33 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Neuburg* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  neuburg, palts-neuburg

Zoekopdracht aanpassen
26/01/1626, 9
II HHM wordt verzocht overeenkomstig hun brieven aan de vorst van Neuburg ... X Verzocht wordt om een voorziening tegen de afpersingen door die van Neuburg in het graafschap ... weer in veilige handen komen. XVI Men wil raad en advies over de door Neuburg aan ... acht dient hij zich voor genoegdoening tot de RvS te wenden. XVIII Die van Neuburg
30/01/1626, 1
Kanselier en raden van Palts-Neuburg vragen Düsseldorf d.d. 13 jan. een paspoort voor Frantz, vrijheer van Spierinck . HHM staan dit toe.
05/05/1626, 6
gelezen. Een kopie gaat naar de RvS voor advies. Aangezien de regering van Palts-Neuburg
15/05/1626, 5
aan stadhouder en raden van Palts-Neuburg schrijven. Aldus wordt besloten.
23/06/1626, 19
de klachten gegeven zal worden en dat, conform eerdere resoluties, de regering van Palts-Neuburg
16/09/1626, 16
over de liquidatie met de vertegenwoordigers van Neuburg vraagt hij bovendien de instructie
09/02/1627, 5
De heer van Reidt klaagt dat de regering van Palts-Neuburg hem dwingt tot betaling van
17/02/1627, 4
de vrije heerlijkheid van Rheidt te beschermen tegen de overlast van de zijde van Palts-Neuburg
21/04/1627, 12
Het verzoek van de raden van Palts-Neuburg om voor de hofhouding van de vorst levensmiddelen vrij uit deze landen te mogen halen, gaat voor advies naar de RvS.
11/05/1627, 6
De RvS adviseert het op 21 april ontvangen verzoek van de Palts-Neuburg se raden voor consent
29/07/1627, 2
gunste van Dirck Scheij . Diens crediteuren en een vorstelijke Neuburg se commissaris hebben zijn goederen aangesproken
15/01/1628, 15
voorgelegd. Aangezien het garnizoen in Glückstadt versterkt is met het volk uit Palts-Neuburg
11/07/1628, 12
Kleef en Berg . In ruim zeventig kerken daar is met steun van de Palts-Neuburg se regering
18/07/1628, 1
Gulik [Jülich] , Kleef en Berg . De handelwijze van de Palts-Neuburg se regering tegen ... De keurvorst is immers met de vorst van Neuburg in wederzijdse renversalen overeengekomen
21/07/1628, 10
suppliant heeft aangespannen, is in handen gekomen van de Brandenburg se en Neuburg se
26/07/1628, 7
HHM ontvangen brieven van de Palts-Neuburg se raden d.d. Düsseldorf 3 juli, van de Kleef ... se regering d.d. Emmerik [Emmerich] 18 juli, van Wolfgang Wilhelm d.d. Neuburg 4
28/07/1628, 10
van Keulen , van de Kleef se raden te Emmerik [Emmerich] en van de Palts-Neuburg
29/07/1628, 16
Inzake het gevraagde uitstel van executie op de Neuburg se gebieden en de clerus in
25/08/1628, 6
In een memorie verzoeken enkele Palts-Neuburg se raden, secretarissen en schrijvers paspoort om van Düsseldorf met enkele keizerlijke
11/09/1628, 5
HHM geven het verzoek van de Palts-Neuburg se raden om voor hen en hun dienaren een paspoort te krijgen
14/09/1628, 3
In een brief d.d. Chur 5 sept. verzoeken de Brandenburg se, Palts-Neuburg se, Kleef se
14/09/1628, 10
HHM stellen een besluit over het op 11 sept. ingediende verzoek van de Palts-Neuburg se raden en het daarover
22/09/1628, 4
Het door secretaris Huigens namens de RvS verstrekte advies in aanmerking genomen, stemmen HHM in met het op 11 sept. gedane verzoek van de Palts-Neuburg se raden.
29/09/1628, 11
en nabijgelegen steden zullen worden ingekwartierd. Uit de door de Palts-Neuburg se aan de
04/08/1629, 3
Arnhem d.d. 2 aug. en een onderschepte brief van de raden van de hertog van Palts-Neuburg
02/02/1630, 7
van de RvS d.d. 29 jan. over de brief aan HHM d.d. 8 jan. van de stadhouder en raden van Palts-Neuburg
16/02/1630, 4
Ontvangen is een brief van de stadhouder en raden van de vorst van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf
16/02/1630, 13
van Palts-Neuburg op de ambten van de vorst van Neuburg een redelijke contributie hebben
20/02/1630, 10
over de inhoud van de brief van de stadhouder en de raad van de vorst van Palts-Neuburg ... vorsten nadrukkelijk aan de vorst van Neuburg zijn toebedeeld; ten tweede dat de ... contributie stopt; ten derde dat de vruchten van de vorst van Neuburg die door
26/03/1630, 4
Ontvangen wordt een brief van de stadhouder en raden van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf 14 maart, met klachten over
02/04/1630, 10
van een brief mee d.d. Düsseldorf 28 feb., aan Z.Exc. geschreven door de raad van Palts-Neuburg
02/04/1630, 12
Ontvangen is een brief van de raad van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf 22 maart, met klachten over de executies door de ingekwartierde
10/04/1630, 11
het hooggerechtshof van Brandenburg en Palts-Neuburg te Kleef . Dit gerecht wordt verzocht

Volledige tekst Meer opties..