28 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Ruhr* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  ruhr, ruhrort

Zoekopdracht aanpassen
17/12/1626, 9
De graaf van Schouwenborch krijgt paspoort om twintig voeder van zijn rijnwijn van de Ruhr naar Gemen en daarvandaan naar Bückeburg te vervoeren.
18/02/1628, 6
Mark te brengen om deze langs de Lippe en de Ruhr te laten weiden.
12/02/1629, 3
zullen ze aan de Lippe bij Hamm en aan de Ruhr bij Westhofen geweid en vetgemest
09/11/1629, 1
Jan Huigen zich had meester gemaakt van Ruhrort . Capelle en Oenama hadden beloofd
19/11/1629, 8
Na beraad over het fortificeren van Ruhrort en het verkrijgen van het benodigde geld daarvoor, besluiten HHM dat de RvS hierover, na overleg met Z.Exc., zal adviseren.
20/11/1629, 9
Geresumeerd is de gisteren genomen resolutie over de fortificatie van Ruhrort . HHM besluiten Z.Exc. ... en de RvS te machtigen vóór de komende winter Ruhrort te voorzien van enkele werken die een vijandelijke aanval tegenhouden,
24/11/1629, 19
aan HHM geschreven brief ten gunste van Dirck Timmerman , die Ruhrort heeft ingenomen. ... het bevel te laten voeren over Ruhrort totdat Cappelle en Oenema teruggekeerd zijn en nader gehoord ... gebruiken. Noortwyck wordt verzocht Z.Exc. voor te stellen in het bevel over Ruhrort te voorzien.
24/11/1629, 28
vijfde verzoekt de keurvorst de ontvangst van de licenten te Ruhrort aan zijn officieren
17/12/1629, 10
compareren. Zij melden dat Z.Exc. en de RvS het van groot belang achten dat Ruhrort en
18/12/1629, 3
De beslissing over de fortificatie van Ruhrort en Büderich wordt uitgesteld.
20/12/1629, 10
de RvS betreffende het versterken van Ruhrort en Büderich in het komende voorjaar, en
27/12/1629, 14
Na beraad besluiten HHM de RvS te machtigen de decharges te verlenen van de 130.000 gld. ter versterking van Ruhrort
15/01/1630, 11
van agent Van der Veecken . Hij verzoekt de licentmeester te Ruhrort aan te
20/01/1630, 14
dat de tijd die is bestemd voor het opbrengen van de 130.000 gld. voor de fortificatie van Ruhrort
21/01/1630, 6
weten dat Z.Exc. verzoekt het bedrag waarin is toegestemd ter fortificatie van Ruhrort
23/01/1630, 13
aan HHM overhandigde remonstrantie om 31 vaten wijn onbelast te laten passeren bij Ruhrort ... . HHM besluiten conform het advies dat aangezien er te Ruhrort een licentmeester is aangesteld,
01/02/1630, 15
de versterking van Büderich en Ruhrort . HHM antwoorden de secretaris dat het geld
11/02/1630, 5
over een schans en een sluis, tot voordeel van het land te leggen tussen Ruhrort
02/03/1630, 5
van HHM in 's- Gravenhage vervoegd om HHM te berichten over het fort dat nabij Ruhrort
05/03/1630, 1
dat de provincies het toegezegde geld hebben opgebracht ter fortificatie van Ruhrort
12/03/1630, 14
de fortificatiewerken aan Büderich en Ruhrort waartoe besloten is ter hand te nemen en
14/03/1630, 19
voor het maken van de fortificatie te Büderich en Ruhrort , en de andere helft
08/04/1630, 11
ten tweede in de fortificatie van Büderich en Ruhrort en ten derde in de 400.000 pond in aftrek
13/04/1630, 10
en Groningen verklaren dat men van deze zijde ook de plaats Ruhrort dient uit te
13/04/1630, 17
pond te lenen uit het bedrag bestemd voor de fortificatie van Ruhrort , die naar alle waarschijnlijkheid
29/04/1630, 15
de Staten van Utrecht hun quote in de fortificaties van Büderich en Ruhrort
03/05/1630, 1
voor de fortificatie van Büderich en Ruhrort , op voorwaarde dat dit geld door
11/05/1630, 1
is toegezegd en merendeels al in baar geld is opgebracht voor de fortificatie van Büderich en Ruhrort

Volledige tekst Meer opties..