38 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Palts* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  palts, palts-neuburg

Zoekopdracht aanpassen
03/01/1626, 14
welke voorwaarden andere officieren in de Palts zijn geweest en of zij allen hun volledige traktement hebben genoten.
24/01/1626, 6
dat HHM beter dan de RvS op de hoogte zijn van de voorwaarden waarop officieren naar de Palts
30/01/1626, 1
Kanselier en raden van Palts-Neuburg vragen Düsseldorf d.d. 13 jan. een paspoort voor Frantz, vrijheer van Spierinck . HHM staan dit toe.
13/02/1626, 13
herinneren eraan dat hun ambassade zich heeft gericht op de restitutie van de Palts
05/05/1626, 6
gelezen. Een kopie gaat naar de RvS voor advies. Aangezien de regering van Palts-Neuburg ... Rumen retorsie toe te passen. Het verzoek gaat naar de RvS die aan de Palts-Neuburgse
15/05/1626, 5
aan stadhouder en raden van Palts-Neuburg schrijven. Aldus wordt besloten.
25/05/1626, 11
hebben op de vraag wat de landgraaf aan de alliantie zou kunnen bijdragen geantwoord dat de Palts
23/06/1626, 19
de klachten gegeven zal worden en dat, conform eerdere resoluties, de regering van Palts-Neuburg
09/02/1627, 5
De heer van Reidt klaagt dat de regering van Palts-Neuburg hem dwingt tot betaling van
17/02/1627, 4
de vrije heerlijkheid van Rheidt te beschermen tegen de overlast van de zijde van Palts-Neuburg
21/04/1627, 12
Het verzoek van de raden van Palts-Neuburg om voor de hofhouding van de vorst levensmiddelen vrij uit deze landen te mogen halen, gaat voor advies naar de RvS.
11/05/1627, 6
De RvS adviseert het op 21 april ontvangen verzoek van de Palts-Neuburg se raden voor consent
15/01/1628, 15
voorgelegd. Aangezien het garnizoen in Glückstadt versterkt is met het volk uit Palts-Neuburg
11/07/1628, 12
Kleef en Berg . In ruim zeventig kerken daar is met steun van de Palts-Neuburg se regering
18/07/1628, 1
Gulik [Jülich] , Kleef en Berg . De handelwijze van de Palts-Neuburg se regering tegen
26/07/1628, 7
HHM ontvangen brieven van de Palts-Neuburg se raden d.d. Düsseldorf 3 juli, van de Kleef
28/07/1628, 10
van Keulen , van de Kleef se raden te Emmerik [Emmerich] en van de Palts-Neuburg
25/08/1628, 6
In een memorie verzoeken enkele Palts-Neuburg se raden, secretarissen en schrijvers paspoort om van Düsseldorf met enkele keizerlijke
11/09/1628, 5
HHM geven het verzoek van de Palts-Neuburg se raden om voor hen en hun dienaren een paspoort te krijgen
14/09/1628, 3
In een brief d.d. Chur 5 sept. verzoeken de Brandenburg se, Palts-Neuburg se, Kleef se
14/09/1628, 10
HHM stellen een besluit over het op 11 sept. ingediende verzoek van de Palts-Neuburg se raden en het daarover
22/09/1628, 4
Het door secretaris Huigens namens de RvS verstrekte advies in aanmerking genomen, stemmen HHM in met het op 11 sept. gedane verzoek van de Palts-Neuburg se raden.
29/09/1628, 11
en nabijgelegen steden zullen worden ingekwartierd. Uit de door de Palts-Neuburg se aan de
11/04/1629, 4
vergoeding voor de geleden schade in Bohemen , de Palts en Pruisen . De baron moet in
04/08/1629, 3
Arnhem d.d. 2 aug. en een onderschepte brief van de raden van de hertog van Palts-Neuburg
10/08/1629, 6
van vijf vrije vendels Duitsers in 1621 in de Palts verdiend. HHM vragen advies aan de RvS.
24/10/1629, 2
moeten HHM niets beloven zolang de Duitsers en met name de Palts gebukt gaan onder het juk ... van illustere, oude Duitse families en met name van het keurvorstendom de Palts. De koning ... De hoofdoorzaak van de haat die Oostenrijk en Spanje koesteren tegen de Palts ligt ... Republiek nooit onder het gezag van Spanje kan worden gebracht, zolang de Palts niet is afgescheiden ... zij op 7 sept. 1625 sloten met de koning van Groot-Brittannië dat ook de Palts en aanhang
12/01/1630, 9
aan de koning over teruggave van de Palts . Besloten is verder te onderhandelen met ... Verenigde Provincies. De basis daarvan is teruggave van de Palts, maar ook de vrijheid van ... teruggave van zijn keurvorstendom de Palts. Daarmee leggen HHM de last van deze zaak
02/02/1630, 7
van de RvS d.d. 29 jan. over de brief aan HHM d.d. 8 jan. van de stadhouder en raden van Palts-Neuburg
16/02/1630, 4
Ontvangen is een brief van de stadhouder en raden van de vorst van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf
16/02/1630, 13
agent Bilderbeeck d.d. Keulen 9 februari. Deze houdt onder andere in dat de raden van Palts-Neuburg
20/02/1630, 10
over de inhoud van de brief van de stadhouder en de raad van de vorst van Palts-Neuburg
27/02/1630, 14
doel de teruggave van de Palts en vrijheid van die staat was. Vane vindt het antwoord ... vergeleken met het traktaat van Southampton. Onderzocht zal worden of teruggave van de Palts
26/03/1630, 4
Ontvangen wordt een brief van de stadhouder en raden van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf 14 maart, met klachten over
30/03/1630, 11
over zes compagnieën in het jaar 1621. Deze waren in de Palts geworven tijdens de
02/04/1630, 10
van een brief mee d.d. Düsseldorf 28 feb., aan Z.Exc. geschreven door de raad van Palts-Neuburg
02/04/1630, 12
Ontvangen is een brief van de raad van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf 22 maart, met klachten over de executies door de ingekwartierde
10/04/1630, 11
het hooggerechtshof van Brandenburg en Palts-Neuburg te Kleef . Dit gerecht wordt verzocht

Volledige tekst Meer opties..