93 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Overijssel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  overijssel

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
door Overijssel ) worden weggenomen. De heren van Holland en Utrecht gaan op behagen akkoord.
21/02/1626, 2
afdanking alsnog uit te voeren. De heren van Overijssel verklaren dat eerst beraad moet uitwijzen of de
25/06/1626, 14
vanwege de grotere veiligheid de twaalf tonnen boter die zij jaarlijks van enkele landerijen in Overijssel ontvangt,
19/07/1626, 3
Arent van Cruijs , licentmeester te Deventer, schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 11 juli wat de dorpen in Overijssel
30/07/1626, 4
toegezien op het zeker stellen van de werklieden. De gedeputeerden van Overijssel
04/08/1626, 8
De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat
10/08/1626, 13
abolitie en mag zich vrij vestigen op het platteland van Overijssel op voorwaarde dat ... hij de eed van trouw aflegt ten overstaan van de Gecommitteerde Raden van Overijssel .
18/09/1626, 12
steden in Overijssel en behoeven die steden zich in dezen niet tegenover HHM te verantwoorden. ... van Overijssel met de Generaliteit is dit bedrag voor de jaren 1621, 1622 en 1623 geschrapt.
07/01/1627, 7
schrijven door eigen brieven en anderszins te ondersteunen. De heren van Overijssel verklaren ... dat hun principalen bereid zijn de consenten op te brengen mits Overijssel net als
14/01/1627, 15
van Holland hebben ter vergadering meegedeeld dat de Staten van Overijssel ... De kosten worden bestreden door elke last turf die de sluis passeert en in Overijssel ... voor meer goederen dan bij octrooi is toegestaan geld wordt gevraagd en ook dat Overijssel ... deductie met bijbehorende stukken. De heren van Overijssel laten weten dat de klachten
19/01/1627, 1
beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland , Utrecht , Friesland en Overijssel
30/01/1627, 12
De gecommitteerden van Overijssel berichten over een aan hen gerichte brief van de magistraat van
23/02/1627, 9
een percentage van 6ΒΌ procent is genoemd. Holland en Overijssel verklaren dat de rente
06/03/1627, 7
wordt gebruikt, komen dus alleen Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel
08/03/1627, 7
principalen het consent te dragen en de gedeputeerden van Overijssel schikken zich naar Holland.
10/03/1627, 8
delen een brief van hun Staten mee die 27 jan. aan de Staten van Overijssel is ... op grond van een op 3 sept. 1621 door de Staten van Overijssel en op 12 feb. 1622 door ... vragen zij hun brief te ondersteunen en een gelijkluidend schrijven aan Overijssel te richten. ... De heren van Overijssel verklaren dat de klachten van Meppel niet in de Staten-Generaal, maar
01/04/1627, 12
De gedeputeerden van Holland hebben die van Overijssel verzocht ervoor te zorgen dat er voortaan ... geen klachten meer komen over de sluis die in hun provincie is gelegd. De heren van Overijssel ... De Hollandse afgevaardigden hebben die van Overijssel tevens gevraagd maatregelen te nemen tegen hun munt,
05/05/1627, 5
de suppliant door requisitie uitvoering verzoekt, is in Overijssel uitgevaardigd.
20/05/1627, 12
schelling zijn gemunt. Dit is gedaan omdat in de provincies Zeeland , Friesland , Overijssel
25/05/1627, 5
De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52. De heren van Overijssel berichten ... nog maar contributie heffen. De provincie verzoekt een oplossing die het recht van Overijssel ... in Twente en andere gebieden onder sauvegarde, veilig zijn en wordt Overijssel gevrijwaard van overlast.
07/06/1627, 8
verwacht de Raad dat Gelderland , Utrecht en Overijssel hetzelfde willen
24/06/1627, 23
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft dat de goederen uit de steden van Overijssel ... wil men licenten gaan heffen op de goederen naar Salland. De heren van Overijssel
26/06/1627, 16
, Zeeland en Overijssel verklaren hun geld reeds te hebben opgebracht en Friesland
06/07/1627, 12
een half jaar op het platteland van Overijssel te mogen wonen, mits hij geen vijandelijke steden bezoekt.
