84 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Middelburg* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  middelburg

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 8
de situatie in Middelburg , Hoorn en Delft . Na lezing van het antwoord van de Amsterdamse
20/01/1626, 8
op te sporen, zoals uit hiernavolgende voorbeelden blijkt. De Admiraliteit te Middelburg heeft ... VII Na het aangaan van de pacht hebben de cherchers van het land te Middelburg en Veere
05/03/1626, 3
De moeder en naaste vrienden van Steven Raket verzoeken HHM hem te renvoyeren aan de Middelburg se magistraat. De RvS mag disponeren.
06/03/1626, 5
De magistraat van Middelburg verzoekt d.d. 26 feb. in overeenstemming met de resolutie van 12 nov. ... te renvoyeren en met hem ook de mede gevangengenomen sergeant, eveneens burger van Middelburg ... dat het renvoy uitsluitend voor Racket is toegezegd en besluiten dat hij aan de magistraat van Middelburg
07/03/1626, 4
Namens de RvS voert Huigens aan het correcter te vinden dat Steven Racket onmiddellijk naar Middelburg wordt
08/03/1626, 1
aan de magistraat van Middelburg geschreven hem naar de Voorpoort te sturen en verzoeken ... Inzake het tweede punt zullen HHM aan de baljuw, burgemeesters en regeerders van Middelburg
17/03/1626, 4
dat door een oorlogsschip van hier is afgenomen en opgestuurd naar Middelburg
23/03/1626, 7
rechters dringt fiscaal Sille erop aan de geweldige van de RvS naar baljuw en burgemeesters van Middelburg
25/03/1626, 5
De magistraat van Middelburg antwoordt d.d. 14 maart op het schrijven van HHM d.d. 8 maart dat David Jacobsen
30/03/1626, 8
De magistraat van Middelburg bericht dat David Jacobs van der Heulen door de baljuw
04/04/1626, 10
De Middelburg se magistraat verzoekt d.d. Middelburg 31 maart om, in navolging van hetgeen HHM hem
27/04/1626, 12
Hij stelt Middelburg in Vlaanderen voor. Dit zal worden meegedeeld aan Z.Exc.
30/04/1626, 14
Kesseler op 25 mei naar Middelburg in Vlaanderen stuurt, HHM op die dag Daniel Slachmulder
28/05/1626, 11
De inwoners van Middelburg in Vlaanderen verzoeken in overeenstemming met het aantal personen op de ingeleverde
25/08/1626, 3
Rotterdamse vroedschap Gerart van Berckel teneinde op 10 sept. te Middelburg in
25/08/1626, 12
Omdat te Middelburg een galei is ingebracht, zal de Admiraliteit aldaar worden geschreven te berichten wat nodig is om dit schip in zee te brengen.
26/08/1626, 2
(resolutie 9) hun instructie ontvangen en naar Middelburg in Vlaanderen vertrekken en ... daarvandaan aan HHM schrijven, zal 10 september wel de juiste datum zijn. te Middelburg
31/08/1626, 4
Kesseler voor de onderhandelingen in Middelburg in Vlaanderen . Met het andere
02/09/1626, 9
Daniel Huart verzoekt in Middelburg een ververij te mogen beginnen HHM laten appointeren dat hij zich moet wenden tot de Staten van Zeeland .
14/09/1626, 1
Schipper Cornelis Cornelissen mag op een binnenlands paspoort vier jonge paarden naar Middelburg brengen. Nicolaes Bouijns
16/09/1626, 2
Slachmulder en Van Berckel schrijven d.d. Middelburg in Vlaanderen 13 sept. dat
17/09/1626, 2
Laurens Janssen mogen elk twee merries naar Middelburg brengen, allen op één binnenlands paspoort.
23/09/1626, 2
compareren en doen verslag van de onderhandelingen met Kesseler te Middelburg
07/10/1626, 8
De revisoren zal dit worden bericht met het verzoek op die datum in Middelburg te zijn.
