70 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Ravenstein* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ravenstein

Zoekopdracht aanpassen
26/01/1626, 8
Jan Halcket schrijft d.d. Ravenstein 18 jan. dat hij op behagen van HHM de ingezetenen van het Land van Ravenstein
27/01/1626, 13
Coevorden , Bourtange , Bellingwolde , Bredevoort , Rees , Gennep , Grave en Ravenstein
03/06/1626, 4
Rumen klaagt over het voornemen van de gedeputeerden van de RvS om de door de drost van Ravenstein
13/06/1626, 9
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 9 juni over de 3 juni ingediende memorie inzake de munitieopslag in Ravenstein
17/06/1626, 9
. Hij heeft turfvervoerders op hun terugreis van het huis te Batenburg naar Ravenstein gevangen
15/07/1626, 4
de omringende dorpen van de heerlijkheid Ravenstein , in Oss en Berghem .
16/07/1626, 3
is toegestaan zijn koren en hooi uit Batenburg te verkopen aan de inwoners van Ravenstein
17/07/1626, 5
De heer van Didem mag hooi, koren en ander gewas uit Dieden in de heerlijkheid Ravenstein en omgeving verkopen.
01/08/1626, 13
Het rekest dat Hendrick Hermansz. van Duren namens de officieren van Ravenstein en de inwoners van Uedem heeft ingediend, gaat naar de RvS voor advies.
08/08/1626, 3
De adviezen van de RvS op de verzoeken van Ravenstein en andere plaatsen om levensbenodigdheden te mogen
08/08/1626, 5
De RvS heeft geadviseerd het rekest van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein af te wijzen. Zij
10/08/1626, 11
De RvS zal adviseren over de door de dorpen van Ravenstein ingeleverde lijst.
14/08/1626, 20
Conform het advies van de RvS is aan de dorpen van het Land van Ravenstein toegestaan volgens de ingeleverde lijst ... onder waarborg en tegen Bosch' licent hun levensbenodigdheden uit Grave en Ravenstein te halen.
25/08/1626, 14
De Kleef se raden excuseren de levering aan het magazijn te Ravenstein . De RvS wordt om een reactie gevraagd.
10/09/1626, 8
De RvS wordt advies gevraagd over het verzoek van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein hun wol te mogen
11/09/1626, 4
van de in barakken gelegerde soldaten in Ravenstein net als de bij burgers ondergebrachte soldaten
19/09/1626, 19
voren hebben gebracht inzake de servitiën te Ravenstein en de akte voor de werkbazen.
26/02/1627, 2
Jan Mattheussen , timmerman uit Lith, mag timmerhout uit het Land van Ravenstein naar Lith brengen.
17/05/1627, 10
Ravenstein wordt gepreekt in een kapel waar vroeger de mis werd opgedragen. De zaak van Ravenstein
14/07/1627, 4
vrij te mogen gebruiken. Hij wordt hierin door de commandant van Ravenstein gehinderd. Op ... granen en hooi van zijn heerlijkheid Batenburg te verkopen aan de ingezetenen van Ravenstein ... . De ingezetenen van deze plaats zullen de waren mogen vervoeren van Batenburg naar Ravenstein
16/07/1627, 5
de RvS advies over het verzoek van de ingezetenen van Dieden hun waren uit Ravenstein in
27/08/1627, 18
De inwoners van Dieden is toegestaan hun levensmiddelen uit Ravenstein of waar het hun uitkomt
13/09/1627, 14
De commandant en magistraat van Ravenstein verzoeken de dorpen van Ravenstein hun levensmiddelen in de stad te laten
08/11/1627, 11
De kerkenraad te Ravenstein verzoekt de kapel te mogen blijven gebruiken die de raad na het overlijden van de priester
10/01/1628, 12
Het stadsbestuur van Wezel verzoekt d.d. 2 jan. de kapel in Ravenstein te doen inrichten
21/01/1628, 12
HHM ontvangen een brief van luitenant-kolonel Halcket d.d. Ravenstein 17 januari. Tot voldoening van de brief ... 10 jan. heeft hij de sleutel van de kapel teruggegeven aan de schout en burgemeesters van Ravenstein
21/01/1628, 15
van Ravensberg , Mark , Berg en Ravenstein zijn toereikend voor het onderhoud
22/01/1628, 4
De RvS zal adviseren over het verzoek van Severijns , ontvanger te Grave, om vrij transport van goederen naar Ravenstein .
