185 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Mark* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  denemarken, mark

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 12
Paul de Willem inzake het overmaken van het geld voor Denemarken . Er wordt nog geen besluit genomen.
12/01/1626, 6
Op zijn verzoek wordt de RvS een afschrift gegeven van de alliantie met Engeland en Denemarken op voorwaarde van geheimhouding en mits daarvan geen kopieën worden gegeven.
26/01/1626, 9
van het voetvolk. Indien HHM met de afdanking instemmen kan dat gebeuren in Mark met ... afschrift worden verstrekt. V Verzocht wordt nog vier compagnieën voetvolk naar Mark te ... VIII Ook zou hij patenten moeten verlenen op kapitein Schorremer om naar Mark te gaan. ... wordt om een voorziening tegen de afpersingen door die van Neuburg in het graafschap Mark. ... tot het volk van de keizer en van Tilly als dezen de pas door het graafschap Mark
27/01/1626, 10
rekening en ook inzake het ontbreken van lonten in de steden in het Land van Mark
10/02/1626, 5
Van der Lingen en Burmania uit de RvS vragen ter vergadering of HHM de plaatsen in het graafschap Mark voortaan
12/02/1626, 13
Rumen heeft doen spreken over de voorziening van de plaatsen in het graafschap Mark
17/03/1626, 8
om justitie vanwege de vordering die zijn vrouw heeft op de Mark Brandenburg .
26/03/1626, 6
Vosbergen dient het verslag en de declaratie in van zijn vorig jaar gemaakte reis naar Denemarken , Zweden en
27/03/1626, 10
De heer van Hulhuisen verzoekt ongehinderd door de soldaten magere ossen uit Denemarken te mogen halen om die
22/04/1626, 7
HHM maatregelen te nemen. Eveneens vraagt hij restitutie van hetgeen de plattelandsbewoners in Mark
23/04/1626, 7
Het verzoek van Govert Willemsen uit Waalwijk om een paspoort waarop hij magere ossen uit Denemarken ter vetweiding naar
06/05/1626, 16
koning ) aan de prins van Denemarken worden geschreven hen te behandelen als ingezetenen van de ... moeten onderwerpen aan de wetten van Denemarken noch daarvan de tiende penning moeten innemen.
03/06/1626, 8
ingeleverd met het verzoek hulp te bieden aan Lünen en andere plaatsen in het Land van Mark , nu de
11/07/1626, 20
en brengen naar voren dat op de declaratie van de kosten voor het afsluiten van de Mark
27/07/1626, 10
zal worden bekostigd. Tot nu toe zijn de ambassadeurs van de koning van Denemarken gedurende hun volledige ... verblijf gedefroyeerd en die van HHM zijn op gelijke wijze behandeld in Denemarken .
18/08/1626, 1
Zij hebben ook het verzoek van de steden in Mark doorgestuurd de neutrale status toe te kennen
19/08/1626, 3
van neutraliteit aan de steden in Mark , maar wel in overweging geeft eerst de Kleef se
21/08/1626, 12
aanbiedt op bepaalde voorwaarden. Ook overhandigt Quade een brief van de koning van Denemarken ... te onderwerpen, neemt het gevaar voor Frankrijk , Engeland en Denemarken ... verbond dat door de gezanten van Engeland en Denemarken in 's- Gravenhage is tot stand
24/08/1626, 6
voortgezet en dat aan de steden in Mark al een akte van neutraliteit is gegeven. Tevens
25/08/1626, 4
in Denemarken is gedaan. De laatste staat komt uit op een lager bedrag aangezien in Denemarken
27/08/1626, 6
Commies Casenbroot heeft op de vraag of de RvS garandeert dat in Denemarken de gage van kapiteins wordt gekort in
29/08/1626, 1
Thomas Munson is van plan naar Denemarken te gaan en krijgt daartoe 12 gld. Hij heeft als soldaat
05/09/1626, 9
van neutrale naar vijandelijke gebieden te belemmeren, maar dat niet de in Mark gelegerde
15/09/1626, 16
Aangezien de ambassadeur van Denemarken wil vertrekken, is de gedeputeerden die zich met de zaak [van Denemarken
02/10/1626, 19
van Jean Gruauld . Hij verzoekt de arbitragezaak tussen Frankrijk en Denemarken niet te
07/10/1626, 12
van het beraad inzake de arbitrage in de zaak tussen Frankrijk en Denemarken . Zij
14/10/1626, 1
uit Denemarken zijn gekomen. HHM willen op dit punt het advies van de RvS vernemen.
