68 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Lingen* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
16/02/1626, 4
Lingen . Nagezien zal worden wat er ten aanzien van Lingen in het verleden is besloten.
21/04/1626, 7
overlast van de soldaten uit Lingen , die de boeren tegen zijn pachters beschermen. Ook
18/05/1626, 5
uitvallen vanuit Lingen en andere vijandelijke plaatsen. De gedeputeerden zullen bij de
20/05/1626, 20
De graaf zal de nabijgelegen garnizoenen in Lingen , Oldenzaal , Bourtange ,
22/05/1626, 3
Kapitein Erentreiter , commandant van Emden, schrijft d.d. Emden 6/16 mei dat uit Lingen
01/06/1626, 3
zo dicht op de wal kunnen varen. Te Grevelingen zijn twee fregatten gebouwd waarmee al behoorlijke
06/06/1626, 4
de lemmeten die de koopman van Solingen naar Rees heeft gebracht, te retourneren.
21/07/1626, 15
fluitschip met tien gotelingen, uitgelopen uit Grevelingen , zowel een dogger van Oost-Vlieland
23/07/1626, 5
van Roermond en het ambt Lingen te halen. HHM laten het hierbij.
11/09/1626, 4
volk, voedsel en ammunitie en daarnaast ook soldaten en proviand naar Lingen ... Na beraadslaging stellen de gedeputeerden dat indien het leger zich op Groenlo of Lingen ... velde dat althans haalbaar achten. Aan hun prudentie wordt ook overgelaten Groenlo, Lingen
15/09/1626, 14
boetes die zijn gesteld op het verlaten van het admiraalschap, in Hoorn , Enkhuizen en Harlingen
17/09/1626, 13
Cornelis Anthonissen van Vlissingen heeft een fregat van Grevelingen naar Boulogne-sur-Mer
23/09/1626, 1
uit het leger en overhandigt zijn brief van credentie van Z.Exc. d.d. Millingen 19 ... gesproken over de vraag of niet iets wezenlijks tegen Groenlo of Lingen ondernomen zou ... beschamende aftocht. Indien HHM desalniettemin een aanval op Groenlo of Lingen wensen, zal
23/10/1626, 10
De burgemeesters van Harlingen hebben d.d. 29 sept. opgave gedaan van Joannes Reins
12/11/1626, 2
in Brabant , het kwartier van Roermond , Vlaanderen , Lingen , Wedde en
25/11/1626, 2
de graaf niet hoe men het gestelde doel zal bereiken. Die uit Lingen kan hij wel met zijn eigen
17/12/1626, 7
hebben gegeven. Die is namelijk met al zijn papieren door die van Lingen gevangengenomen.
31/12/1626, 3
een overval van de vijand, vooral omdat het garnizoen van Lingen te zwak is om iets te ondernemen.
23/01/1627, 11
enige kerspelen geld naar Meppen in Westfalen en vandaar naar Lingen aan de vijand hebben ... een andere gelddrager, die namens enige kerspelen uit de Ommelanden geld naar Lingen
10/02/1627, 9
3.000 gld. gegeven zou kunnen worden. Hij is immers voor buitengewone taken naar Grevelingen gestuurd
11/02/1627, 4
In hun brief d.d. Harlingen 20 jan. vermelden burgemeesters, gerecht en raden van Harlingen
13/02/1627, 8
De soldaten zouden ook die van Lingen als vijand moeten beschouwen omdat zij
28/03/1627, 1
van plan is te vertrekken. De graaf van Oost-Friesland wil hem eerst naar Lingen
07/04/1627, 3
Adius en Abraham Cæsarius voor het vacante ambt van konvooimeester in Harlingen .
08/04/1627, 4
de bezetting van het graafschap tegen de rooftochten van die van Lingen en over enkele onderlinge
25/05/1627, 5
De vijand vindt dat beide groepen niet onder de sauvegarde vallen. De gouverneur van Lingen
04/06/1627, 6
waren naar het bisdom Münster en daarvandaan naar Lingen en verder worden gebracht. Hij vraagt hoe hierin
14/07/1627, 15
Brussel naar haar woonplaats Lingen te reizen met paarden, koets, dienstboden en bagage.
20/07/1627, 15
d.d. Emmerik [Emmerich] 18 juli dat hij dezelfde dag met het leger naar Millingen is vertrokken,
29/07/1627, 1
worden vrijgelaten, zodra men weet dat de gevangenen in Groenlo en Lingen zijn vrijgelaten.
27/08/1627, 10
door de vorst van Neuburg verleende commissie als rentmeester van Denklingen
16/09/1627, 5
Micault , opnieuw gratis paspoort om door de Republiek over land naar Lingen te reizen.
04/10/1627, 1
is. De RvS mag hierover besluiten. III In Lingen zit een schipper uit Groningen
25/10/1627, 5
De Gedeputeerde Staten van Groningen melden d.d. Groningen 8 okt. dat in Lingen meer
30/10/1627, 6
De voerlieden uit Freren en Thuine in het ambt Lingen verzoeken paspoort om met hun wagens en paarden neutrale goederen
29/11/1627, 1
en verdingen in Brabant , het kwartier van Roermond , Vlaanderen , Lingen ,
01/05/1628, 5
afgevaardigden van de Kleine Visserij dat de Duinkerkers met tien schepen door de Wielingen zijn gekomen
25/05/1628, 10
Het verzoek van de burgers en ingezetenen van Bredevoort om de burgerij van de stad Lingen
06/06/1628, 10
HHM lezen het op 31 mei opgestelde advies van de RvS inzake het verzoek van die van Bredevoort om de burgerij van Lingen met hun veestapel
09/06/1628, 13
van Z.Exc. te Bredevoort, verzoekt sauvegarde voor de arme burgers van Lingen
13/06/1628, 8
de burgers en ingezetenen van Bredevoort verzoekt nogmaals de burgers van Lingen
17/07/1628, 8
Jan de Borchgraeff , hopman van een vrij vendel garnizoenssoldaten te Lingen, verzoekt paspoort om met ... zijn dienaren, voerman, wagen, paarden en bagage nu en dan vanuit Lingen naar steden en landen
25/08/1628, 22
slechts vrijlaten, indien de in Oost-Friesland verblijvende en nu te Lingen gevangenzittende
08/01/1629, 10
ontvanger van de contributies en licenten in de ambten Lingen en Drenthe .
16/01/1629, 6
Jan Cueyermans , ontvanger van de contributies en de licenten in het ambt Lingen en
06/02/1629, 9
op 2 sept. 1628 aldaar licent betaald heeft op een aantal goederen om deze naar Lingen te
12/03/1629, 13
Maas en het schip uit het Noorderkwartier zo snel mogelijk naar de Wielingen ... die in het Noorderkwartier schrijven hun schepen naar de Wielingen te laten varen. Alle
11/05/1629, 4
De dorpen in de ambten Solingen , Elberfeld [Wuppertal] en Bornefeld vragen HHM de kwijtschelding van de
11/05/1629, 10
vertrek van de garnizoenen uit de IJsselsteden vanuit Wezel , Ringenberg en Lingen
18/05/1629, 5
de sommaties en dreigende executies door de ontvanger van Lingen , als tegenmaatregel

Volledige tekst Meer opties..