142 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Oost-Friesland* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  oost-friesland

Zoekopdracht aanpassen
16/02/1626, 4
Deense koning (zoals de heer van Wel verklaart) graag zou zien dat de doortocht in Oost-Friesland
23/02/1626, 5
beklaagt zich in een schrijven van 6/16 feb. over de gedeputeerden van HHM in Oost-Friesland
25/02/1626, 1
en de RvS doen Hindelopen en Ter Cuilen verslag van hun besognes in Oost-Friesland
05/03/1626, 1
Amama compareert. Op grond van zijn credentie d.d. Esens, 20 feb. namens de graaf van Oost-Friesland ... maart in. Verzocht wordt dat HHM de voorstellen van de gecommitteerden in Oost-Friesland nader ... 1625 hebben vernomen. Met veel vertrouwen werden de door HHM afgevaardigde heren in Oost-Friesland
11/03/1626, 4
510-511. Z.Exc. en de RvS hebben d.d. 9 maart geadviseerd over de namens de graaf van Oost-Friesland ... door gedeputeerden van HHM over hun besognes in Oost-Friesland opgestelde rapport. ... de Administratoren met behulp van commandant Erentreiter tot executie van de middelen in Oost-Friesland
01/04/1626, 8
huidige toestand [in Oost-Friesland ] voor nader advies. Pas daarna nemen HHM een besluit.
21/04/1626, 7
zou compareren, willen zij toelichting en antwoord geven op de door de graaf van Oost-Friesland ... de door de deputatie van HHM achtergelaten verordening op de bezetting van de grenssteden in Oost-Friesland ... raad van de graaf van Oost-Friesland, morgen om audiƫntie heeft verzocht, stellen HHM de besluitvorming
02/05/1626, 5
Feith 12 april heeft geschreven over hetgeen zich heeft voorgedaan in Oost-Friesland sedert
05/05/1626, 2
De ridderschap, de steden Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland ... stad Emden als de graaf van Oost-Friesland ter plaatse zijn en allebei van zins lijken nog andere ... van HHM in Oost-Friesland bezwaren ter hand gesteld waaraan tot nu toe niets is gedaan. Daarom hebben
08/05/1626, 20
De inwoners van Leerort krijgen voorschrijven aan de stenden van Oost-Friesland om, zodra het
08/05/1626, 21
In hun remonstrantie verzoeken de gezamenlijke gedeputeerden van Oost-Friesland de ontvanger-generaal te
08/05/1626, 23
Ter vergadering hebben Z.Exc. en de RvS inzake Oost-Friesland geadviseerd de graaf
14/05/1626, 11
van respectievelijk de graaf en de stenden van Oost-Friesland en die ... punten bezwaren geuit tegen de uitspraak van de gedeputeerden in Oost-Friesland
15/05/1626, 7
Schagen en Rode zullen de door de gedeputeerden in Oost-Friesland ingediende
19/05/1626, 1
De declaratie die de afgevaardigden van HHM voor hun reis naar Oost-Friesland hebben ingediend is onderzocht
20/05/1626, 20
Met Z.Exc. en de RvS is, na gedaan verslag, gesproken over de zaak van Oost-Friesland ... kwarto II, 52-56/folio I, 511-512. genomen. Aangezien de graaf van Oost-Friesland ... van het bezettingsplan luidt als volgt: Emden staat twee of drie van de door de stenden van Oost-Friesland ... en Coevorden waarschuwen deze verordening serieus te nemen en van Oost-Friesland ... worden gesteld voor de daardoor ontstane schade. De huismansstand van Oost-Friesland
22/05/1626, 3
schrijft d.d. Emden 6/16 mei dat uit Lingen steeds meer stropers, naar Oost-Friesland
09/08/1626, 1
Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland bereid waren gedeputeerden ... de uitspraak van HHM te bepleiten en tevens te verzoeken tegen de graaf van Oost-Friesland ... volledig gemachtigde afgevaardigden. Alleen zo kan de vrede en orde in Oost-Friesland weer
15/08/1626, 11
Gedeputeerden en administratoren van ridderschap, steden en stenden van het graafschap Oost-Friesland ... 3185. Na de door de deputaties overgebrachte resolutie van HHM d.d. 20 mei is in Oost-Friesland ... gedaan. De ondergang van Oost-Friesland is nabij indien niet wordt ingegrepen en daarom zijn de
26/08/1626, 1
In aanwezigheid van de RvS zijn de sedert de terugkeer uit Oost-Friesland van de gecommitteerden totstandgekomen ... resoluties, brieven en proposities over Oost-Friesland gelezen. De RvS zal hierover morgen advies uitbrengen.
28/08/1626, 13
De RvS compareert en meent inzake Oost-Friesland dat de graaf met zijn verwijl niet anders ... 20 mei afgesproken bezetting van Oost-Friesland. De RvS is verzocht de nodige instructies op te stellen.