19/10/1626, 8
In een brief d.d. 16 okt. schrijven de gedeputeerden te velde over de ondersteuning van Denemarken ... geraadpleegd besluiten HHM te antwoorden dat een definitief besluit over de steun aan Denemarken
14/11/1626, 13
van de op 3 okt. ontvangen brief van de koning van Denemarken en hetgeen daarna door zijn ambassadeur ... van Z.M. d.d. 21 okt. hebben zij hun ambassadeurs opgedragen de gezanten van Denemarken ... laat werven. Op het schriftelijk verzoek van de prins van Denemarken hebben zij ... verzoek van de prins van Denemarken d.d. 6 okt. Jan de Wilm en Laurens Molegraeff toegestaan ... voor de koning van Denemarken het bovengenoemde wapentuig in de daar genoemde hoeveelheden,
19/12/1626, 8
Carl van Cracou meldt ter vergadering de door hem verkregen opschorting van de rechtsgang in Denemarken
06/01/1627, 11
onder contributie staan, vormt goede prijs. II De Infanta verklaart de ossen uit Denemarken ... te bewerken land, voor elke os (die uit Denemarken uitgezonderd) die daar wordt gevetweid
16/01/1627, 12
doen wat hij wil, op voorwaarde dat ze niet van hier naar Oost-Indië , Engeland of Denemarken
26/03/1627, 10
door Denemarken bij de prins bewerken dat er een einde komt aan de beslagleggingen
27/05/1627, 1
afgebroken huis op haar hoeve bij het veer in [het gehucht] Noord bij de Mark . Wel dient zij te verbodemen,
27/05/1627, 7
opgenomen. Dit geld kwam de compagnieën die in Denemarken zijn geweest nog toe, maar staat los
01/06/1627, 5
opgestelde antwoord op de propositie van Buchner over het subsidie van Denemarken .
21/06/1627, 25
De beambten en ridderboortigen van het graafschap Mark schrijven d.d. 5 mei en de burgemeesters
27/07/1627, 6
De RvS adviseert het verzoek van Coert Poppe lonten en kogels naar de koning van Denemarken te mogen uitvoeren, af te wijzen ... omdat er recent nog een grote partij lonten naar Denemarken is gegaan. HHM nemen dit advies over.
17/08/1627, 4
Ook moeten de ambassadeurs van Denemarken meereizen, indien zij in Rotterdam aankomen. Als
23/08/1627, 11
De Gedeputeerde Staten van Stad en Lande schrijven d.d. 7 aug. het subsidie voor Denemarken te willen ontlenen ... steunverlening lang achterloopt. Bovendien kan de financiering van de koning van Denemarken geen uitstel dulden.
27/09/1627, 5
de kanselier, stadhouder en rijksraden van Denemarken ernstig is aanbevolen. HHM verzoeken
04/11/1627, 11
De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 27 sept. Willem Martenssen toe te staan vierhonderd ... centenaar buskruit uit de Republiek te laten halen voor Denemarken. HHM vragen hierover advies aan de RvS.
04/11/1627, 12
de rijksraden van Denemarken mag Laurens van Mullengraeff voor de koning van Denemarken
04/11/1627, 15
restant dat de met overste Merwe in Denemarken gediende compagnieën toekwam.
08/11/1627, 9
De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 4 sept. tweehonderd centenaar buskruit, duizend schoppen,
09/11/1627, 5
Conform het verzoek van de rijksraden van de koning van Denemarken d.d. Kopenhagen 6 okt. mogen ... en vierhonderd bossen lont naar Denemarken sturen tegen betaling van 's lands rechten.
19/11/1627, 1
overlegd over de povere gesteldheid van de zaken van de koning van Denemarken ... Oostzee en Noordzee te veroveren om deze zo van Denemarken en de Oostzeelanden af ... welke belastingen en contributies er geheven worden, hoe het tussen Denemarken en Zweden
21/01/1628, 15
raden grote kwijtscheldingen en paspoorten. De contributies van Ravensberg , Mark
28/01/1628, 14
de daarin vermelde kwestie Denemarken naar behoren zal worden behartigd.
29/01/1628, 10
op die van HHM d.d. 30 dec. 1627 en 7 januari. De contributies van Berg , Mark , Ravensberg

Volledige tekst Meer opties..