41 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Leiden* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  leiden

Zoekopdracht aanpassen
19/01/1626, 9
zich te Leiden naast de andere afgevaardigden met de bijbelvertaling bezig te houden.
07/04/1626, 10
is door de burgemeesters van Leiden op het schip van L'Eremite geplaatst nadat de soldaten al gemonsterd waren.
10/04/1626, 2
van 200 gld. die hij heeft moeten uitgeven aan de verhuizing van Leeuwarden naar Leiden
08/05/1626, 19
kerk te bewerken en te behouden, toe te passen. De volledige titel van dit in 1626 te Leiden verschenen ... nr. 3691. De Remonstrantie gaat voor advies naar de faculteit der theologie te Leiden
30/05/1626, 16
H.G. XXII (1866) 515-516. De professoren in de theologie uit Leiden hebben
08/06/1626, 13
in Amsterdam (waar zij nu zijn) en de op hun route liggende steden Haarlem en Leiden
10/07/1626, 6
De professoren in de theologie in Leiden krijgen gedurende zes jaar octrooi op het drukken van hun ... christianae religionis. Leiden, 1626. . Het werk mag niet worden vertaald en nagedrukt.
30/07/1626, 5
, predikant te Zutphen, verzoekt betaling van het vervoer van zijn meubels naar Leiden alwaar hij
02/09/1626, 10
een brief ontvangen waarin hij schrijft Pieter Bethlen , de zoon van zijn broer, naar Leiden
16/10/1626, 9
aanvragers eerst het werk moeten laten visiteren door de Theologische Faculteit te Leiden , op hun kosten.
04/11/1626, 17
besluit te nemen over de extra kosten die zij in Leiden moeten maken vanwege de plaatselijke ... en boeken kunnen zij declareren. Voor Bogerman , die al een jaar in Leiden verblijft, zal van 1.100 ... 9 st. vanwege boeken en dergelijke. Voor Baudartius , die vanaf 14 april in Leiden verblijft,
16/12/1626, 10
zijn verhuizing van Veere naar Leiden ten behoeve van de bijbelvertaling.
14/01/1627, 10
Evert Janssen uit Leiden krijgt voorschrijven aan het Rijkskamergerecht te Spiers . Dat moet ... in bewaring worden gegeven, dan zou dit alleen door hemzelf of door de weeskamer van Leiden
02/03/1627, 4
De attestatie van de theologische faculteit te Leiden is gelezen. Het boek Tyt Tresour van Merula is inhoudelijk niet
02/03/1627, 10
van het traktement van predikant Johanne Bogermannus sinds hij in Leiden
04/03/1627, 6
en goedkeuring door de synode of de theologische faculteit te Leiden vooraf te gaan.
12/07/1627, 4
Het stadsbestuur van Leiden schrijft d.d. 10 juli over de klachten van Pieter Balde . Engelsen
23/07/1627, 10
De theologen te Leiden moeten specificeren wat zij voor hun inspanningen in verscheidene in hun declaratie genoemde
07/08/1627, 13
De professoren in de theologie te Leiden is 200 gld. gegeven voor diverse controles van boeken in opdracht van HHM van 1621 tot nu toe.
28/08/1627, 3
, voorzien van brieven van de magistraat van Leiden , is gelezen. Zij verzoeken de
31/08/1627, 6
deze aan de bijbelvertalers in Leiden om te kijken of er een vergoeding voor moet worden gegeven.
11/09/1627, 7
, andere plateelbakkers uit Delft en ook de de plateelbakkers van onder meer Rotterdam , Leiden
31/12/1627, 15
d.d. 27 aug., waarin hij zijn neef graaf Peter Bethlem die thans te Leiden studeert,
24/02/1628, 5
hij tevoren advies inwint bij de theologische faculteit te Leiden . De titel van de later uitgebrachte
08/03/1628, 2
Naar aanleiding van de resolutie van 24 feb. adviseert de theologische faculteit te Leiden het boek
07/04/1628, 9
De administrator van Maagdenburg verzoekt d.d. Leiden 5 april om betaling van 16.850 ... rijksdaalder en vrijstelling van de belasting op consumptie in Leiden . HHM antwoorden
26/04/1628, 11
Jacobus Rolandus , predikant te Amsterdam, is naar Leiden gegaan om aan de bijbelvertaling te werken.
12/05/1628, 3
Op verzoek van de wolhandelaars uit Leiden , gesteund door brieven van hun magistraat, stemmen HHM
15/06/1628, 10
begroeten, hoewel hij al geruime tijd in Leiden is geweest. Tevens dient hij een propositie in. De
03/01/1629, 3
. Een boekverkoper uit Leiden zal HHM een aantal exemplaren toesturen, om HHM dit
05/01/1629, 2
die in Leiden een gewone benoeming hebben en daar wonen, geen huishuur zullen ontvangen.
06/02/1629, 13
De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. Rotterdam 2 feb. dat de burgemeesters van Leiden ... Jan Gerridtsz. en wijnverlater Claes Harmansz. , allen burgers van Leiden, op ... stukken aan de Staten van Holland om deze nader te onderzoeken en er met de burgemeesters van Leiden
07/03/1629, 5
De aanwezige Willem Bontius , schout van Leiden, verklaart HHM dat hij enige tijd geleden ... de magistraat had meegedeeld dat de banneling Johannis Arnoldi Corvinus in Leiden
08/03/1629, 4
Johannes Bogermanus die in Leiden aan de vertaling van het Oude Testament werkt, wordt op diens
10/03/1629, 8
HHM resumeren de propositie van 7 maart van Willem Bontius , schout van Leiden, en kennen hem conform het ... Corvinus . HHM machtigen de burgemeesters en schepenen van Leiden Corvinus de akte van stilstand
15/03/1629, 13
d.d. 15 juni 1623 te tekenen, waartoe hij werd verzocht door de magistraat van Leiden . Conform
25/04/1629, 16
Ontvangen is een missive van de burgemeesters en regeerders van Leiden d.d. Leiden 23 april. De supplianten
07/06/1629, 9
door een professor in de schone letteren van de universiteit te Leiden en HHM hierover te berichten.
20/08/1629, 9
van de heren Nieuwenhoven en Hudde , gedeputeerden van de steden Leiden en ... laten onder andere weten dat de magistraat te Leiden een compagnie van tweehonderdvijftig koppen
19/10/1629, 6
ingediende verklaring van enkele predikanten en ouderlingen van de Franse kerk te Leiden .
30/01/1630, 15
brief van professor Andreas Rivetus d.d. Leiden 3 dec. 1629. Zij verzoeken HHM om een gift waaruit verschillende ... de Staten van Holland , met het verzoek om in Leiden van een of andere "gelegenheid" te worden voorzien.

Volledige tekst Meer opties..