuwarden , maar in Middelburg betaald te krijgen. Daar
18/02/1628, 12
verder dat de heer van Ameland per expresse iemand van Leeuwarden naar Brussel heeft gestuurd
17/06/1628, 4
met de thesaurier-generaal af naar de vergadering van de Staten van Friesland te Leeuwarden
17/07/1628, 12
Conform de last van HHM is Tinco van Oenama op 6 juni 's avonds van 's- Gravenhage naar Leeuwarden ... zo spoedig mogelijk te ontbieden. Zij waren aangespoord op 19/9 juni in Leeuwarden te zijn ... land en ter zee vóór maandag aan de afgevaardigden te Leeuwarden te sturen, opdat deze zich daaraan
09/03/1630, 4
hei bij Bergum , nabij Leeuwarden , 36 gld. toegekend. Hiervan wordt ordonnantie gedepêcheerd.
13/04/1630, 8
afwachten die de gedeputeerden van HHM, momenteel te Leeuwarden , zullen overbrengen.
13/05/1630, 11
Deze heren hebben gedurende hun verblijf te Leeuwarden bemerkt dat het opschorten

Volledige tekst Meer opties..