32 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Parijs* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  parijs

Zoekopdracht aanpassen
09/03/1626, 1
27 jan. bereikte de koning in Parijs binnen 48 uur en op 3 feb. kon hij bij gunstige
26/05/1626, 4
Doublet heeft aangevoerd dat Sommelsdijck in Parijs van de weduwe van Jean
30/05/1626, 12
Caes heeft een onkostendeclaratie ingeleverd van drie reizen naar Parijs die hij
06/07/1626, 17
tot 9 mei van dit jaar. In zijn memorie meldt Sommelsdijck dat hij in Parijs 15 gld. en ... een dienstreis van Parijs naar 's- Gravenhage en retour ten bedrage van 253 gld. 18
19/07/1626, 5
zegt dat bedrag op rekening te zullen inhouden. Ook bericht hij dat gedurende zijn verblijf in Parijs
21/07/1626, 10
Langerack schrijft d.d. Parijs 10 en 11 juli over verschillende zaken. Zo bericht hij ... onderzoek naar de hertog van Vendôme die stelt uitsluitend door het parlement van Parijs ... lijkt erop dat hij niet voor het einde van de oogstmaand naar Parijs zal terugkeren.
24/02/1627, 13
Op hernieuwd verzoek van Van Abbesteech is hem voor zijn terugreis naar Parijs nog 50 gld. gegeven boven het 22 feb. toegekende bedrag.
05/06/1627, 7
van Engelbrecht Abbesteech geven HHM hem vanwege zijn overkomst uit Parijs
23/10/1627, 1
over. Ten derde vraagt de Raad zich af wat men moet doen als de koning uit Parijs
28/10/1627, 1
in Parijs plaatsvinden. Hij moet echter in Parijs blijven om de lopende zaken af te doen ... die stad geschieden. Als er besprekingen over de alliantie gevoerd worden buiten Parijs, ... erbij is. Worden ze in Parijs gehouden, dan mogen de ambassadeurs zelf beslissen of ze
27/11/1627, 11
welke Languerack 25 gld. per dag rekent als hij buiten Parijs reist. De post van 2.500 gld. voor
01/12/1627, 1
bij alle besprekingen, in of buiten Parijs , toelaten en inzetten. HHM concluderen
14/01/1628, 4
aanvaarden. Ook zouden de Fransen de ambassadeurs in Parijs audiëntie kunnen weigeren
16/01/1628, 1
Frankrijk moeten handelen bij onverwachte ontmoetingen in Calais of Parijs . ... Wanneer de koningin-moeder met de ambassadeurs in Parijs een regeling wil bespreken, dan mogen ... in Parijs zonder de koning te spreken lasthebbers afvaardigt, dan mogen zij met
03/03/1628, 14
hij afgevaardigden van La Rochelle en de gereformeerden (die zich in Parijs hebben gewend
12/07/1628, 1
verblijfkosten tijdens hun vier maanden durende lobbyactiviteit in Parijs betaald krijgen.
15/07/1628, 18
voor zijn op aanschrijven van commissaris Franchemont gemaakte reis van Parijs
12/08/1628, 14
hij gelast te worden om regelmatig de gezanten in Parijs te berichten en informatie te verschaffen
28/09/1628, 13
Parijs. Naar aanleiding van de mededeling van laatstgenoemde aan de staatse gezanten in Parijs
13/10/1628, 3
de staatse ambassadeurs in Parijs . De heren van Holland zullen deze brief nader onderzoeken.
02/11/1628, 24
een bepaalde vaandrig, in dienst bij hun Franse troepen, is teruggekeerd. Deze heeft in Parijs aan Ville
03/11/1628, 16
secretaris Huigens de RvS informeren over de aankomst van de Fransman , die in Parijs aan
09/11/1628, 14
wordt ervan verdacht in Parijs aan Ville aux Clercq te hebben gezegd dat de
11/11/1628, 16
De la Mangerye is verhoord omdat hij in die hoedanigheid tegen enkele heren in Parijs
08/12/1628, 1
besproken, waarop de gezanten te Parijs nader dienen te worden geïnstrueerd. Vanwege
16/01/1629, 16
is de tekst van S.G. 3188 gevolgd. Hij zou een aantal personen in Parijs en - in het leger
13/04/1629, 14
De vergadering besluit het aanbod aan te nemen en machtigt Langerack om in Parijs iemand te
08/05/1629, 16
de koning van Frankrijk en Richelieu in Piemonte , te Parijs 100 gld. ... voor de wissel van 100 gld. van Parijs naar Lyon. HHM depêcheren ordonnantie voor ... van Parijs hierheen, alsmede 2 gld. 10 st. voor de onkosten van de wissel van Lyon op Parijs.
07/06/1629, 10
Frankrijk toe, op voorwaarde dat de dieren tegen borgstelling naar Rouen of Parijs gebracht worden.
30/06/1629, 18
Lyon en nog eens 100 gld. in Parijs . Dit blijkt uit twee aan HHM voorgelegde kwitanties
24/12/1629, 5
HHM besluiten ordonnantie te depêcheren op de post van Langerack betreffende zijn reiskosten van Parijs naar
17/01/1630, 3
Daarnaast verzoekt dr. Pijnaecker zijn geld, door enkele kooplieden uit Toulon en Parijs

Volledige tekst Meer opties..