25/01/1628, 11
vijands licent betalen. VIII Ook is het nodig over goederen voor de stad Ravenstein ... kan Bosch' of 's vijands licent worden geheven. Ravenstein hoort immers geen betere
29/01/1628, 10
30 dec. 1627 en 7 januari. De contributies van Berg , Mark , Ravensberg en Ravenstein
29/02/1628, 1
In een rekest klagen de ingezetenen van het Land van Ravenstein over overlast van en afpersing door de commandanten ... van de grensvestingen. In het bijzonder klagen zij over luitenant-kolonel Halcket , de commandant van Ravenstein.
18/03/1628, 13
13 maart over de door haar aan de RvS opgestuurde redenen waarom die van Ravenstein
20/03/1628, 6
de op 22 jan. ontvangen brief van ontvanger Severyns . Het licent op goederen naar Ravenstein
28/03/1628, 8
Het verzoek van luitenant-kolonel Halcket , commandant van Ravenstein, vrij zijn goederen naar Ravenstein te mogen laten brengen is afgewezen.
11/05/1628, 7
in het Land van Kleef en Ravenstein . HHM zullen de overste ontbieden en hem zeggen
15/05/1628, 9
de contributies in het Land van Kleef en Ravenstein te laten innen. Indien dit
18/05/1628, 6
en ander in het Land van Mark , Berg , Ravensberg , Kleef en Ravenstein geïnde oorlogsgeld.
22/05/1628, 20
De drost van Ravenstein verzoekt ontruiming van een gedeelte van het bijna geheel door de commandant bezette slot aldaar. Verder
08/06/1628, 13
het woud heeft laten omhakken. Deze zijn niet gebruikt voor de werken van Gennep en Ravenstein maar
14/06/1628, 2
op de contributies van het Land van Kleef , Berg , Mark , Ravensberg en Ravenstein .
29/06/1628, 11
bedrag uit de maandelijkse contributies van het Land van Kleef en Ravenstein ,
30/06/1628, 11
over alle contributies van Berg, Mark, Ravensberg, Kleef en de heerlijkheid Ravenstein en
05/07/1628, 3
koren en hooi te mogen verkopen aan de inwoners van Ravenstein . Zij zullen de goederen vanuit ... Batenburg naar het Land van Ravenstein vervoeren en borg stellen de goederen alleen voor hun eigen
05/07/1628, 4
tegoed te hebben. Hij verzoekt de commandant van Emmerik of Ravenstein ... Kleef of Ravenstein te laten betalen. HHM vragen hierover advies aan de RvS.
06/07/1628, 14
Maas en Waal gelegen Maasakker, vrij naar stad en land van Ravenstein te mogen brengen. HHM wijzen dit verzoek af.
07/07/1628, 17
van de contributies in het Land van Berg , Mark , Ravensberg , Kleef en Ravenstein , alsmede van
15/07/1628, 9
veld aanwezige koren en hooi te verkopen aan de inwoners van Ravenstein . De inwoners mogen dit ... vervoeren van Batenburg naar Ravenstein indien zij borg stellen de goederen slechts voor eigen gebruik
02/08/1628, 2
blijven de soldaten van Emmerik [Emmerich] , Rees , Nijmegen , Ravenstein , Soest
19/08/1628, 5
Rees . De door HHM aan de jezuïten en katholieke geestelijkheid in Emmerik, Rees en Ravenstein ... , Rees en Ravenstein . Ook zijn deze alvast gemachtigd om, als het verzochte herstel
05/09/1628, 8
en Ravenstein . Dit om verwarring te voorkomen. HHM gaan hiermee akkoord.

Volledige tekst Meer opties..