38 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Noorderkwartier* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  noorderkwartier

Zoekopdracht aanpassen
05/01/1626, 2
Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 83 gld. 16 st. voor een reis van Halewijn en Antwerpen naar Amsterdam en het Noorderkwartier .
19/01/1626, 8
Naar aanleiding van het dringend verzoek van de reders in het Noorderkwartier zal aan de
13/03/1626, 5
blijft, Barnda in Friesland en Groningen en dat Abbas het Noorderkwartier
18/03/1626, 7
Dirck Jacobs Os , pachter van de 14 gld. impost op het dennezout in het Noorderkwartier , en de pachters van het
23/03/1626, 9
in het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier d.d. 18 maart. Zij moeten hun pacht
16 /05/1626, 10
Naar aanleiding van de door steden in het Noorderkwartier gemaakte bezwaren tegen bemanning en bewapening van de koopvaardijschepen
13/06/1626, 4
geladen met onvrije goederen, is in het Noorderkwartier binnengelopen. De brief gaat ... naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier voor een bericht en advies over deze situatie.
26/06/1626, 13
is deze ontvanger-generaal met enkele gedeputeerden naar Amsterdam en het Noorderkwartier
24/08/1626, 15
konvooien en licenten in het Noorderkwartier . In een door afgevaardigden van Enkhuizen overhandigd
01/09/1626, 8
van de konvooien en licenten in het Noorderkwartier . Met een besluit wordt nog gewacht.
31/10/1626, 3
hebben zich ook beklaagd over het Noorderkwartier . Daar komt men namelijk de uitspraak van de
07/11/1626, 11
Inzake het vacerende ambt van commies-generaal van de konvooien en licenten in het Noorderkwartier is bij
21/11/1626, 14
van zes halve kanonnen voor het fort Guinea en, ten slotte, te regelen dat het Noorderkwartier
16/01/1627, 15
en bemanning van de schepen te vernieuwen. Om de bewapening voor het Noorderkwartier op gelijke voet
24/03/1627, 12
zal worden of zich onder de gedeputeerden van het Noorderkwartier , nu ter dagvaart van Holland
30/05/1627, 1
directie verzoekt HHM daarom, aangezien zij enige bewindhebbers naar het Noorderkwartier willen
14/03/1628, 4
Amsterdam en één in het Noorderkwartier . Als voor hen geen oorlogsschepen worden
20/05/1628, 5
Bleiswijck bericht krachtens eerdere resolutie van HHM in Amsterdam en het Noorderkwartier
09/06/1628, 5
HHM depêcheren ordonnantie op de declaratie van de door Dirck van Bleiswijck op reis naar Amsterdam en het Noorderkwartier gemaakte kosten à 389 gld.
30/11/1628, 6
van de Admiraliteit in het Noorderkwartier zijn Texel binnengevaren om te bevoorraden. Een van ... en het Noorderkwartier . Zij moeten de beste maatregelen voor het land treffen.
05/12/1628, 10
refereert hij aan die brief. Van Amsterdam is hij naar het Noorderkwartier
06/12/1628, 3
veroverd en in het Noorderkwartier ingebracht. De goederen zijn bij verstek geconfisqueerd ... alsnog voor het gerecht te worden gehoord en om de Admiraliteit in het Noorderkwartier te ordonneren
01/02/1629, 6
Brunincx deelt de vergadering mee dat enkele schippers en reders uit het Noorderkwartier een
08/02/1629, 1
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier verklaren schriftelijk ... van de Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoeken HHM de door de Generaliteitsrekenkamer ... De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier brengen HHM ervan op de hoogte ... moeten laten lopen. De burgemeesters van enkele steden in het Noorderkwartier maakten immers ... van de Admiraliteit in het Noorderkwartier aangaande de vergoeding van de proviand van de
24/02/1629, 10
van een schip, eerder door de Grote Visserij in het Noorderkwartier gekocht, voor een ... maanden tegen 2.300 gld. per maand. Dit staat op de begroting van de Admiraliteit in het Noorderkwartier
12/03/1629, 13
achtte het raadzaam het jacht van de Maas en het schip uit het Noorderkwartier zo snel mogelijk ... die in het Noorderkwartier schrijven hun schepen naar de Wielingen te laten varen. Alle
19/03/1629, 1
HHM lezen het rekest van een groot aantal vrouwen uit het Noorderkwartier , ondersteund door ter vergadering
20/03/1629, 15
gesprek met zijn Z.Exc. over het rekest van een groot aantal vrouwen uit het Noorderkwartier
23/03/1629, 2
Jacobsz. van Adrichem , burgemeester van Delft, om in het Noorderkwartier vanaf 1 april voor een jaar
25/08/1629, 16
en Groningen , het Noorderkwartier met Amsterdam en de strategisch gelegen Zuiderzee
02/10/1629, 12
Ter vergadering compareren de gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij ... van Enkhuizen , aan het hoofd van de Grote Visserij in het Noorderkwartier ,
06/12/1629, 22
zoutschepen schadevergoeding te laten geven en te regelen dat de schepen van het Noorderkwartier
09/12/1629, 4
HHM ingediende verzoek van de Admiraliteit in het Noorderkwartier betreffende de zaak van de weduwe van ... admiraal Kerchoven tegen kapitein Schrobop en anderen in het Noorderkwartier die de Signoria
11/12/1629, 6
HHM ingediende verzoek van de Admiraliteit in het Noorderkwartier betreffende de betaling van 6.222 ... van admiraal Kerckhoven voor ontvangen levensmiddelen eist van vier kapiteins van het Noorderkwartier
01/02/1630, 29
hangende de geschillen tussen de WIC en enkele steden van het Noorderkwartier betreffende de
22/02/1630, 24
van vijandelijke zijde dat in het Noorderkwartier gevangenzit. De gevangenen waren ... de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden geschreven maatregelen te treffen.
30/03/1630, 17
van de zoutimpost gaande van de zoutbergplaats via het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier
16/04/1630, 7
uitgebracht, door oorlogsschepen van deze landen op zee heroverd en in het Noorderkwartier opgebracht.

Volledige tekst Meer opties..