89 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Roosendaal* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  roosendaal

Zoekopdracht aanpassen
02/01/1626, 8
Essen en Kalmthout , en ook Roosendaal , recht hebben op levensmiddelen. Over het
09/01/1626, 7
gestelde verzoek van Joris Fortsen om Roosendaal en ook andere plaatsen onder sauvegarde toe te staan gewas
10/01/1626, 12
in Bergen op Zoom het plakkaat van retorsie niet uitvoeren en naar Roosendaal , Nispen
22/01/1626, 1
levensbehoeften heeft doen toekomen aan het markizaat Bergen op Zoom , Roosendaal
03/02/1626, 6
niet streng wordt toegepast. Zij sturen een akte mee die door de RvS aan Roosendaal ... en een plaats aan te wijzen waar de ingezetenen van Roosendaal hun waren mogen halen.
08/04/1626, 4
Het verzoek van de ingezetenen van Roosendaal om wat duivenmest te mogen invoeren gaat voor advies naar de RvS.
09/04/1626, 1
De RvS adviseert d.d. 8 april de schepen met duivenmest, bestemd voor Roosendaal en te Steenbergen aangehouden, te laten passeren
18/07/1626, 9
die onder de stad valt. Ook heeft hij uit goede bron vernomen dat de inwoners van Roosendaal ... lijst op Dordrecht . Om deze fraude te beletten zullen de inwoners van Roosendaal, net
29/07/1626, 15
De heren van Zeeland hebben naar voren gebracht dat uit Prinsenland , Roosendaal ,
05/09/1626, 12
Op verzoek van Roosendaal wordt de lijst waarop de ingezetenen levensbenodigdheden halen veranderd.
09/11/1626, 5
De RvS dient advies te geven over het verzoek van die van Tilburg en Goirle eenzelfde akte als die van Roosendaal te mogen ontvangen.
24/12/1626, 9
van die van Prinsenland waarin zij verzoeken hun graan per schip naar Roosendaal en daarvandaan
08/03/1627, 3
en Chaam verzoekt nogmaals levensmiddelen te mogen invoeren. De schoenmakers uit Roosendaal
10/03/1627, 6
kwesties uit het verdrag van Middelburg in Vlaanderen zullen in Roosendaal
15/03/1627, 1
Conform het advies van de RvS is besloten de schoen- en gareelmakers van Roosendaal tegen Bosch' licent ... gebruikt ten gerieve van de ingezetenen van het rechtsgebied van Roosendaal en de huislieden
13/04/1627, 13
Dionijs de Guise , koopman te Duinkerke, krijgt paspoort om naar Roosendaal te komen voor zijn zaken en daarna terug te keren.
22/04/1627, 9
De Hooge en hemzelf voor een bijeenkomst in Roosendaal op 10 mei over de uitwisseling ... de conferentie te kunnen worden geïnstrueerd, zodat hij vóór 10 mei in Roosendaal is. De
11/05/1627, 11
Aangezien de conferentie over de vrijlating van Spaanse gevangenen op 15 mei in Roosendaal
20/05/1627, 10
sturen de stukken alvast ter informatie aan Berckel en Van der Hoge in Roosendaal
25/05/1627, 1
Burgemeester Berckel is uit Roosendaal teruggekeerd en doet kort verslag van het ... de Guise om van Duinkerke naar de conferentie in Roosendaal te gaan, onderweg ... besluit nemen wanneer de commissarissen in Roosendaal een regeling voor de uitwisseling van Spaanse
08/06/1627, 12
brief van HHM d.d. 2 juni ontvangen met daarin het in Roosendaal genomen besluit over de
12/06/1627, 8
juni 1627 voor 113 gld. 8 st. verteerd. De rekening hiervan zal aan de commissarissen in Roosendaal worden gestuurd.
14/06/1627, 3
volgens het traktaat van 10 okt. 1626 geschied, waar zij buiten vallen. De commissarissen te Roosendaal ... Berckel en De Hoge tevens paspoort voor Pieter Sanches , koopman uit Duinkerke, om uit Roosendaal ... van Berckel en De Hoge voor de vrije uitvoer van een rijpaard voor de predikant te Roosendaal
17/06/1627, 16
Pieter Sanchis , burger van Duinkerke, krijgt paspoort om uit Roosendaal in deze landen te komen voor zaken.
