214 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Rotterdam* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  rotterdam

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 3
Over het verzoek van de Rotterdam se magistraat om kopie van de in zijn aanwezigheid genomen ... informatie inzake de Admiraliteit te Rotterdam wordt nog geen besluit genomen.
30/01/1626, 4
Z.Exc. naar Brussel gaat. Hij zal daar op verzoek van zowel de vijand als de gevangenen te Rotterdam
03/02/1626, 17
van oorlogsschepen schijnen deel te nemen aan arminiaanse bijeenkomsten in Rotterdam .
05/02/1626, 2
Ook de magistraat van Rotterdam wordt een kopie toegestaan, mits bij het afschrijven niets wordt onthuld.
06/02/1626, 1
Rotterdamse Admiraliteit achten het noodzakelijk voor hun onderzoek naar Rotterdam
12/02/1626, 14
Naar aanleiding van de twee in Rotterdam binnengelopen Turkse schepen is goedgevonden
13/02/1626, 4
de Castilianen op het in Rotterdam binnengelopen Turkse schip te gebruiken voor een uitwisseling
16/02/1626, 1
en bedankt voor de vrijlating van de gevangen Fransen op de twee Turkse schepen in Rotterdam
05/03/1626, 7
de Rotterdam se magistraat. Op hun verzoek zal aan de gedelegeerde rechters te Rotterdam
06/03/1626, 4
Middelburg, bericht dat hij David Jacobsen van Heulen , voormalig raad ter Admiraliteit te Rotterdam, ... de interrogatoria. De stukken worden naar de gedelegeerde rechters in Rotterdam gestuurd voor advies.
06/03/1626, 7
Afgevaardigden van de Rotterdam se magistraat verzoeken ter vergadering niet uitsluitend ... Dordrecht maar ook Rotterdam aan de ingezetenen van Prinsenland toe te wijzen voor het halen
08/03/1626, 1
de voortzetting van hun besognes te Rotterdam als die over Van Heulen . Zij
13/03/1626, 5
de generaals van de konvooien en licenten is aangenomen dat Hendrick van Eck in het kwartier van Rotterdam
18/03/1626, 21
Bericht wordt dat in Rotterdam vijf met onder meer boter en kaas geladen schepen, bestemd voor Rouen en Dieppe , naar
19/03/1626, 1
Over het verzoek van de Turkse kapiteins in Rotterdam om ten behoeve van hun vertrek levensmiddelen te mogen ontvangen zal morgen worden beslist.
24/03/1626, 4
Het verzoek van de Turken in Rotterdam een akte te mogen hebben voor de verkoop van een hunner schepen
25/03/1626, 7
Z.Exc. twee compagnieën, elk te vergroten tot driehonderd man, te legeren in respectievelijk Rotterdam
04/04/1626, 14
Halewyn meldt dat de Fransman die zijn tabak reclameerde van het Turkse schip te Rotterdam , conform de resolutie
04/04/1626, 16
Twee gedeputeerden van de Rotterdam se magistraat compareren en verzoeken bij akte gemachtigd te
30/04/1626, 6
als raad ter Admiraliteit te Rotterdam . Hij heeft de eed afgelegd, maar verklaart zich niet aan ... een permanent verblijf in Rotterdam te kunnen binden gezien de nabije ligging van de plaats.
22/05/1626, 21
Het stadsbestuur van Rotterdam schrijft d.d. 19 mei ten gunste van de reders van het schip De Witte
29/05/1626, 16
Jan Weimans en Jacob Velthuisen , burgers en kooplieden uit Rotterdam verzoeken, ondersteund door ... een brief van de magistraat van Rotterdam , een octrooi om gedurende vijftien jaar gerst, erwten,
30/05/1626, 21
haar man. De oud-stuurman is vanuit Rotterdam richting oosten uitgevaren en door die van Algiers overmeesterd.