28/11/1626, 1
bezending te doen. De RvS zal daarom op 8 december enkele raden naar Middelburg sturen op een
16/12/1626, 4
te mogen gaan zoals de ingelanden uit Prinsenland dat ook doen. Die van Middelburg
25/01/1627, 3
Laurens Coomans , spiesmaker te Middelburg, heeft op last van kapitein Blaubeen deelgenomen ... en diens troepen in het huis van zijn zwager te Middelburg hebben verteerd. Hij staat
01/02/1627, 6
gevangenen te Middelburg in Vlaanderen te organiseren. Kesseler krijgt van deze
06/02/1627, 16
diverse posten 10.289 gld. 3 st. De vrouw van de baljuw van Middelburg in Vlaanderen moet
08/03/1627, 4
De baljuw van Middelburg, Pieter de la Palma , verzoekt een derde deel van de boete die Van der Heul is opgelegd. ... Zijn verzoek wordt samen met een brief van de magistraat van Middelburg voor advies gegeven aan de gedelegeerde rechters.
10/03/1627, 6
van nog openstaande kwesties uit het verdrag van Middelburg in Vlaanderen zullen
10/04/1627, 13
kosten voor vracht en ander transport van de 's vijands gevangenen naar Middelburg
19/05/1627, 5
minder dan vijftig over en ook deze liggen stil. De wijnhandel, met Middelburg als
19/06/1627, 2
en de op 17 juni ontvangen brief van de WIC . Zij adviseren het traktaat van Middelburg
26/06/1627, 13
Conform het verzoek van de Raad van Vlaanderen d.d. Middelburg 4 juni gelasten HHM Jacob ... de Blocq , griffier van de Raad van Vlaanderen die zich in Vlissingen ophoudt, vóór 1 aug. naar Middelburg
07/07/1627, 5
gld. per 42 dagen niet zoals nu in Leeuwarden , maar in Middelburg betaald te krijgen. Daar
15/07/1627, 13
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 7 juli dat het geteerde want in Amsterdam ... wordt verlicent volgens het gewicht van het witte want. Dit is anders dan in Middelburg , zodat
30/07/1627, 10
De RvS adviseert d.d. 22 juli over het op 16 dec. 1626 ingediende verzoek van die van Middelburg in Vlaanderen
21/08/1627, 3
In een derde rekest verzoeken zij de magistraat van Middelburg te gelasten om hun door Compaen
18/10/1627, 4
Elings , om naar Middelburg in Zeeland te worden gebracht. HHM schrijven Joachimi
30/10/1627, 15
van gisteren compareren Pieter Bisschop en Jacob Claessen Haiman , kooplieden uit Middelburg. ... Om dat te voorkomen hebben zij voor het gerecht van Middelburg onder ede verklaard dat ... de goederen geconsigneerd waren voor Danzig, terwijl het schip bestemd was voor Middelburg. Dit ... en deze goederen gedragen. Jacob Wallis , koopman uit Middelburg in Zeeland, compareert. ... Beide schepen zijn uit Saint-Malo vertrokken met bestemming Middelburg maar zijn
08/11/1627, 4
vrijwaren van het vonnis van de magistraat te Middelburg . Volgens dit vonnis moesten zij de
08/02/1628, 3
De burgemeesters, schepenen en raden van Middelburg schrijven d.d. 25 jan. ten behoeve van Pieter
15/02/1628, 14
Axel , Terneuzen en Biervliet klagen over de Raad van Vlaanderen in Middelburg
21/03/1628, 3
Muellenaere , mr. Anthonis van Hove en de weduwe van Cornelis Janssen verzoeken in Middelburg in
20/04/1628, 5
en "bredegelanden" in de dijkage van Groede verzoeken 's lands rekening van Groede te mogen doen in Middelburg
31/07/1628, 8
De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 27 juli de revisie van de zaak tussen kapitein ... bespreken. HHM verzoeken de adjuncten op deze datum in Middelburg te laten zijn.
20/10/1628, 21
HHM ontvangen een brief van de Amiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 17 okt. met verklaringen ... van Richelieu veroverd Engels schip met een lading zout naar Middelburg
25/11/1628, 17
HHM ontvangen een brief van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 22 nov. met een kopie van ... konvooi om twee Engelse schepen in Middelburg met voor Yarmouth bestemde goederen
19/12/1628, 7
personen bij HHM is ingediend. Zij wilden inbegrepen worden bij de sauvegarde van Middelburg ... bij de sauvegarde van Middelburg zijn inbegrepen. Wel is dat het geval bij de weduwe ... is vandaar vertrokken en op 20 april 1621 in Middelburg komen wonen, waar ze nog altijd woont.

Volledige tekst Meer opties..