11 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Rif van Skagen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  rif, skagen, van

Zoekopdracht aanpassen
03/06/1627, 1
van de gedeputeerden van de Admiraliteiten in Holland en Zeeland en het advies van Z.Exc. als admiraal-generaal ... Eén eskader van drie schepen en een jacht zal opereren van Het Vlie tot het Rif van Skagen ... zes schepen en twee jachten die van de Maas tot Het Vlie kruisen en van Het Vlie tot het Rif, ... of verkleinen. De twee eskaders die van de Maas tot Het Vlie kruisen en van Het Vlie tot het Rif ... schepen en een jacht, zal kruisen van Het Vlie of Texel tot het Rif van Skagen of Noorwegen.
13/11/1627, 4
ingeschreven in S.G. 52. De gecommitteerden van HHM en degenen die door de heren van ... van de Admiraliteit te Rotterdam, twee schepen van die in Zeeland en een schip van die ... Het vierde eskader, bestemd om te kruisen van Texel tot het Rif van Skagen ... tot het Rif van Skagen moet kruisen, zich vervoegen onder de vlag van de commandeur op de kust van ... ter voorkoming van smokkel en om op de hoogte te blijven van de plannen van de vijand. Mocht
04/12/1627, 8
De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten melden naar aanleiding van de gisteren door luitenant-admiraal ... Dorp ingediende memorie dat in de instructie van de commandeurs betreffende deze ... punten in wezen is voorzien. In opdracht van HHM hebben Dorp en commandeur Quast met de ... aanwezige afgevaardigden deze regeling op de beveliging van de zee d.d. 13 nov. nader onderzocht, ... Het Vlie en het Rif van Skagen moeten worden schoongemaakt in Leith of Newcastle
29/01/1628, 3
is binnengetreden. Hij vertelt en geeft op schrift hoe admiraal Reael op het Rif van Skagen ... schrijven resident Aisema bij de gezagsdragers aldaar te beijveren dat Reael als ingezetene van de Republiek
08/05/1628, 1
der Burch schrijft d.d. Het Vlie 6 mei met de andere oorlogsschepen nabij het Rif van Skagen en de ... Doggersbank drie Duinkerkers te zijn tegengekomen. Op 29 april heeft hij één van de schepen ... op voorwaarde dat het volk (zestig matrozen en 21 soldaten) in handen van justitie zou komen. Een ... wordt nog achtervolgd door twee oorlogsschepen. Codde verzoekt hem en de andere kruisers van
26/05/1628, 16
afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges de beraamde regeling en verdeling van de verdediging van ... Indien de vijand op zee een verbond met anderen sluit, zouden de voor het kruisen van het Nauw van Calais ... uitgebreid, antwoorden zij. De eskaders voor het kruisen van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen ... zouden met twee schepen moeten worden versterkt. Daartoe zouden vier van de voor de kust van Vlaanderen
31/05/1628, 8
De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges dienen krachtens de resolutie van 25 ... van Zeeland uit te rusten eskader met vier goede schepen van het Nauw van Calais tot de ... te Rotterdam uit te rusten eskader met vier schepen en een jacht van het Nauw van Calais tot de ... de Admiraliteit te Amsterdam uit te rusten eskader van Texel en Het Vlie tot het Rif van Skagen ... en Noorwegen . Voor het bezetten van de kust van Vlaanderen en het genoemde kruisen
12/06/1628, 5
HHM lezen het voorstel van de heren van Amsterdam aangaande het uitrusten van tien à twaalf oorlogsschepen ... bewaking van de Noordzee en Het Kanaal en bescherming van de handel van de Nederlanders. ... en andere officieren voorstellen aan HHM en Z.Exc. Deze mogen hen aannemen en van instructie ... voor staatse oorlogsschepen, behalve inzake het respect voor de vlag van de op zee verblijvende ... en het Rif van Skagen tot de Scilly Eilanden , bewaken en moeten conform hun instructie
07/07/1628, 2
HHM hervatten het gisteren gedane rapport van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges ... schoonmaken en bevoorraden van de tot bescherming van Het Kanaal ingezette schepen. ... [Nauw van Calais] en de Seine kruisende eskader van Zeeland zal binnen drie maanden ... tussen Texel, Het Vlie en het Rif van Skagen en Noorwegen kruisende eskader van ... weer op zee gaan. Aangaande het schoonmaken en bevoorraden van de voor de kust van Vlaanderen
10/10/1628, 3
bespreking met de extraordinaris gecommitteerden van Holland inzake de nadere beveiliging van ... hebben uitgelicht: I Uit ervaring is gebleken dat de voor de blokkade van de kust van Vlaanderen ... kruisers. II Er is gebleken dat de scheepskapiteins vanwege de geringe gage van matrozen ... mogen worden verhoogd. III De vier compagnieën soldaten van de kapiteins in vaste dienst zouden ... Het Vlie en het Rif van Skagen kruisende eskader van Amsterdam zouden 's winters
13/04/1629, 15
Ontvangen is een missive van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. Amsterdam 10 april waarin deze ... wil vernemen of het eskader van commandeur Wembrich van Berchem krachtens een eerder bevel deze zomer ... moet kruisen op de Noordzee tussen Het Vlie en het Rif van Skagen . De vergadering ... stelt de aanwezige gedeputeerden van de Colleges ter Admiraliteit deze missive ter hand om deze ... in aanwezigheid van luitenant-admiraal Heyn te onderzoeken en er advies over uit te brengen.

Volledige tekst Meer opties..