151 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Rijn* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  bovenrijn, middelrijn, nederrijn, rijn, rijnberk, turijn

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
, burgemeester van Zutphen, over de uitdieping van de Rijn en de IJssel bestudeerd. Zijn bedoeling ... is binnen een jaar, te rekenen vanaf sept. 1626, te bewerken dat in de Middelrijn vanaf ... het jaar daarop tegen een af te spreken beloning aannemen hetzelfde te bewerken op de Nederrijn
10/01/1626, 9
De gecommitteerden die gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en
12/01/1626, 10
HHM hebben de op schrift gestelde wijzigingen in de voorwaarden inzake het uitdiepen van de Rijn ... tegen de zandbanken in de Nederrijn geheel of gedeeltelijk worden afgebroken, dat deze zandbanken ... worden versterkt met kribben en hoofden zodat er geen zand meer in de Rijn terechtkomt, en
25/02/1626, 7
Naar voren wordt gebracht dat te Nijmegen twee beitelschepen ter Rijn vaart worden geladen
27/04/1626, 7
in de kwartieren van de Rijn , Maas en Waal . Zonder verdere kosten voor het land
05/05/1626, 6
Berlijn en Pruisen als graaf Schwarzenberg door dit land de Rijn afwaarts
02/06/1626, 12
Rotterdam 1 juni een bij dit College ingediend rekest door van schippers op de Rijn
06/06/1626, 11
als is vergund aan de steden die aan de overzijde van de Rijn liggen. In een door
02/09/1626, 11
Graaf Ernst en de gedeputeerden te velde berichten d.d. 's-Gravenwaard 29 aug. dat de vijand de Rijn weer is overgetrokken.
25/09/1626, 2
handelen inzake het graafwerk dat de vijand doet om de loop van de Rijn te verleggen.
12/10/1626, 3
garnizoen worden gelegd bij de Maas , Waal , Rijn en IJssel . Aangezien
30/11/1626, 5
De gedeputeerden die met Z.Exc. in beraad zijn geweest over de uitdieping van de Rijn en de IJssel
12/12/1626, 13
van 350 gld. per stuk voor het ijsvrij houden van de Rijn vanaf IJsseloord tot ... de zomer gebruikt kunnen worden als schipbrug over de Rijn en de Waal . Onderhoud en reparatie ... wordt verlangd dat zij bij vorst de Rijn en de Waal steeds open houden.
19/12/1626, 2
In aanwezigheid van Z.Exc. rapporteren de gecommitteerden die de Rijn en IJssel hebben ... aan te leggen als niet eerst de Rijn meer water krijgt toegevoerd ter hoogte van Schenkenschans
22/12/1626, 6
wordt de behandeling voortgezet van het rapport over de inspectie van Rijn en ... 's-Gravenwaard zullen worden hersteld en het grind uit de monding van de Rijn zal worden ... in overleg met en met goedkeuring van Z.Exc., de zandbanken en hoge zanderige schorren in Rijn en
11/08/1627, 2
tweehonderd vaten kalmijn via de Rijn of de Maas uit te voeren tegen betaling van 's lands rechten.
05/09/1627, 2
Jan Jochim de Rustorf mag over de Rijn uit Keulen vrij drie kisten met boeken invoeren.
28/10/1627, 15
Zoelen en Lingen , nu afwezig, gecommitteerd om ervoor te zorgen dat de Rijn en de ... IJssel dieper werden. Ze melden enkele werken aanbesteed te hebben om meer water in de Rijn en de
03/11/1627, 1
van Noorwegen, te vervoeren. HHM wijzen het verzoek af, temeer omdat de doortocht de Rijn af geopend is.