20/07/1627, 12
Tevens is besloten de heren van Overijssel te verzoeken hun quote in het subsidie voor de Admiraliteiten
06/08/1627, 2
Naar aanleiding van hetgeen de heren van Overijssel ter sprake hebben gebracht vullen HHM
09/08/1627, 11
hier of in het leger te zullen bezorgen. De heren van Overijssel verklaren dat hun bijdrage reeds
28/09/1627, 18
Op verzoek van de heren van Overijssel is de gisteren voorgestelde kwestie van retorsie hervat. De kwestie zal aan Z.Exc. worden voorgelegd bij zijn terugkeer.
29/09/1627, 3
Het verzoek van de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen naar neutrale
02/10/1627, 14
In een nader rekest verzoeken de ossenweiders van Gelderland , Utrecht en Overijssel hun ossen liefst
13/10/1627, 4
heeft gedaan in Overijssel . Het tweede punt over kennisgeving over en weer wordt in beraad genomen.
11/11/1627, 3
de RvS te verbieden de declaraties van Overijssel te accepteren omdat die van Overijssel
20/11/1627, 10
De heren van Overijssel verzoeken inzake de retorsie vanwege de door de vijand voorgenomen onbehoorlijke ... is vastgesteld op 1 december. HHM laten de zaak over aan Z.Exc. en de heren van Overijssel.
10/12/1627, 10
aan Z.Exc. en die van Overijssel , zodat een rapport niet nodig wordt geacht.
13/12/1627, 12
nov. ontvangen brief van de Generaliteitsrekenkamer inzake de declaraties van Gelderland , Overijssel ... worden gebracht om daar te worden afgehandeld conform de instructie. Die van Gelderland en Overijssel verklaren
11/01/1628, 12
op het platteland van Overijssel te wonen en Nederlandse steden te bezoeken.
02/03/1628, 3
bevindt zich reeds op de grens van Friesland , Overijssel en Groningen en is in Oost-Friesland
13/03/1628, 3
witte zout en de 14 gld. van de zoutzieder voortzetten. De impost moet dan wel ook in Overijssel ... Staten van Overijssel ook daar de belasting uit naam van de Generaliteit te laten verpachten.
05/04/1628, 1
een ander commanderie. Ittersum is afkomstig uit de provincie Overijssel en is de broer van de huidige ... drost van Twente waardoor een goede verstandhouding mogelijk is en geschillen tussen Overijssel
29/04/1628, 1
Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel denken dat hun lastgevers instemmen
29/04/1628, 17
De heren van Overijssel kunnen niet instemmen met de vergroting van de schans te Avereest zonder kennis van hun ... Z.Exc. de heren van Friesland en Groningen hierover met die van Overijssel tot overeenstemming brengen.
20/05/1628, 14
de Bewindhebbers bespreken. De heren van Zeeland , Friesland , Overijssel en
08/07/1628, 1
van de vijand met zijn echtgenote en familie op het platteland van Overijssel te wonen, waar de vijand contributie
09/07/1628, 1
naar Staphorst hersteld, mits dit in aanwezigheid van de afgevaardigden van Overijssel ... verklaren de heren van Overijssel dat hun lastgevers conform de genoemde resolutie van 4 mei eerst tevredengesteld
22/07/1628, 2
van de steden in Gelderland en Overijssel , waar een gedeelte van de troepen garnizoen ... en Overijssel behoorlijk kan worden gedaan door een door agent Carlaton daarheen te sturen commissaris.
24/07/1628, 12
voor het onderbrengen van de uit Stade in Overijssel gekomen troepen infanterie,
01/08/1628, 1
De heren van Overijssel berichten dat de op hun provincie gerepartieerde monstercommissaris ... te krijgen van de RvS. De begeving van het ambt komt krachtens het gezag en de privileges van Overijssel ... De supplianten vragen de mening van HHM hierover. HHM laten Overijssel het nominatierecht ... van de Raad dat de RvS slechts door Overijssel genomineerde kandidaten als monstercommissaris
02/08/1628, 18
de voorgang van de werken belemmeren, noch personen uit Gelderland , Utrecht , Overijssel
17/08/1628, 24
assignatie te verlenen op het in Overijssel gereedliggende geld ter ondersteuning van de Admiraliteit.
25/08/1628, 12
De heren van Overijssel berichten dat de magistraat van Deventer hun op 12 aug. een kopie van een

Volledige tekst Meer opties..