09/06/1626, 11
Een namens generaal Veer gedaan verzoek om over de in Rotterdam aangekomen 48 okshoofden
10/06/1626, 4
Generaliteitsrekenkamer, alsmede de heer Gans , raad ter Admiraliteit te Rotterdam, verslag gedaan ... de ontvanger-generaal van de Admiraliteit te Rotterdam. Vervolgens mogen zij ook die rekening ... zich naar Rotterdam begeven om datgene te doen wat hier niet zo goed kan plaatsvinden.
15/06/1626, 3
schuiten naar Rotterdam worden gebracht. Er zal geen verder defroyement plaatsvinden.
17/06/1626, 8
hij behoefte aan planken, sparren en balken en voor zijn keuken wil hij uit Rotterdam
20/06/1626, 7
als betaald door de ingezetenen van het Land van Maas en Waal , vanuit Rotterdam voor zijn
25/06/1626, 7
reders van het schip Sint Pieter , verzoeken met aanbevelingsbrieven van de Rotterdam
26/06/1626, 13
dat zij in navolging van de door HHM genomen resolutie naar Rotterdam zijn geweest om aldaar
06/07/1626, 17
dienaar toe. De schipper die de bagage van Sommelsdijck van Rouen naar Rotterdam
08/07/1626, 1
van gevangenen blijkt dat Pallache weinig vorderingen maakt. De heren van Rotterdam zal worden gevraagd
08/07/1626, 7
Vosbergen is teruggekeerd uit Rotterdam en bericht dat de Admiraliteit aldaar al ... Engelse vloot, één in Rotterdam en twee bij Texel , zijn aangeschreven zich naar te kust te
22/07/1626, 1
totdat er nader over deze zaak zal zijn besloten. Nobel zal naar Rotterdam gaan
28/07/1626, 1
uitvoeren. Beide heren is aangezegd zich voor deze werkzaamheden naar Rotterdam te begeven.
29/07/1626, 6
enkele van de vijf uit Rotterdam ontsnapte bootsgezellen die zij in Dordrecht hebben
04/08/1626, 3
Asperen , Van der Houve en Gans , raden ter Admiraliteit te Rotterdam, hebben ... Het stadsbestuur van Rotterdam verzoekt d.d. Rotterdam 2 aug. het ontvangerschap van het Admiraliteitscollege
04/08/1626, 4
Pieterssen en Gans rapporteren ter vergadering over hun werkzaamheden in Rotterdam
07/08/1626, 3
mogen wandelen. De magistraat van Rotterdam ondersteunt dit verzoek. HHM staan het verzoek niet toe.
08/08/1626, 9
Pynacker is geruild tegen een schipper uit Rotterdam en in Tunis is achtergelaten
19/08/1626, 14
op 17 okt. 1625 daarvan ontheven voor de duur van zijn burgemeesterschap van Rotterdam .
29/08/1626, 10
vanwege hun werkzaamheden in Rotterdam inzake de Admiraliteit aldaar. Dit bedrag komt
31/08/1626, 4
hem gemaakte kosten. Aangezien hij op verzoek en kosten van de gevangenen te Rotterdam is
29/09/1626, 10
van commandeur Dorp is Schagen gecommitteerd tot een reis naar Rotterdam om
30/09/1626, 20
Op een met voorschrijven van de Rotterdam se magistraat ondersteund verzoek van de kooplieden Jan
01/10/1626, 5
Schagen heeft bij terugkomst uit Rotterdam bericht dat de vier schepen van de Rotterdamse Admiraliteit
07/10/1626, 9
Een afvaardiging van de magistraten van Rotterdam , Schiedam en Brielle compareert en verzoekt ... Gans te benoemen tot fiscaal van het Admiraliteitscollege te Rotterdam . De gedelegeerde rechters
08/10/1626, 2
en een akte van arrest op huizen met tuinerven in en buiten Rotterdam . De heren van
05/11/1626, 5
De gedelegeerde rechters zullen hun [in Rotterdam ] gemaakte onkosten omslaan over de veroordeelden, aangezien de Rotterdamse Admiraliteit
07/11/1626, 1
zich te behelpen met de lijst die al in hun bezit is. Zij kunnen onderweg in Rotterdam ... burggraaf van Brussel, en Rougemont zullen door vaandrig Balveren in Rotterdam op een

Volledige tekst Meer opties..