29/08/1626, 8
De afgevaardigden van Oost-Friesland verzoeken alsnog te mogen worden ontslagen van het oordje opgeld
02/09/1626, 4
De door de RvS opgestelde instructie voor de gecommitteerden die naar Oost-Friesland gaan
12/09/1626, 10
De afgevaardigden van Oost-Friesland en de stad Emden verzoeken HHM hun gedeputeerden
14/09/1626, 7
De instructie voor de heren die naar Oost-Friesland zullen gaan, is gelezen. Enkele punten zullen in een geheime instructie worden ondergebracht. De rest is geapprobeerd.
14/09/1626, 8
De afgevaardigden van Oost-Friesland en Emden is de [eergisteren] verzochte akte toegestaan.
16/09/1626, 13
De zaak van Oost-Friesland is opnieuw besproken. Er zijn enkele personen genomineerd voor de bezending, maar de afhandeling is naar morgen verplaatst.
16/09/1626, 14
Het verzoek van de afgevaardigden van Oost-Friesland van het oordje opgeld te worden ontheven, is toegestaan. Er is nog
18/09/1626, 1
Rantwyck heeft zich verontschuldigd voor de commissie tot de bezending naar Oost-Friesland ... de stenden van Oost-Friesland en de stad Emden zal worden meegegeven conform hun verzoek d.d. [12 sept.]
19/09/1626, 4
De gedeputeerden van Oost-Friesland compareren en nemen hun afscheid onder dankzegging voor
23/09/1626, 9
De akte voor kapitein Erentreiter is conform de instructie voor de deputatie naar Oost-Friesland opgesteld en goedgekeurd.
30/09/1626, 17
sept. ontvangen waarin hij zegt de commissie voor de reis naar Oost-Friesland
05/10/1626, 11
de propositie van Amama te beantwoorden met een schrijven aan de graaf van Oost-Friesland ... zijn gekomen opnieuw gedeputeerden naar Oost-Friesland te zenden. De graaf zal kunnen begrijpen ... stenden en de stad Emden naar Oost-Friesland zijn vertrokken in de wetenschap dat zij zullen ... in Oost-Friesland blijft om zo in de afhandeling van de geschillen behulpzaam te zijn.
06/10/1626, 13
Het conform de resolutie van gisteren opgestelde ontwerp van de brief aan de graaf van Oost-Friesland ... is gelezen en goedgekeurd. Nu HHM de bezending naar Oost-Friesland niet opschorten, verzoekt Amama
28/10/1626, 6
en over de noodzaak het graafschap Oost-Friesland te bezetten. De brief gaat naar de RvS voor advies.
17/11/1626, 9
dienen HHM onmiddellijk twee heren te committeren die uit hun naam naar Oost-Friesland vertrekken. ... uitvoeren zullen de gedeputeerden ondertussen de graaf van Oost-Friesland toestaan naar 's- Gravenhage ... dan wel voor de onderhandelingen in Oost-Friesland blijft - inzake de bezetting in alle
18/11/1626, 1
verschenen en laat weten het schriftelijk advies van Z.Exc. inzake Oost-Friesland te hebben onderzocht.
19/11/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. De resolutie [inzake Oost-Friesland
20/11/1626, 1
3906. Dr. Amama compareert en brengt naar voren dat de graaf van Oost-Friesland ... in Oost-Friesland ongewijzigd te laten. HHM hebben hun beraad tot morgen uitgesteld.
25/11/1626, 2
De graaf van Oost-Friesland heeft audiƫntie verzocht. Eck en Noortwijck hebben ... heeft afgespeeld, aangezien zij door hun naar Oost-Friesland gezonden gedeputeerden wel
14/12/1626, 1
te nemen die goed is voor de toestand van het land en de voorspoed van Oost-Friesland
16/12/1626, 1
De gecommitteerden die met Z.Exc. hebben beraadslaagd over Oost-Friesland rapporteren dat het nodig
29/12/1626, 9
brief d.d. Emden 9/19 dec. zal de gecommitteerden tot de zaak van Oost-Friesland
19/01/1627, 6
Essen , Noortwijck en Walta rapporteren dat de graaf van Oost-Friesland ... zullen worden met 4 st. per dag. Aangezien de stenden van Oost-Friesland ontboden
30/01/1627, 4
Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. inzake de memorie van de graaf van Oost-Friesland meent dat men de graaf ... een akte te verkrijgen waarin zij belooft haar troepen niet naar het platteland van Oost-Friesland
05/02/1627, 8
In navolging van de resolutie van 3 feb. is akte van neutraliteit voor het graafschap Oost-Friesland opgesteld. Culenborch
13/02/1627, 8
de komst van de stenden afwachten. Ondertussen kan de bezetting van Oost-Friesland
16/02/1627, 13
Inzake Oost-Friesland is besloten de graaf de akte van neutraliteit te geven ... S. & O. kwarto II, 233/folio I, 593. geven de Staten-Generaal te kennen dat het graafschap Oost-Friesland
18/02/1627, 10
De gecommitteerden inzake Oost-Friesland rapporteren dat de graaf de akte van neutraliteit is overhandigd.
24/02/1627, 3
verzoekt een tegemoetkoming voor zijn diensten in 1602 als luitenant-kolonel in Oost-Friesland

Volledige tekst Meer opties..