12 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Sas van Gent* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  gent, sas, van

Zoekopdracht aanpassen
26/05/1626, 21
Ridder Willem van Bronchorst krijgt op zijn verzoek paspoort voor zichzelf en zijn knecht ... om over water via Sas van Gent of Antwerpen de Schelde af te varen richting
10/09/1626, 6
In het opbrengen van een schip bij Sas van Gent schijnen door lafheid fouten te zijn gemaakt.
17/10/1626, 4
Van der Elst heeft een declaratie ingediend over de door hem vanwege de aanval op Sas van Gent gemaakte ... kosten van in totaal 7.050 gld. 18 st. De declaratie gaat voor een beslissing naar de RvS.
25/01/1627, 3
op last van kapitein Blaubeen deelgenomen aan de aanslag op Sas van Gent ... bedrijf niet heeft kunnen uitoefenen. Daarnaast vraagt Coomans betaling van 120 gld. die Blaubeen ... en diens troepen in het huis van zijn zwager te Middelburg hebben verteerd. Hij staat
25/01/1627, 4
, wonend in Middelburg, klaagt dat de vijand van de schorre Ruitersdijk van West-Zaamslag ... heeft gehaald en verkocht, ook al vielen zij onder sauvegarde. Tevens zijn van ... twee schaapherders gehaald onder het voorwendsel dat zij wisten van de branders die ... voor de aanslag op Sas van Gent waren bestemd. Cauwe verzoekt retorsiebrieven te verlenen
31/01/1629, 3
Barthout Willemsz. , Nicolaes van Hulten en Gerrardt Kuijsten , kooplieden uit Amsterdam, ... vragen toestemming om via de Schelde en Sas van Gent een lading van ... te brengen, met betaling van 's lands rechten. HHM vragen advies aan de RvS.
14/05/1629, 1
De gedeputeerden van Holland hervatten hun verklaring over het gisteren opgeschorte punt ... inzake de tijdelijke sluiting van de licenten naar Brabant en de aangrenzende gebieden. ... van de adviezen besluiten HHM om buiten het reeds opgelegde verbod van de uitvoer van goederen, ... levensmiddelen die over de Schelde en de Maas naar Sas van Gent en Brabant tussen genoemde ... worden, zowel over land als over water. De provincies worden van deze beslissing
19/05/1629, 2
van de Admiraliteit in Zeeland antwoorden d.d. Middelburg 17 mei op de missive van HHM d.d. ... , de Schelde en Sas van Gent en de tussengelegen kwartieren van Brabant . Zij hebben ... daarover met het stadsbestuur van Middelburg gesproken dat met de sluiting instemt, met uitzondering ... van die op de wijnen. HHM zullen dit de andere Admiraliteiten bekendmaken.
25/05/1629, 11
HHM lezen het rekest van Remmert van Deutecum , burger van Grave, waarin hij schrijft dat hij op ... hij een paspoort heeft gekregen. Hij heeft deze levensmiddelen in de schuit van wijlen ... commandant Moulert de schuit laten terughalen uit kracht van een schrijven van HHM ... Schelde stroomopwaarts, naar Sas van Gent en naar alle plaatsen in Brabant tussen ... teruggave van schip en goederen en om van het verleende paspoort gebruik te mogen maken.
28/05/1629, 8
de uitvoer van levensmiddelen stroomopwaarts over de Schelde en de Maas , naar Sas van Gent ... besloten de sluiting met acht dagen te verlengen, na het aflopen van de oorspronkelijke termijn van veertien ... dagen. Deze beslissing zal ter bestemder plaatse bekend worden gemaakt. De gedeputeerden van
30/06/1629, 3
De sluiting van de licenten op alle per as of over water vervoerde levensmiddelen die over de Schelde , de Maas , langs Sas van ... Gent of naar de tussengelegen gebieden in Brabant gaan, wordt verlengd tot en met 8 juli. Dit zal bekend worden gemaakt.
07/07/1629, 8
Er wordt op gewezen dat de sluiting van de licenten en de konvooien morgen afloopt. De ... vergadering verlengt de sluiting tot 16 juli met uitzondering van de goederen waarvan de uitvoer eerder ... speciaal verboden is. De sluiting geldt voor alle levensmiddelen, met inbegrip van wijn, die de Rijn ... , de Maas , de Schelde en de kanalen naar Sas van Gent opgevaren worden. Tevens ... die de vijand contributie betalen. De inwoners van laatstgenoemde dorpen mogen bij wijze van

Volledige tekst Meer opties..