19/06/1627, 2
zowel die in Nederland als in Spanje of elders, moet de commissarissen in Roosendaal
21/06/1627, 11
Hooge verschijnen ter vergadering en doen summier rapport van de gebeurtenissen in Roosendaal
05/07/1627, 3
Burgemeester Berckel is teruggekeerd uit Roosendaal en doet kort verslag van het gesloten
07/07/1627, 1
Burgemeester Berckel levert ter vergadering het op 3 juli in Roosendaal opnieuw gesloten ... gemaakt, die op 3 juli 1627 door alle betrokkenen zijn ondertekend op het gerecht van Roosendaal.
07/07/1627, 21
Sevender , schout van Roosendaal, één rijpaard naar Roosendaal ; Jan Claessen Mol
12/07/1627, 5
van HHM in het fort gearriveerd. Krachtens het op 3 juli in Roosendaal gesloten akkoord
14/07/1627, 15
Berckel en Van der Hoge , teruggekeerd uit Roosendaal , rapporteren in aanwezigheid ... belangrijke kwestie, waarover ook Ter Cuilen met medeweten van de RvS [naar Roosendaal]
22/07/1627, 3
Jacob Janssen van der Rijst en Adriaen Pierssen Block is toegestaan tegen Bosch' licent en onder cautie ieder twee merries naar Roosendaal te brengen.
02/08/1627, 1
ter vergadering en deelt mee dat Marquette verzoekt om de dag van de in Roosendaal
09/08/1627, 2
Portugese gevangenen, mits hiervan vereffening plaatsvindt bij de eerstvolgende bijeenkomst in Roosendaal .
13/08/1627, 1
toebehoren in ruil voor de vrijlating van de gevangenen die krachtens het op 3 juli te Roosendaal
17/08/1627, 1
. Aangezien Marquette volgens afspraak op 20 aug. zal antwoorden, moet Berckel dan in Roosendaal ... sturen, met de rekening van hun proviand volgens de bepalingen van het 3 juli in Roosendaal gesloten
17/08/1627, 10
zullen de gecommitteerden naar de op 20 aug. te houden conferentie in Roosendaal
18/08/1627, 6
voor Berckel , de drost van Twente en Ter Cuilen voor de conferentie te Roosendaal ... die krachtens het op 3 juli te Roosendaal gesloten verdrag zijn of worden vrijgelaten, krijgen
23/08/1627, 1
Ter Cuilen , klaar voor vertrek naar Roosendaal , vraagt of HHM nog iets hebben mee te delen. Zij zeggen van niet en wensen hem goede reis.
04/09/1627, 6
Berckel , drost Ittersum en Ter Cuilen , teruggekeerd uit Roosendaal , doen ... conform het op 3 juli in Roosendaal gesloten verdrag. Hierop dient vanwege diverse overwegingen puntsgewijs
16/09/1627, 12
dat de Staten van Overijssel , na het rapport over de conferentie te Roosendaal , akkoord
18/09/1627, 4
heer van Hoffwegen mag onder dezelfde voorwaarden twee rijpaarden naar Roosendaal brengen.
27/09/1627, 13
de gebeurtenissen in Roosendaal aangaande de retorsie. Marquette heeft echter een
29/09/1627, 1
van Twente zal tevens worden geschreven tegen die tijd daar [in Roosendaal ] te zijn.
05/10/1627, 1
Op 29 sept. is besloten tot een conferentie te Roosendaal over de retorsie van beide kanten
02/11/1627, 4
die voor verder overleg naar Roosendaal gaan te gelasten ervoor te zorgen dat
03/11/1627, 15
van de koning van Spanje aan de Infanta waarin de koning de te Roosendaal gesloten
08/11/1627, 6
opgestelde advies van de RvS gelasten HHM de afgevaardigden naar het overleg te Roosendaal te
20/11/1627, 10
procedures in Twente in hoofdlijnen te besluiten. Dit omdat de dag van het overleg te Roosendaal
28/11/1627, 5
HHM wensen Ter Cuilen die naar Roosendaal gaat voor overleg over de retorsie in Twente , een goede reis.

Volledige tekst Meer opties..