25/01/1628, 11
is het gunstig de goederen die over de Rijn en de Maas naar Wezel , Rijnberk
31/01/1628, 2
te Emden . De RvS vindt het nuttig alle uitvoer over de Eems , Wezer , Rijn en
20/03/1628, 9
De RvS compareert en meldt dat het thans een gunstig moment is de uitdieping van de Rijn en IJssel aan
21/03/1628, 4
geschut die hij uit de op de vijand ingenomen redoutes bij Rijnberk [Rheinberg] heeft gehaald
22/03/1628, 18
naar de werken ter uitdieping van Rijn en IJssel reizen. HHM zullen Terestein
23/03/1628, 13
Terestein en Overlander zijn ontboden en verzocht hun reis inzake de uitdieping van Rijn
27/03/1628, 6
hun quote in de 300.000 gld. voor het uitdiepen van Rijn en IJssel en de fortificatie van ... wanneer de kribben tegen de zandbergen en hoge zandschorren, die zand in de Rijn en IJssel doen
27/03/1628, 7
met Z.Exc. de zandbergen en hoge zandschorren in Rijn en IJssel te bekrammen en de daartegen gemaakte sleuven ... achten het nog steeds hoogst nodig geen zand in de Rijn en IJssel te laten storten waardoor deze ondiep wordt. Zij
29/04/1628, 11
gestelde borgtocht. In 1623 werd deze te Emmerik [Emmerich] langs de Rijn gearresteerd vanwege
10/05/1628, 6
gesteld dat er oplossingen zijn om de fraude inzake de konvooien en licenten op de Rijn
23/05/1628, 4
Enkele binnengekomen scheepskapiteins klagen namens henzelf en op de Rijn , Maas en Waal
29/05/1628, 11
de vijand gedwongen de fortificaties bij Wezel en Rijnberk [Rheinberg] te repareren. HHM
03/06/1628, 14
de Waal in de Rijn en IJssel en vanuit de Rijn weer in de Waal rond
13/06/1628, 11
rijnwijn vanaf de Rijn te mogen invoeren en weer uitvoeren. HHM wijzen dit verzoek af.
13/06/1628, 15
van Emmerik en Rees te gelasten de gouverneurs van Wezel , Rijnberk [Rheinberg]
12/07/1628, 17
ernstig op aan te dringen hun aandeel in de werken ter uitdieping van de rivieren [ Rijn en
14/07/1628, 10
betaalde Venetiaanse dukaten voor diens reis naar Turijn om ambassadeur Berck daar tegemoet
31/07/1628, 5
de provincie, steden en gebieden die schade ondervinden door het verzanden van de Nederrijn ... om in overleg de stadhouder de eerder genomen besluiten inzake de verbetering van de Rijn ... op elkaar geschoven zand de Nederrijn geheel verstoppen. Omdat de genoemde gemachtigden ... of inkorten van de kribben in de Nederrijn na, terwijl dit tevens is besloten in de resolutie ... krib of het hoofd bij 's-Gravenwaard te verlengen tot de Rijn, opdat er meer water in de Middelrijn
01/08/1628, 4
over de verzochte aanstelling van enkele neutrale heren inzake de verbetering van de Rijn en IJssel . Deze
02/08/1628, 18
neutrale heren om de werken voor de uitdieping van de Rijn en IJssel met eigen ogen te
19/08/1628, 8
de resolutie van 2 aug. de werken ter verbetering en uitdieping van de Rijn en IJssel
25/08/1628, 26
ter inspectie van de werken ter verbetering en uitdieping van de Rijn en
31/08/1628, 2
naar de werken van de Rijn en IJssel hun brief van 25 aug. hebben ontvangen. De afgevaardigden
18/09/1628, 2
en Van der Lingen , afgevaardigden voor de uitdieping en verbetering van de Rijn ... meer water van het begin van de Rijn stroomafwaarts en onder IJsseloord te laten ... met teveel geweld opereert, kan de stroom van de Waal en de Nederrijn daardoor
20/09/1628, 3
De afgevaardigden tot de verbetering van de Rijn en IJssel blijven vragen om een bedrag van tenminste
02/10/1628, 18
van hun Gedeputeerde Staten d.d. 12 sept. geen geld te betalen ten gunste van de Rijn
12/10/1628, 18
secretaris Huygens bericht dat de afgevaardigden voor de verbetering van de Rijn ... in het consent van 300.000 pond voor het uitdiepen van Rijn en IJssel en het fort ... beweren immers dat de resoluties van HHM inzake de verbetering van Rijn en IJssel niet
27/10/1628, 17
Vijgh en Terestein , afgevaardigden inzake de verbetering van de Rijn en IJssel ... van de kribben die tot nadeel van de rivieren in de Rijn en IJssel zijn gelegd. Ook moeten zij het
31/10/1628, 19
. HHM machtigen de Raad om zijn besluiten aangaande het verbeteren van de Rijn en IJssel door de
01/11/1628, 2
De president bericht dat Overlander , afgevaardigd voor het verbeteren van de Rijn en IJssel
06/11/1628, 8
met Z.Exc. heeft besloten de afgevaardigden tot het verbeteren van de Rijn en IJssel

Volledige tekst Meer opties..