55 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Ommelanden* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ommelanden

Zoekopdracht aanpassen
23/01/1627, 11
jonker, hoofdeling, raad en rechtskundig adviseur van de Ommelanden , zijn in ... tussen deze stad en de Ommelanden, waardoor misverstanden zijn ontstaan. De Ommelanden hebben ... dat van deze weigering akte aan de Ommelanden werd verstrekt. De Ommelanden ... en de Ommelanden te beschouwen als een ondeelbare provincie. Als zodanig dient stad en Ommelanden ... waarover de Ommelanden niets te zeggen hebben. Daarentegen worden de Ommelanden gezien als
26/01/1627, 8
Geïnsereerd in S.G. 3186. ingediend. Julsingh voert aan dat de Ommelanden, in het ... de gecommitteerden uit de Ommelanden zich heimelijk naar 's- Gravenhage laten committeren, ... deze geheime commissie van de Ommelanden, heeft ondertussen aan de Staten van Friesland geschreven ... Friesland, heeft de deputatie van de Ommelanden konvooi van de stadhouder verzocht om via ... gezien HHM hiermee lastig te vallen. Als de deputatie van de Ommelanden in haar voornemen wordt
08/02/1627, 1
der jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de kerspelen van de Ommelanden en die ... uitvoerig verslag. Ten eerste klagen de Ommelanden tegen Groningen over het optreden van de ... is verklaard tegen de handelwijze van de Ommelanden. Daarbij is verzocht hun afvaardiging ... terug te sturen. HHM besluiten de afgevaardigden van de stad en de Ommelanden te antwoorden
20/03/1627, 4
vanwege een tussen de stad Groningen en de Ommelanden gerezen kwestie. De Ommelanden weigeren
23/03/1627, 7
Conform de resolutie van 20 maart hebben HHM de stukken van Groningen en de Ommelanden
03/04/1627, 17
met de consenten. Tevens zijn de ontstane geschillen tussen de stad Groningen en de Ommelanden besproken,
29/05/1627, 12
Gockinga , respectievelijk jonker, hoofdeling, raad en secretaris van de Ommelanden, ... nemen en de bepalingen van de sententies uit 1597 en 1599 ten gunste van de Ommelanden te ... eigenerfden en gevolmachtigden in de kerspelen van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers ... van de Ommelanden of dergelijke. XXIV De heren van de Ommelanden vinden dat deze ... de provincie wordt verrekend met de Generaliteit. De Ommelanden willen dat dit gebruik wordt afgeschaft.
03/06/1627, 5
melden door de stad Groningen te zijn gestuurd omdat hun conflict met de Ommelanden ... onderlinge eenheid te herstellen en de stad te ontlasten van de door de Ommelanden geuite ... bij gelegenheid hun bezwaren te kunnen uiten, verlangen zij kopie van de grieven van de Ommelanden ... en hun bereidwilligheid tot de welstand van het land te betonen. Vorige winter hebben de Ommelanden ... Lande. De stad zou de twee definitieve sententies van 1597 en 1599 hebben overtreden en Ommelanden hebben
04/06/1627, 1
Vosbergen meldt in de propositie van de Ommelanden niets te vinden dat kennisgeving van de inhoud aan gedeputeerden
08/06/1627, 4
Groningen zijn ter vergadering verschenen. Zij hebben de klachten van de Ommelanden ... geen propositie, verzoek of conclusie is bijgevoegd, weten zij niet of de Ommelanden,
15/06/1627, 5
en genoegdoening. HHM geven de propositie aan de vertegenwoordiging van de Ommelanden ... geïnsereerd in S.G. 3186. In de marge heeft de klerk het commentaar van de Ommelanden opgetekend.
08/07/1627, 14
De gecommitteerden tot onderzoek van de geschillen tussen Groningen en de Ommelanden doen ... de beslissing van HHM af te wachten. De Ommelanden zijn nog in afwachting van enige
09/07/1627, 2
Omdat hun andere gedeputeerden zijn aangekomen, hebben de heren van de Ommelanden nader
10/07/1627, 2
De gecommitteerden van de Ommelanden verschijnen ter vergadering. Hun principalen nemen de ... hebben zij al het mogelijke aangevoerd. Zij verklaren niets tegen het verzoek van de Ommelanden te
13/07/1627, 5
als de stad de documentatie opnieuw inlevert, de Ommelanden hetzelfde willen doen.
