36 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Ravensberg* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ravensberg

Zoekopdracht aanpassen
14/01/1626, 9
De gebroeders Jasper en Hendrick Koercamps uit het graafschap Ravensberg verzoeken ... soldaat in Bourtange, uit Ravensberg is gehaald. De RvS zal disponeren.
02/03/1626, 1
de domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg niet beschikbaar zijn, wordt Hoeffyser
17/08/1626, 12
en Ravensberg . Hij mag de lening ook per 1 sept. met een half jaar verlengen.
08/02/1627, 7
[Jülich] , Berg en Ravensberg die volgens het akkoord met Schwarzenberg op
14/08/1627, 19
Berg en Ravensberg op krediet van het land geld te lenen voor de verlopen rente
21/01/1628, 15
de Kleef se raden grote kwijtscheldingen en paspoorten. De contributies van Ravensberg
29/01/1628, 10
van HHM d.d. 30 dec. 1627 en 7 januari. De contributies van Berg , Mark , Ravensberg
28/02/1628, 1
in de gevorderde en nog te vorderen domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg
03/04/1628, 4
de contributies in het Land van Berg , Mark en Ravensberg niet ingevorderd kunnen worden verzoekt
29/04/1628, 22
van het Land van Mark , Ravensberg en andere domeinen moet zij betalen aan ontvanger Hoeffijser
05/05/1628, 18
het aandeel van de keurvorst in de domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg . Daarom
11/05/1628, 7
akte om de achterstallige contributies in het Land van Berg , Mark en Ravensberg
13/05/1628, 17
in het Land van Berg , Mark en Ravensberg . HHM melden hem de executie
15/05/1628, 9
en achterstallige betalingen van het Land van Berg , Mark en Ravensberg te innen ... van Berg, Mark en Ravensberg te onderhouden. Tevens gaan zij akkoord met zijn verzoek
18/05/1628, 6
en ander in het Land van Mark , Berg , Ravensberg , Kleef en Ravenstein geïnde oorlogsgeld.
28/05/1628, 4
HHM bespreken een brief van Mangelman aan Z.Exc. over de inname van Ravensberg ... overste Gent zijn compagnie met nog honderd man te versterken om daarmee Ravensberg
29/05/1628, 10
om de contributies in het vorstendom Berg en de graafschappen Mark en Ravensberg ... aanstellen en afzetten. Bovendien beheert de keurvorst Berg, Mark en Ravensberg, hun onderdanen ... en lopende contributies in Berg, Mark en Ravensberg. De commissie van Gent zal de ondergang
03/06/1628, 11
Land van Berg en de graafschappen Mark en Ravensberg . HHM geven de propositie aan de RvS om
14/06/1628, 2
op de contributies van het Land van Kleef , Berg , Mark , Ravensberg en Ravenstein .
19/06/1628, 5
en driehonderd man infanterie het huis Ravensberg belegeren. HHM geven de brieven en het uittreksel
19/06/1628, 7
te laten inzetten voor het innen van de contributies van Berg , Mark en Ravensberg
24/06/1628, 5
, beide d.d. 12 juni, inzake de door de Spanjaarden beraamde belegering van huis Ravensberg ... tot onzet van Ravensberg aangezien de plaats ver weg ligt en toch niet te behouden is.
30/06/1628, 11
contributies in het Land van Berg , Mark en Ravensberg aangestelde Johannes ... over alle contributies van Berg, Mark, Ravensberg, Kleef en de heerlijkheid Ravenstein en
07/07/1628, 17
van de contributies in het Land van Berg , Mark , Ravensberg , Kleef en Ravenstein , alsmede van
05/09/1628, 8
uitstel van executie voor de resterende contributies van Mark , Berg , Kleef, Ravensberg
30/09/1628, 8
Herford onder de keizer of onder het graafschap Ravensberg ressorteert. In ieder geval moeten
15/02/1629, 11
van de Kleefse, Berg se en Ravensberg se ontvangsten te Soest [in Westfalen] , alsmede
24/02/1629, 7
en nog te verschijnen domeinopbrengsten van Gulik, Berg en Ravensberg , of de geleende
02/04/1629, 2
de keurvorst van Brandenburg het vorstendom Kleef en de graafschappen Mark en Ravensberg ... worden. De keurvorst heeft dan Berg, Mark en Ravensberg, de hertog Gulik, Kleef, Ravenstein en Breskens.
21/07/1629, 24
executie van de contributies in het Land van Gulik, Kleef, Mark , Ravensberg ... nieuw vervallen renten. Hiervoor moet hij de inkomsten van het Land van Mark, Ravensberg en
24/07/1629, 17
op de inkomsten van het Land van Mark , Ravensberg en de gebieden die hem nog toegewezen ... het Land van Gulik [Jülich] , Kleef, Mark, Ravensberg en andere. De aanwezige
03/08/1629, 14
van de kleine steden in Gulik [Jülich] , Kleef , Mark , Berg , Ravensberg
02/10/1629, 17
van Gulik, Berg en Ravensberg op het krediet van het land te lenen, of de uitstaande lening
27/02/1630, 15
de contributies in de landen van Berg , Mark , Kleef , Ravensberg en andere
25/03/1630, 17
in de verschenen en nog te verschijnen domeinen in Gulik, Berg en Ravensberg ,
13/04/1630, 10
te zullen terugtrekken uit de landen van Kleef , Berg , Mark en Ravensberg gelegen

Volledige tekst Meer opties..