19 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Middelburg in Vlaanderen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  in, middelburg, vlaanderen

Zoekopdracht aanpassen
27/04/1626, 12
David Pallache overhandigt in de vergadering een akte van Jan de Kesseler , raad van de koning ... Hij stelt Middelburg in Vlaanderen voor. Dit zal worden meegedeeld aan Z.Exc.
30/04/1626, 14
en afgezant van de koning van Spanje, wordt besproken. De akte is niet in overeenstemming ... Kesseler op 25 mei naar Middelburg in Vlaanderen stuurt, HHM op die dag Daniel Slachmulder ... krijgt paspoort mee van Z.Exc. voor Kesseler en in Brussel zal Pallache paspoort voor
28/05/1626, 11
De inwoners van Middelburg in Vlaanderen verzoeken in overeenstemming met het aantal personen op de ingeleverde
25/08/1626, 3
Gerart van Berckel teneinde op 10 sept. te Middelburg in Vlaanderen de
26/08/1626, 2
van de instructie voor de op 18 september. In resolutie 3 van 25 augustus ... (resolutie 9) hun instructie ontvangen en naar Middelburg in Vlaanderen vertrekken en ... Middelburg in Vlaanderen te houden conferentie over de uitwisseling van de gevangenen.
31/08/1626, 4
Kesseler voor de onderhandelingen in Middelburg in Vlaanderen . Met het andere ... paspoort kan Pallache naar Brabant en Vlaanderen reizen om daar de goede afloop van
16/09/1626, 2
Slachmulder en Van Berckel schrijven d.d. Middelburg in Vlaanderen 13 sept. dat ... gestuurd voor gebruik in het geval Pallache nog langer wegblijft. Men zal eraan toevoegen dat er geen ... zijn dan die zij hebben meegenomen. Degenen die er niet op voorkomen moeten worden begrepen in
23/09/1626, 2
met Kesseler te Middelburg in Vlaanderen . De commissie van Kesseler bleek ... van gevangen te kunnen onderhandelen. In de daarop volgende besprekingen heeft Kesseler ... Kesseler heeft overigens ook laten weten dat de gevangenschap [van de gijzelaars] in
16/12/1626, 4
Die van Middelburg in Vlaanderen verzoeken absolute neutraliteit voor degenen die daar komen wonen.
01/02/1627, 6
In zijn memorie meldt Gerart van Berckel dat sinds het traktaat over de uitwisseling ... gevangenen te Middelburg in Vlaanderen te organiseren. Kesseler krijgt van deze
06/02/1627, 16
fiscaal Slachmulder en Gerart van Berckel , als commissarissen in de uitwisseling ... Doublet 4.000 gld. en van de Admiraliteit in het Noorderkwartier 6.262 gld. 13 st. gekregen ... diverse posten 10.289 gld. 3 st. De vrouw van de baljuw van Middelburg in Vlaanderen moet ... nog worden beloond vanwege hun verblijf. Met de Admiraliteiten in Rotterdam en
10/03/1627, 6
wordt meegedeeld. Kesselaer heeft hem bericht dat de vier gevangenen in ... HHM laten kapitein Saint Hilaire in Nijmegen opdragen de gevangene Tavignij ... kwesties uit het verdrag van Middelburg in Vlaanderen zullen in Roosendaal ... worden hervat. In plaats van de overleden fiscaal Slachmulder zal Theilingen ... door de Staten van Zeeland niet kan worden gemist. In dat geval dienen zij iemand
10/04/1627, 13
HHM lezen de memorie van Gerrit van Berckel . Hij levert opnieuw de declaratie in betreffende ... de wisseling van gevangenen, op 15 maart door de Admiraliteit in het Noorderkwartier ... gevangenen naar Middelburg in Vlaanderen . Dit geldt tevens voor de kosten ... gemaakt. De personen die ontsnapt zijn of in gevangenschap zijn gestorven hoeven ... Admiraliteit in het Noorderkwartier een kopie van de memorie. Zij schrijven de andere Colleges in Holland
19/06/1627, 2
juni ontvangen brief van de WIC . Zij adviseren het traktaat van Middelburg in Vlaanderen ... zowel die in Nederland als in Spanje of elders, moet de commissarissen in Roosendaal ... per expresse worden geschreven hierop niet verder in te gaan. Hun eerder ... grote gevolgen die een wisseling met zich meebrengt in de voorbereidingen voor een regeling
30/07/1627, 10
De RvS adviseert d.d. 22 juli over het op 16 dec. 1626 ingediende verzoek van die van Middelburg in Vlaanderen ... die anders in Vlaanderen confiscabel zouden zijn. HHM stellen een beslissing hierover uit.
21/03/1628, 3
Anthonis van Hove en de weduwe van Cornelis Janssen verzoeken in Middelburg in Vlaanderen
19/12/1628, 7
van de RvS dat verband houdt met een advies van de officieren van de confiscaties in Vlaanderen d.d. ... is ingediend. Zij wilden inbegrepen worden bij de sauvegarde van Middelburg in Vlaanderen ... bij de sauvegarde van Middelburg zijn inbegrepen. Wel is dat het geval bij de weduwe ... is vandaar vertrokken en op 20 april 1621 in Middelburg komen wonen, waar ze nog altijd woont.
31/01/1629, 6
uit Middelburg in Zeeland neutraliteit binnen Middelburg in Vlaanderen toe om de redenen die in diens ... rekest uiteengezet zijn, opdat zijn goederen in de omgeving van Kortrijk niet geconfisqueerd worden.
17/11/1629, 1
Jansz. op 20 okt. bij HHM zijn ingediend. Ze is woonachtig in Calais in Frankrijk en wil ... het advies en na bericht van de officieren van de confiscatie in Vlaanderen besluiten HHM dat het verzoek ... van de suppliante ongegrond is, omdat zij tijdens het Bestand tot 6 april 1621 woonde in Brugge ... . Toen betrok zij haar woning in de stad Middelburg in Vlaanderen . Zij heeft pas op 25 april

Volledige tekst Meer opties..