15/07/1627, 12
Hij verzoekt hun te schrijven de stukken op te sturen en stelt opnieuw voor de documentatie van de Ommelanden
16/11/1627, 4
in 's- Gravenhage te compareren en de geschillen tussen de stad en de Ommelanden
02/12/1627, 4
hoofdelingen, raad en syndicus van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers . Na
04/12/1627, 1
Conform de memorie van die van de Ommelanden Geïnsereerd in S.G. 3186. vervroegen HHM
26/04/1628, 20
jonkers, hoofdelingen, raad en syndicus van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers, ... eerder gemelde onenigheid tussen de Ommelanden en de stad Groningen te beëindigen door een
29/04/1628, 24
De gedeputeerden van de Ommelanden compareren. Zij worden nader ondervraagd tegenover Schonenborch
16/05/1628, 11
De heren van de Ommelanden verzoeken mondeling om afhandeling van hun onbesliste zaak met de heren van Groningen
18/05/1628, 19
d.d. Groningen 26 april verklaren zij gereed te zijn om te horen wat die van de Ommelanden
19/05/1628, 1
De afgevaardigden van de stad Groningen en die van de Ommelanden compareren. Beide partijen willen
22/05/1628, 21
HHM laten de heren van de stad Groningen en de Ommelanden hun onderlinge geschillen
29/05/1628, 1
de gecommitteerden tot de arbitrage in de geschillen tussen Groningen en Ommelanden ook
17/06/1628, 10
vergadering verschenen afgevaardigden van de stad Groningen en die van de Ommelanden of zij ... met die van de Ommelanden een redelijke overeenkomst te sluiten. De heren van de Ommelanden ... betaald ter ondersteuning van het tekort. IV Alle huizen in stad en Ommelanden worden verpond ... st. voor een okshoofd Franse wijn. Daarnaast moeten stad en Ommelanden overwegen of de voor de tap ... mogen tappers geen brouwers zijn of brouwgereedschap bezitten. Stad en Ommelanden moeten overwegen
19/06/1628, 8
gehoopt dat de op 17 juni door HHM gedane uitspraak in hun geschil met die van de Ommelanden
21/06/1628, 3
door schuld van die van de Ommelanden de verponding op de huizen niet in gang wordt gezet. ... enkele nog niet vertrokken afgevaardigden van de Ommelanden gehoord, maar deze hebben zich er nog niet
02/08/1628, 14
langs de grenzen van Friesland en de Ommelanden trekt. De afgevaardigde verzoekt HHM
16/09/1628, 3
Op 26 juli hebben de gedeputeerden van de Ommelanden een geschrift tegen de stad Groningen ... de belastingen conflicten zijn gerezen tussen stad en Ommelanden. Dit betreft met name de voet en manier
18/09/1628, 7
Op verzoek van de afgevaardigden van de Ommelanden geven HHM hun een afschrift van de op 16 sept. door de afgevaardigden ... van de stad Groningen ingediende remonstrantie. Die van de Ommelanden menen dat de remonstrantie dient om
22/09/1628, 1
Pabo Broersema en de syndicus Scato Gockinga , afgevaardigden van de Ommelanden, compareren. ... van de Ommelanden in discussie mogen treden. HHM nemen hierover geen besluit.
26/09/1628, 11
Schaffer bericht dat de afgevaardigden van Groningen en Ommelanden hun voorstellen ... heren van stad en Ommelanden hierover morgen horen, waarna een passend besluit zal worden genomen.
27/09/1628, 12
De afgevaardigden van Groningen en Ommelanden compareren. Ter verduidelijking van hun proposities ... deduceren zij lang en breed over hun geschillen. De afgevaardigde van de Ommelanden vraagt tevens
28/09/1628, 18
afgevaardigden berichten geprobeerd te hebben de gedeputeerden van stad en Ommelanden ... voor zes weken en de andere na deze periode definitief af te handelen en of de Ommelanden die van ... stad toestaan alsnog binnen zes maanden te antwoorden op hun ingediende eis. Die van Ommelanden hebben ... de Ommelanden geven HHM die van de stad een termijn vier maanden om te antwoorden op de eis.
29/09/1628, 15
Bernert Schaffer . In de uitspraak van HHM tussen Groningen en Ommelanden van 17 ... inwoners van de genoemde Ommelanden verzoekt de suppliant de maat van deze gebieden tot vijftien
29/09/1628, 16
hun uitspraak van 17 juni gerezen conflicten tussen stad en Ommelanden . Het extract is geïnsereerd in ... S.G. 3187. Voordat HHM hierover besluiten, geven zij een kopie aan de afgevaardigden van Ommelanden.
29/09/1628, 17
HHM bespreken het op 22 sept. door de afgevaardigden van de Ommelanden ingediende tegenvoorstel. ... Daarin wordt ter begunstiging van de verponding van de huizen in de Ommelanden verzocht
02/10/1628, 7
De afgevaardigden van de Ommelanden compareren en dienen een remonstrantie in. De remonstrantie ... hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers - meenden ... hebben aangesteld om een vergelijk te treffen aangaande de geschillen tussen Ommelanden ... van de beslissing van 17 juni zouden zijn gerezen en willen daarover met die van de Ommelanden
26/10/1628, 3
de uitvoering van de uitspraak van 17 juni, waarover de heren van stad en Ommelanden ... het niet eens kunnen worden. HHM ontbieden de afgevaardigden van stad en Ommelanden
15/11/1628, 10
van hun lastgevers d.d. 26 okt. te zijn gekomen om de geschillen tussen stad en Ommelanden ... en verzoeken zij na de aankomst van de heren van Ommelanden spoedig hun kwestie te behandelen. ... HHM wachten de komst van de heren van Ommelanden af om te beginnen met de besprekingen.
28/11/1628, 11
op de voorgeschreven datum te zijn gekomen om met hun gedeputeerden hun geschillen met die van de Ommelanden
29/11/1628, 13
, Arnsma , Broersma en dr. Scato Gockinga , afgevaardigden van Ommelanden ... punten. Dit indien de heren van stad dan evenzeer bereid zijn om de door die van Ommelanden
30/11/1628, 7
de heren van de Ommelanden de door henzelf op 29 sept. en de door die van Ommelanden ... deze punten behandelen en met de afgevaardigden van stad en Ommelanden bespreken.
13/12/1628, 1
de besprekingen over de gerezen problemen tussen Groningen en de Ommelanden
19/12/1628, 17
conceptvonnis voorgesteld over de geschillen die tussen Groningen en de Ommelanden
06/02/1629, 4
van de jonkheren, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de kerspelen van de Ommelanden
17/02/1629, 5
d.d. 28 sept. 1628 om binnen de vier maanden te antwoorden op de eis van de Ommelanden
17/03/1629, 4
gestelde termijn van vier maanden waarbinnen geantwoord moest worden op de door de Ommelanden ... en hun tegeneis bij HHM kunnen indienen. De Ommelanden worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Volledige tekst Meer opties..